Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2017-2018 Final Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi UYAP iç entegrasyon yapısına dahil değildir?

A
Yargıtay
B
icra daireleri
C
Cezaevleri
D
BDDK
E
Adli Tıp Kurumu
Soru 2

Aşağıdaki dosya formatlarından hangisini Doküman Yönetim Sistemi otomatik olarak açabilir?

A
Ppt
B
Zip
C
Txt
D
Tiff
E
Rar
Soru 3

Aşadağıdakilerden hangisi UYAP Editörü-Dosya Menüsündeki sekmelerden biri değildir?

A
Açık Pencereleri Listele
B
Yazı Özellikleri
C
Yazdırma Ön izlemesi
D
Yedekleri Aç
E
Bilgisayarıma Kaydet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi parola seçiminde alınması gereken tedbirlerden biridir?

A
Parolayı belirli aralıklarla mutlaka değiştirmek
B
Parolayı genel olarak “adalet” yapmak
C
Parolayı araba plakası, doğum yeri gibi tahmin edilebilir bilgilerden oluşturmak
D
Parolayı başkaları ile paylaşmak
E
Parolayı kolay hatırlanabilir kılmak için eş, çocuk veya herhangi bir yakın akrabanın adını, doğum tarihini parola olarak seçmek
Soru 5

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi, mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden hangisini kapsamaz?

A
icraya konu miktar
B
Dosya taraflarının adli sicil kaydı
C
Duruşma günleri
D
Temel dosya bilgileri
E
Dosyanın hangi aşamada olduğu
Soru 6

Basit Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlardan hangisi oluştuğunda otomatik bilgi mesajı gönderilmez?

A
Dosyada temyiz başvurusu yapıldığında
B
Dosyada verilen karar değiştiğine
C
Dosyada keşif tarihi verildiğinde
D
Dosyada vekil olan avukat duruşmaya katılmadığında
E
Dosyanın durumun değiştiren herhangi bir işlem yapıldığında
Soru 7

Avukatlar vekil oldukları tüm dosyalar için cep telefonundan UYAP SMS Bilgi Sistemine ne şekilde abone olur?

A
TCKİMLİKNO ADSOYAD yazıp 4060'a göndererek
B
BAROSİCİLNO yazıp 4060'a göndererek
C
TCKİMLİKNO AVABONE yazıp 4060'a göndererek
D
BAROSİCİLNO AVABONE yazıp 4060'a göndererek
E
AVABONE yazıp 4060'a göndererek
Soru 8

e-Satış Portalında satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme işleminin yapıldığı ekrana hangi buton aracılığı ile ulaşılır?

A
Önceki Verdiğiniz Teklifler Butonu
B
E-Satış Ana Sayfa Butonu
C
izlemeye Aldığım Ürünler Butonu
D
Detaylı Arama Butonu
E
Yatırdığım Teminatlar Butonu
Soru 9

Bilirkişi Portalı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilirkişiler adliyeye gitmeden görevlendirildikleri dosyaları Online olarak teslim alıp inceleyebilirler.
B
Görevlendirildikleri dosyalardan çekilmek istediklerinde zaman kaybetmeden çekilebilirler.
C
Bilirkişiler portal üzerinden görevlendirildikleri dosyalar ile ilgili ücretlerini tahsil edebilirler.
D
UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemine erişim, e-imza veya mobil imzası olan gerçek kişiler tarafından yapılabilir.
E
UYAP Bilişim Sisteminde bilirkişi olarak tanımlı olanların tüm menülere erişim yetkisi vardır.
Soru 10

Aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde UYAP’a ilişkin hüküm bulunur?

A
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
B
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Yönetmeliği
C
Suç Eşyası Yönetmeliği
D
Tapu Resmî Senetleri Yönetmeliği
E
Reklam Kurulu Yönetmeliği
Soru 11

Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıdaki kayıtlardan hangisinin UYAP’ta tutulması zorunlu değildir?

A
Duruşma günleri kaydı
B
Karar kaydı
C
Temyiz kaydı
D
Muhalefet kaydı
E
istinaf kaydı
Soru 12

HSK personelinin özlük dosyaları ile hâkim ve savcıların sicil dosyalarının ve buna ilişkin evrakın taranarak UYAP ortamına aktarılması görevlerini yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık Sicil Bürosu
B
Denetim Bürosu
C
Gizli Sicil Bürosu
D
Meslek içi Eğitim Bürosu
E
Arşiv ve Dosya Bürosu
Soru 13

Dosya Evrak Silme ekranında, dosyanın geçirdiği tüm aşamalar görüntülenmek istenirse aşağıdaki sekmelerden hangisi tıklanır?

A
Ayrıntılı Göster
B
Vekil Bilgileri
C
Safahat Göster
D
Dosya Evrak Listesi
E
Taraf Bilgileri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi önceden oluşturulmuş olan zimmet bilgilerine ulaşılmak istenildiğinde, [Evrak Zimmet İşlemleri] ekranında bilgi girişinin yapıldığı alanlardan biri değildir?

A
Açıklama
B
Zimmet Tarihi
C
Giden Evrak
D
Kişi
E
Kurum
Soru 15

Genel İşlemler/Gelen-Giden Evrak İşlemleri modülünde birime gelen ya da dosya içerisine girmiş olan evrakların sorgulandığı, detaylarının listelendiği ve görüntülendiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doküman Tarama Sistemi
B
Kıymetli Evrak/Eşya Kayıt
C
Evrak Zimmet işlemleri
D
Dosya Evrak Kayıt işlemleri
E
Evrak Arama işlemleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Kıymetli Evrak ve Değerli Eşya Kaydı” bloğunda bilgi girilmesi zorunlu alanlardan biri değildir?

A
imha tarihi
B
Ne suretle alındığı
C
Nerede saklandığı
D
Takdir edilen kıymet
E
Eşyanın evsafı
Soru 17

Adalet Bakanlığı’nın bilgi ve onayı doğrultusunda yürütülmesi gereken hâkim, savcı, avukat ve noterler ile ilgili suçların soruşturulması işlemlerini kapsayan alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorgulama
B
Talimat
C
Tutuklama işlemleri
D
Soruşturma Açma
E
Bakanlık Muhabere işlemleri
Soru 18

Hukuk Davası Açma Soruşturma Aşaması Kayıt İşlemleri ekranı aşağıdaki alt modüllerden hangisinin altında bulunur?

A
ifade Alma
B
Taraf işlemleri
C
Müzekkere
D
Sorgulama
E
Soruşturma Açma
Soru 19

Savcı tarafından mahkemeye yapılan mekân arama talebine ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soruşturma işlemleri Evrak Hazırlama
B
Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine itiraz
C
Patlayıcı Müsadere Karar Talebi
D
Mekân Arama Talebi Bilgilerini Kaydetme
E
Hazırlık Dosyası Evrak iptal işlemleri
Soru 20

Mantıksal Birim Girişi ekranı aşağıdaki modüllerden hangisinin altında bulunur?

A
Genel işlemler
B
Tevzi
C
Talimat Yazısı
D
Karar işlemleri
E
Raporlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x