Uluslararası Hukuk 1 2015-2016 Final Sınavı

Uluslararası Hukuk 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası hukuku devletlerin iradesine ve uzun süredir yapıla gelen uluslararası örf ve adetlere dayandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suarez
B
Gentili
C
Bynkershoek
D
Vitoria
E
Grotius
Soru 2

Uluslararası andlaşmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uluslararası hukuk kişileri arasında yapılır.
B
Yardımcı kaynaktır.
C
Asli kaynaktır.
D
iki veya çok taraflı olabilir.
E
Hak ve yükümlülükler yaratır.
Soru 3

Uluslararası andlaşmaların tescil edileceği yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
BM Güvenlik Konseyi
B
AİHM
C
AB Konseyi
D
BM Genel Sekreterlik
E
BM Adalet Divanı
Soru 4

Bir devletin egemenliğine tabi olan bir ülkenin doğal olaylar nedeniyle genişlemesine ne ad verilir?

A
Terk
B
Vazgeçme
C
Devir
D
işgal
E
Katılma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı teşkilatlardan biri değildir?

A
AGİT
B
Uluslararası Denizcilik Örgütü
C
Uluslararası Telekominikasyon Birliği
D
Dünya Ticaret Örgütü
E
OEGD
Soru 6

Güvenlik Konseyi aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin organıdır?

A
Avrupa Birliği'nin
B
Avrupa Konseyi'nin
C
Birleşmiş Milletler'in
D
NATO'nun
E
AGİT'in
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi üyeliği sıkı şartlara bağlanan teşkilat türüdür?

A
Üye devletleri bağlayıcı kararlar alabilen teşkilatlar
B
Kapalı teşkilatlar
C
Açık teşkilatlar
D
Özel amaçlı teşkilatlar
E
Genel amaçlı teşkilatlar
Soru 8

BM uzmanlık kuruşlarında çalışanların davalarının görüldüğü mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi
B
Uluslararası Ceza Mahkemesi
C
Avrupa insan Hakları Mahkemesi
D
Uluslararası Adalet Divanı
E
ILO idari Mahkemesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi barışçıl çözüm yollarından olan yargı usullerinden biridir?

A
Hakemlik usulü
B
Araştırma komisyonları
C
Arabuluculuk
D
iyi mesai
E
Uzlaştırma komisyonları
Soru 10

Herhangi bir andlaşmanın içinde uyuşmazlığı yargıya havale eden kayda ne ad verilir?

A
iyi mesai
B
Arabulucu
C
Tahkim kaydı
D
Diplomasi görüşmeleri
E
Yargı yolu
Soru 11

Devletlerin aralarında uyuşmazlık olan bir meseleyi karşılıklı görüşmede bulunarak çözmelerine ilişkin anlaşma usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uzlaştırma komisyonları
B
iyi mesai
C
Araştırma komisyonları
D
Arabuluculuk
E
Diplomasi görüşmeleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi siyasî teşkiller nezdinde çözüm usulünde görev alabilecek organlardan biri değildir?

A
BM Genel Sekreterliği
B
BM Güvenlik Konseyi
C
Bölgesel teşkilatlar
D
BM Genel Kurul
E
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi
Soru 13

Silahlı saldırının tanımında dikkate alman uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
1970 tarihli bildiri
B
Milletler Cemiyeti Misakı
C
Briand-Kellog Paktı
D
Versay Barış Andlaşması
E
Lokarno Andlaşması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti Misakı uyarınca savaş yetkisini kullanmadan önce başvurulması gereken yollardan biridir?

A
Meşru müdafaaya başvuru
B
Veto yetkisine başvuru
C
Askeri tedbirlere başvuru
D
Hakeme başvuru
E
Komisyona başvuru
Soru 15

Güvenlik Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güvenlik Konseyi’nin karar alma yetkisi, barış ve güvenliğin korunması veya iadesi amacıyla sınırlıdır.
B
Zorlayıcı tedbirler alma yetkisi kapsamında silâhlı kuwet kullanılmasını gerektiren ve gerektirmeyen tedbirler alabilir.
C
Uluslararası barış ve güvenliği etkilemeyen ihlaller karşısında zor kullanarak hukuku uygulama yetkisi yoktur.
D
Üye devletler, Güvenlik Konseyi’nin aldığı tedbirlerden farklı davranabilir.
E
Zorlayıcı tedbirler alma yetkisi uluslararası bir zabıta fonksiyonu olarak Güvenlik Konseyi’ne verilmiştir.
Soru 16

Güvenlik Konseyi’nin ortak güvenlik sistemini etkili olarak işletememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri yetersizlik
B
Veto yetkisi
C
Üye devletlerin isteksizliği
D
Üye sayısının fazlalığı
E
iş yoğunluğu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi buyurma kudreti anlamındadır?

A
Self-determinasyon
B
Yetke
C
Moratoryum
D
Meşru müdafaa
E
ihkak-ı hak
Soru 18

Viyana Konvansiyonu’na göre aşağıdakilerden hangisi konsolosun işlevlerinden biri değildir?

A
Gönderen devletin ticari ve iktisadi çıkarlarını korumak
B
Gönderen devletle ilgili işlerde noterlik yapmak
C
Kabul eden devletin iç işleriyle ilgili açıklama yapmak
D
Gönderen devlet vatandaşlarına pasaport vermek
E
Gönderen devletin tabiiyetinde bulunan gemi ve uçaklarla ilgili işlemler yapmak
Soru 19

Memur olmayan konsoloslara ne ad verilir?

A
Fahri konsolos
B
Ataşe
C
Misyon şefi
D
Exequatur
E
Katip
Soru 20

Bir yabancı devlet rızası olmadıkça başka bir devletin yargı organınca cebri icraya tabi tutulamaz şeklinde açıklanan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin ülkeselliği
B
iyiniyet
C
Devletin yargı muafiyeti
D
Evrensel yargı
E
Egemenlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...