Uluslararası Ekonomi Politik 2016-2017 Vize Sınavı

Uluslararası Ekonomi Politik 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası sistemde hegemon olan lider ülkenin sisteme istikrarlı olarak sağladığı unsurlara ne ad verilir?

A
Uluslararası kredi
B
Askeri güç
C
Kolektif kamusal mallar
D
Karşılıklı bağımlılık
E
Dünya iş bölümü
Soru 2

Klasik liberalizme göre “kârlı denge” hangi durumda ortaya çıkmaktadır?

A
Üreticilerin kendilerini yenilemesiyle
B
Bireylerin serbestçe hareket etmeleriyle
C
Firmaların kaynakları verimli kullanmasıyla
D
Tam rekabet sonucu fiyatların serbest hareket etmesiyle
E
Devletin toplam harcamalara müdahalesiyle
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme karşıtlarının öne sürdüğü sorunlardan biridir?

A
Farklı ülkelerde birçok kişinin düşük ücret ve kötü şartlarda çalıştırılması
B
Üretimin küresel olarak artması
C
Ülkelerarası dolaşımın artması
D
Bireysel aktörlerin güçlendirilmesi
E
Para ve sermayenin serbest dolaşımının artması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi inşacılık teorisinin varsayımlarından biri değildir?

A
Fikirler, değerler, inançlar ve kimlikler sosyal olarak inşa edilirler.
B
Çatışma ve işbirliği farklı değerlerin ve inançların ürünleridirler.
C
Kişilerin ve grupların fikirleri, inançları, değerleri ve kimlikleri uluslararası ekonomiyi anlamada belirleyicidir.
D
Kurumlar, aktörlerin kimliklerini ve çıkarlarını biçimlendirir.
E
Fikirler, değerler sosyal güçler olup askeri veya ekonomik faktörlerden daha önemlidirler.
Soru 5

Devletler ve piyasaların uluslararası ilişkilerini disiplinlerarası araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Ekonomi Politik
B
Uluslararası Hukuk
C
Kamu Yönetimi
D
Uluslararası Ekonomi
E
Sosyoloji
Soru 6

Birinci Dünya Savaşı öncesinde rekabet ve korumacılık politikalarına rağmen karşılıklı bağımlılığın sürmesinin temel nedeni ya da nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret, finans, göç
B
Altın standardı
C
ABD’nin güçlenmesi
D
Güvenlik arayışı
E
Ekonomik istikrar
Soru 7

II. Dünya Savaşı’nın ardından, Bretton VVoods konferansında kurulan ekonomik düzenin temel aldığı ekonomik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkantilizm
B
Neomerkantilizm
C
Marksizm
D
Liberalizm
E
Ekonomik milliyetçilik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, küresel güvenlik yapısında üst katman olarak değerlendirilen yapıda aktif olan aktörlerden biri değildir?

A
İngiltere
B
Uluslararası örgütler
C
Rusya
D
Gelişmekte olan ülkeler
E
ABD
Soru 9

A ülkesinin düşük maliyetle ürettiği malı ihraç ederek pahalıya ürettiğini ithal etmesi ilkesinin ticaret önceliklerini belirlemesi aşağıdaki teorilerden hangisine dayanır?

A
Modern Dünya Teorisi
B
Merkantilist Teori
C
Mutlak Üstünlük Teorisi
D
Yapısalcı Marksist Teori
E
Realist Teori
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ekonomi Politik çalışma alanının temel düşünce akımlarından biri değildir?

A
Marksizm
B
Liberalizm
C
Konstrüktivizm
D
Merkantilizm
E
Realizm
Soru 11

Liberalizme göre aşağıdakilerden hangisi, üreticilerin kaliteli ürün ve yenilenmeye odaklanmasına neden olmaktadır?

A
Serbest dolaşım
B
Bağımlılık
C
Devlet teşvikleri
D
Ticaret fazlası
E
Rekabet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmin temel varsayımlarından biri değildir?

A
Ticaret fazlası devletlerin çıkarınadır.
B
Karşılıklı bağımlılık artması gereken bir durumdur.
C
Devletin güvenliği güçlü ekonomiye dayalıdır.
D
iç piyasadaki mal fazlası sömürge arayışına neden olur.
E
Yeni gelişmekte olan endüstriler korunmalıdır.
Soru 13

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
GATT sayesinde bütün üye ülkeler ticaret engellerini kaldırarak uluslararası ticareti hızlı bir şekilde artırmayı başardılar.
B
I. Dünya Savaşı’nın ardından oluşturulmuştur.
C
Ayrımcılığın olmaması ilkesine dayandırılmıştır.
D
Karşılıklılık ilkesi üzerine kurulmuştur.
E
Karşılıklı ticaret savaşlarını engellemeyi amaçlamaktaydı.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki mübadelenin herkes için fayda sağlayan pozitif toplamlı bir süreç olduğunu ve en az devlet müdahalesini savunan yaklaşımdır?

A
Piyasa ekonomisi
B
Marksizm
C
Devletçilik
D
Merkantilizm
E
Keynesyen yaklaşım
Soru 15

Uluslararası Ekonomi Politik'in yararlandığı başlıca bilim dalları arasında, aşağıdakilerden hangisi karar alma süreçlerini inceler?

A
Antropoloji
B
Ekoloji
C
Psikoloji
D
Sosyoloji
E
Beşeri coğrafya
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu ekonomik sorunlardan biri değildir?

A
Savaş tazminatlarının ödenmesi
B
Korumacı politikaların uygulanması
C
Gümrük tarifelerinin artması
D
Uluslararası işbirliğine eğilimin azalması
E
Finansal ve ticari karşılıklı bağımlılığın artması
Soru 17

İngiltere’nin merkantilist sistemi terk ederek serbest ticarete geçişinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Dünya Savaşı
B
Sanayi Devrimi
C
Büyük Depresyon
D
Altın Standardı
E
Küresel ekonomik büyüme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı'na girilirken İngiliz hegemonyasının küresel sistemdeki istikrarı sağlayamadığının göstergelerinden biri değildir?

A
İngiltere’nin dünyanın farklı bölgelerini uluslararası ekonomik faaliyetlere kapatması
B
Sterline dayalı para politikasının diğer devletlerde korumacı reflekslere yol açması
C
Ticari hegemonyanın ulusal çıkarlara göre kullanılması
D
İngiltere’nin dünya meselelerini geri planda bırakması
E
Karşılıklı bağımlılığın en üst düzeye ulaşması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi piyasalar eşitlik ve adalet ihtiyacını karşılamadığı için devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan liberal yaklaşımdır?

A
Serbest piyasa ekonomisi
B
Klasik liberal yaklaşım
C
Marksizm
D
Sosyalizm
E
Keynesyen yaklaşım
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, Schumpeter’ın yaratıcı yıkım kavramı ile tanımladığı değişimin özelliklerinden biri değildir?

A
Teknolojik değişim rekabeti tetikler.
B
Teknolojik değişim kazanım ve kayıpları olabilen bir süreçtir.
C
Teknolojik değişim yeniliklerle devam eden bir süreçtir.
D
Teknolojik değişim toplum açısından olumsuz sonuçlar doğurur.
E
Teknolojik değişim kaynakların yeniden dağılımına neden olur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...