Uluslararası Hukuk 1 2015-2016 Vize Sınavı

Uluslararası Hukuk 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hukuku, normların oluşturduğu hiyerarşik bir yapı olarak gören hukuk filozofu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kelsen
B
Suarez
C
Gentili
D
Bynkershoek
E
Vitoria
Soru 2

Uluslararası hukuk ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

A
Amerika
B
Asya
C
Afrika
D
Avrupa
E
Antarktika
Soru 3

Uluslararası hukuktaki pozitivist yaklaşımın öncüsü sayılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Grotius
B
Vitoria
C
Bynkershoek
D
Gentili
E
Suarez
Soru 4

Uluslararası hukuk kavramını ilk kez kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suarez
B
Gentili
C
Vitoria
D
Jeremmy Bentham
E
Austin
Soru 5

Doğal hukuk düşüncesinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vitoria
B
Grotius
C
Suarez
D
Bynkershoek
E
Gentili
Soru 6

Uluslararası hukukun kaynakları aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisinde bulunur?

A
Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü
B
BM Şartı
C
Milletler Cemiyeti Misakı
D
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü
E
1969 Viyana Andlaşmalar Sözleşmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk kurallarının hiyerarşisinde en üstte bulunur?

A
Hukukun genel ilkeleri
B
Uluslararası andlaşmalar
C
içtihat
D
Doktrin
E
Hakkaniyet ve nısfet
Soru 8

Uluslararası örf ve adet kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uluslararası hukukun asli kaynaklarından biridir.
B
Bölgesel örf ve adet kuralları da vardır.
C
Örf ve adet kuralına kaynaklık eden davranış, devletlerin birbirleriyle ilişkileri açısından yaptıkları eylemlerdir.
D
Teamül kuralları da denir.
E
Uluslararası hukukta varlığı tartışmalıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun kaynaklarından biri değildir?

A
Yargı kararları
B
Uluslararası teamül
C
Tüzük
D
Hukukun genel ilkeleri
E
Uluslararası andlaşmalar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuktaki tek taraflı işlemlerden biridir?

A
Tanıma
B
Teamül
C
içtihat
D
Andlaşma
E
Hukukun genel ilkeleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “Hükümete danışma koşullu imza” anlamındadır?

A
Ad referandum
B
Paraf
C
Jus cogens
D
Statü
E
Şart
Soru 12

Aksini öngören bir durum yoksa yetki belgesine ihtiyaç olmaksızın aşağıdakilerden hangisi andlaşma metni tevsik edemez?

A
Adalet bakanı
B
Diplomatik misyon başkanı
C
Dışişleri bakanı
D
Hükümet başkanı
E
Devlet başkanı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi andlaşmanın sona erme nedenlerinden biridir?

A
Mevcut jus cogense aykırılık
B
Hata sonucu andlaşmaya taraf olma
C
Sonradan çıkan jus cogense aykırılık
D
Andlaşmanın yetkili kişilerce yapılmaması
E
Devlet temsilcisini tehdit
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi andlaşmanın geçersizlik nedenlerinden biridir?

A
Çekilme
B
Andlaşmanın konusunun imkânsızlaşması
C
Önemli ihlal
D
Fesih
E
Devlet temsilcisinin ayartılması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi andlaşma ile bağlanma işlemlerinde basit usule örnektir?

A
Onay
B
imza
C
Kabul
D
Uygun bulma
E
Katılma
Soru 16

Yeni oluşmuş bir siyasi varlığın bir devlet olduğunun diğer devletlerce tüm hukuki sonuçlarıyla kabul edildiğini bildiren işleme ne ad verilir?

A
Vazgeçme
B
Halefiyet
C
Kişilik
D
Protesto
E
Tanıma
Soru 17

Daimi bir ülkesel değişim sonucu bir ülkede uluslararası ilişkilerden sorumluluğun bir devletten diğerine geçmesine ne ad verilir?

A
Vazgeçme
B
Tanıma
C
Halefiyet
D
Coğrafi yakınlık
E
Terk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sürekli tarafsız devlet statüsündedir?

A
Türkiye
B
ABD
C
Almanya
D
İsviçre
E
Fransa
Soru 19

Bir devletin belirli bir ülke parçası üzerinde haiz olduğu egemenlik hakkından diğer bir devlet lehine olmak üzere bir andlaşma ile vazgeçmesine ne ad verilir?

A
Kazandırıcı zamanaşımı
B
Vazgeçme
C
Tanıma
D
Devir
E
Terk
Soru 20

Bir devletin egemenlik yetkilerine sahip olduğu yeryüzü parçasına ne ad verilir?

A
Siyasal otorite
B
Devletin ülkesi
C
Tanıma
D
Devletin yetkisi
E
Halefiyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...