Uluslararası Hukuk 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Uluslararası Hukuk 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Doğal hukuk düşüncesinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vitoria
B
Suarez
C
Gentili
D
Grotius
E
Bynkershoek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk kurallarının hiyerarşisinde en üstte bulunur?

A
içtihat
B
Doktrin
C
Uluslararası andlaşmalar
D
Hukukun genel ilkeleri
E
Hakkaniyet ve nısfet
Soru 3

Andlaşmalar aşağıdakilerden hangisine tescil edilir?

A
BM Adalet Divanı
B
AİHM
C
BM Genel Sekreterlik
D
AB Konseyi
E
BM Güvenlik Konseyi
Soru 4

Bir devletin belirli bir ülke parçası üzerinde haiz olduğu egemenlik hakkından diğer bir devlet lehine, andlaşma ile vazgeçmesine ne ad verilir?

A
Vazgeçme
B
Devir
C
Kazandırıcı zamanaşımı
D
Terk
E
işgal
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi üyeliği sıkı şartlara bağlanan teşkilat türüdür?

A
Genel amaçlı teşkilatlar
B
Özel amaçlı teşkilatlar
C
Üye devletleri bağlayıcı kararlar alabilen teşkilatlar
D
Kapalı teşkilatlar
E
Açık teşkilatlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda faaliyet gösteren teşkilatların yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Ayırım yapma
B
Andlaşma yapma
C
Uluslararası talepte bulunma
D
Misyon gönderme ve imtiyaz ve muafiyetler kullanma
E
Uluslararası alanda sorumluluk
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Teşkilatı çatısı altında faaliyet gösteren teşkilatlardan biri değildir?

A
WHO
B
Avrupa Konseyi
C
UNESCO
D
UNICEF
E
FAO
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üyelik açısından kapalı teşkilata örnektir?

A
Afrika Birliği Teşkilatı
B
Arap Birliği Teşkilatı
C
Karadeniz Ekonomik işbirliği Teşkilatı
D
İslam Konferansı Teşkilatı
E
Birleşmiş Milletler
Soru 9

En basit uyuşmazlık çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Arabuluculuk
B
Diplomasi görüşmeleri
C
Yargı yolu
D
Siyasî teşkiller nezdinde çözüm usulü
E
Soruşturma komisyonları
Soru 10

Bir uyuşmazlığın taraflarından biri, Uluslararası Adalet Divan'ının verdiği bir hükme göre kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmez ise, diğer taraf aşağıdaki BM organlarından hangisine başvurabilir?

A
Ekonomik ve Sosyal Konsey’e
B
Genel Sekreterliğe
C
Güvenlik Konseyi'ne
D
Vesayet Konseyi’ne
E
Genel Kurul’a
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi anlaşma usullerinden biri değildir?

A
Dostane teşebbüs
B
Hakem usulü
C
Arabuluculuk
D
Diplomasi görüşmeleri
E
Uzlaştırma komisyonları
Soru 12

Herhangi bir andlaşmanın içinde uyuşmazlığı yargıya havale eden kayda ne ad verilir?

A
Arabulucu
B
Diplomasi görüşmeleri
C
iyi mesai
D
Yargı yolu
E
Tahkim kaydı
Soru 13

Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için güç kullanımı konusunda yetkili uluslararası organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
AB Parlamentosu
B
Uluslararası Adalet Divanı
C
Avrupa insan Hakları Mahkemesi
D
BM Genel Kurul
E
BM Güvenlik Konseyi
Soru 14

Meşru müdafaa hakkı BM Şartı’nın hangi maddesinde düzenlenmiştir?

A
51
B
25
C
24
D
2/4
E
2/3
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti Misakı uyarınca savaş yetkisini kullanmadan önce başvurulması gereken yollardan biridir?

A
Komisyona başvuru
B
Meşru müdafaaya başvuru
C
Veto yetkisine başvuru
D
Hakeme başvuru
E
Askeri tedbirlere başvuru
Soru 16

Güvenlik Konseyi’nin ortak güvenlik sistemini etkili olarak işletememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üye sayısının fazlalığı
B
Veto yetkisi
C
Askeri yetersizlik
D
iş yoğunluğu
E
Üye devletlerin isteksizliği
Soru 17

Memur olmayan konsoloslara ne ad verilir?

A
Ataşe
B
Katip
C
Fahri konsolos
D
Exequatur
E
Misyon şefi
Soru 18

Konsolosun, kabul eden devletteki faaliyet bölgesine ne ad verilir?

A
Persona nan grata
B
Misyon binası
C
Konsolosluk havzası
D
Misyon şefi
E
Agrement
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Persona non grata anlamındadır?

A
Konsolosluk havzası
B
Agrement
C
Misyon binası
D
istenmeyen kişi
E
Misyon şefi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Viyana Konvansiyonu’na göre diplomatik misyonların işlev ve amaçlarından biri değildir?

A
Kabul eden devletin yürütmesinde görev almak
B
Kabul eden devletle resmi görüşmeler yapmak
C
Hukuka uygun yollarla kabul eden devletle ilgili bilgi toplamak ve rapor vermek
D
Gönderen devletin veya vatandaşlarının çıkarlarını korumak
E
Gönderen devleti temsil etmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...