Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi UYAP iç entegrasyon yapısına dahil değildir?

A
BDDK
B
icra daireleri
C
Adli Tıp Kurumu
D
Cezaevleri
E
Yargıtay
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın amaçlarından biri değildir?

A
Doğru ve tutarlı bilgiye zamanında ulaşmayı sağlamak
B
Denetim ve teftişlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlamak
C
Etkin, güvenilir, verimli bir yargılama mekanizması oluşturmak
D
UYAP’ta yer alan tüm bilgileri, Adalet Bakanlığı’nda kurulan veri merkezinde toplamak
E
iş süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak
Soru 3

Giden Evrak İşlemleri ve Akış Başlatma Ekranında izlenmesi gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya Seçimi
B
Doküman Seçimi
C
iş Akışı Düzenleme
D
Evrakı Kaydetme ve Onaya Sunma
E
Evrak Hazırlama
Soru 4

Aşadağıdakilerden hangisi UYAP Editörü-Dosya Menüsündeki sekmelerden biri değildir?

A
Yazdırma Ön izlemesi
B
Açık Pencereleri Listele
C
Bilgisayarıma Kaydet
D
Yazı Özellikleri
E
Yedekleri Aç
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminin dış tehditlere karşı korunduğu, dış güvenlik kapsamındaki güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

A
IDS ve IPS
B
Firewall
C
Sayısal imza
D
Proxy
E
Aktif Dizin Servisi
Soru 6

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi, mahkeme ve icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden hangisini kapsamaz?

A
Dosya taraflarının adli sicil kaydı
B
icraya konu miktar
C
Dosyanın hangi aşamada olduğu
D
Duruşma günleri
E
Temel dosya bilgileri
Soru 7

Basit Pakete abone olan kullanıcılara aşağıdaki durumlardan hangisi oluştuğunda otomatik bilgi mesajı gönderilmez?

A
Dosyanın durumun değiştiren herhangi bir işlem yapıldığında
B
Dosyada vekil olan avukat duruşmaya katılmadığında
C
Dosyada keşif tarihi verildiğinde
D
Dosyada verilen karar değiştiğine
E
Dosyada temyiz başvurusu yapıldığında
Soru 8

Avukatlar vekil oldukları tüm dosyalar için cep telefonundan UYAP SMS Bilgi Sistemine ne şekilde abone olur?

A
AVABONE yazıp 4060'a göndererek
B
TCKİMLİKNO ADSOYAD yazıp 4060'a göndererek
C
BAROSİCİLNO yazıp 4060'a göndererek
D
TCKİMLİKNO AVABONE yazıp 4060'a göndererek
E
BAROSİCİLNO AVABONE yazıp 4060'a göndererek
Soru 9

HSK personelinin özlük dosyaları ile hâkim ve savcıların sicil dosyalarının ve buna ilişkin evrakın taranarak UYAP ortamına aktarılması görevlerini yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi işlem Bürosu
B
insan Kaynakları Bürosu
C
Arşiv ve Dosya Bürosu
D
Denetim Bürosu
E
Açık Sicil Bürosu
Soru 10

Kanun yolu incelemesinden geçen işlere ilişkin kayıtların UYAP’tan alınması ve bu kayıtların incelenmesi görevlerini yürüten büro aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli Sicil Bürosu
B
Terfi Bürosu
C
Arşiv ve Dosya Bürosu
D
Denetim Bürosu
E
Açık Sicil Bürosu
Soru 11

Mahkemeler ve hukuk dairelerinde aşağıdaki kayıtlardan hangisinin UYAP’ta tutulması zorunlu değildir?

A
Duruşma günleri kaydı
B
Karar kaydı
C
Muhalefet kaydı
D
Temyiz kaydı
E
istinaf kaydı
Soru 12

Aşağıdaki yasal düzenlemelerin hangisinde UYAP’a ilişkin hüküm bulunur?

A
Vergi Usul Kanunu
B
Avukatlık Kanunu
C
Gelir Vergisi Kanunu
D
Türk Medeni Kanunu
E
Çek Kanunu
Soru 13

Birimlere gelen veya giden evraklarla ilgili zimmet işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrak Zimmet işlemleri
B
Evrakı Onaya Sunma işlemleri
C
Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
D
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
E
Derdest Dosya işlemleri
Soru 14

Dosya Evrak Silme ekranında, dosyanın geçirdiği tüm aşamalar görüntülenmek istenirse aşağıdaki sekmelerden hangisi tıklanır?

A
Safahat Göster
B
Vekil Bilgileri
C
Dosya Evrak Listesi
D
Taraf Bilgileri
E
Ayrıntılı Göster
Soru 15

“Evrak Bilgileri”, “Dağıtım Listesi” ve “Ek Listesi” bloklarından oluşan ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dosya Evrak Kayıt işlemleri
B
Kıymetli Evrak Eşya Kayıt
C
Dosya Evrak Düzeltme işlemleri
D
Tarama Merkezi Evrak Kayıt
E
Derdest Dosya işlemleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “Kıymetli Evrak ve Değerli Eşya Kaydı” bloğunda bilgi girilmesi zorunlu alanlardan biri değildir?

A
Takdir edilen kıymet
B
Eşyanın evsafı
C
Nerede saklandığı
D
Ne suretle alındığı
E
imha tarihi
Soru 17

Savcı tarafından mahkemeye yapılan mekân arama talebine ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazırlık Dosyası Evrak iptal işlemleri
B
Mekân Arama Talebi Bilgilerini Kaydetme
C
Soruşturma işlemleri Evrak Hazırlama
D
Mahkemeye Yapılan Müteferrik Talebinin Reddine itiraz
E
Patlayıcı Müsadere Karar Talebi
Soru 18

Yeni adıyla duruşmaya hazırlık tutanağı da denilen evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanık beyanı
B
Bilirkişi tutanağı
C
Tensip zaptı
D
Vekil beyanları tutanağı
E
Çağrı kağıdı
Soru 19

Adalet Bakanlığı’nın bilgi ve onayı doğrultusunda yürütülmesi gereken hâkim, savcı, avukat ve noterler ile ilgili suçların soruşturulması işlemlerini kapsayan alt modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutuklama işlemleri
B
Bakanlık Muhabere işlemleri
C
Talimat
D
Soruşturma Açma
E
Sorgulama
Soru 20

Mantıksal Birim Girişi ekranı aşağıdaki modüllerden hangisinin altında bulunur?

A
Raporlar
B
Talimat Yazısı
C
Tevzi
D
Genel işlemler
E
Karar işlemleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x