Uluslararası Hukuk 1 2016-2017 Final Sınavı

Uluslararası Hukuk 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası andlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iki taraflı veya çok taraflı olabilir.
B
Andlaşma akdetme yetkisi olanlar arasında olur.
C
irade uyuşmasıdır.
D
Yazılıdır.
E
Tali kaynaktır.
Soru 2

Tanımayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hükümeti tanıma vardır.
B
Tanıma mutlaka açıkça yapılmalıdır.
C
Devleti tanıma vardır.
D
De facto tanıma olabilir.
E
De jure tanıma olabilir.
Soru 3

Klâsik meşru müdafaa aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez?

A
Müdafaanın saldırı sona ermeden derhal yapılması
B
ihlale orantılı karşılık verilmesi
C
Müdafaanın zorunlu olması
D
Ekonomik çıkarlar için olması
E
Uluslararası bir hakkın ihlâl edilmesi
Soru 4

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2007 yılında vermiş olduğu Behrami kararı uluslararası teşkilatlarla ilgili hangi hukuki mesele ile bağlantılıdır?

A
Teşkilatların uluslararası alanda sorumluluğu
B
Misyon gönderme ve imtiyaz ve muafiyetler kullanma
C
Uluslararası teşkilatların kurucu andlaşmalarının yorumu
D
Uluslararası talepte bulunma yetkisi
E
Andlaşma yapma yetkisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi devletin tek taraflı işlemlerinden biri değildir?

A
Kınama
B
Andlaşma
C
Tanıma
D
Vazgeçme
E
Tek taraflı söz verme
Soru 6

Andlaşmalar hukukundaki anlamıyla sınırlı nitelikteki andlaşmalara ya da bir ana andlaşmayı tamamlayıcı ve ayrıntıları düzenleyici nitelikteki andlaşmalara ne ad verilir?

A
Genel Senet
B
Statü
C
Misak
D
Protokol
E
Şart
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi misyon şeflerini oluşturan sınıflardan biridir?

A
Maslahatgüzarlar
B
Üçüncü katip
C
Ataşeler
D
Teknik personel
E
idari personel
Soru 8

Yargı usullerinden Divan önünde çözümle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Divan, tarafların anlaşarak kendisine sunacağı uyuşmazlıklara bakar.
B
Divan Statüsü’nün 36/2.maddesi uyarınca ihtiyarî kayıt tanınması durumunda, bu yetkiyi tanımış bir devletle bir uyuşmazlık çıkarsa, o uyuşmazlık herhangi bir andlaşma yapmaya gerek kalmaksızın Divan’a götürülebilir.
C
Taraflar arasında uyuşmazlığı Divan’a götürmeye dair anlaşma, uyuşmazlık doğmadan önce olabileceği gibi, uyuşmazlık doğduktan sonra da olabilir.
D
Herhangi bir yetkisizlik kaydı ileri sürülmeden Divan’ın uyuşmazlığın esasına girmesi kabul edilirse, Divan’ın yetkisi zımnen kabul edilmiş olur.
E
Divan kararlarına karşı BM Genel Kurulu’na gidilebilir.
Soru 9

Ekonomik ve Sosyal Konsey aşağıdaki teşkilatların hangisinin bünyesindedir?

A
AGİT
B
Birleşmiş Milletler
C
Avrupa Konseyi
D
Avrupa Birliği
E
NATO
Soru 10

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan hangi andlaşmaya kadar savaş, devletler için bir haktır ve kuvvet kullanmayı yasaklayan herhangi bir uluslararası hukuk kuralı yoktur?

A
Versay Barış Andlaşması
B
Birleşmiş Milletler Şartı
C
Cenevre Protokolü
D
Lokarno Andlaşması
E
Paris Paktı
Soru 11

Bir devletin hukuken önem taşıyan bir durumu bir veya birkaç devletin bilgisine sunmasına ne ad verilir?

A
Tanıma
B
Tek taraflı söz verme
C
Tebliğ
D
Kınama
E
Vazgeçme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi federasyon değildir?

A
ABD
B
Avustralya
C
2003-2006 Sırbistan ve Karadağ
D
Rusya
E
Almanya
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Hükümete danışma koşullu imza” anlamındadır?

A
Şart
B
Jus cogens
C
Paraf
D
Ad referandum
E
Statü
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi barışçıl çözüm yollarından olan yargı usullerinden biridir?

A
iyi mesai
B
Uzlaştırma komisyonları
C
Arabuluculuk
D
Araştırma komisyonları
E
Hakemlik usulü
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Viyana Konvansiyonu’na göre konsolosun işlevlerinden biri değildir?

A
Kabul eden devletin yasama işlemlerinde bulunmak
B
Gönderen devletin ticari ve iktisadi çıkarlarını korumak
C
Gönderen devlet vatandaşlarına pasaport vermek
D
Gönderen devlete gitmek isteyen yabancılara vize vermek
E
Gönderen devletle ilgili işlerde noterlik yapmak
Soru 16

Ülke dışındaki politik, ekonomik ve askeri şartları etkileme amacıyla yapılan ve bunları yapan ülkenin açıkça belli edilmediği eylemlere ne ad verilir?

A
Sivil misyon faaliyetleri
B
Özel hukuk işlemi
C
ihkak-ı hak
D
Örtülü operasyonlar
E
Egemenlik işlemi
Soru 17

Uzlaştırma komisyonlarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Söz konusu uyuşmazlığı taraflar bir çözüme kavuşturabilir.
B
Önerileri tarafların anlaşabileceği şekilde biçimlendirir ve bir süre içerisinde bir rapor hazırlayarak sunar.
C
Uyuşmazlığın çözümü için teklifte bulunur.
D
Siyasî olmayan kişilerden oluşur.
E
Raporları bağlayıcıdır.
Soru 18

Briand-Kellog Paktı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Pakt’a taraf olmayan devletler arasında veya bu devletlere karşı savaşa gitme hakkı da muhafaza edilmiştir.
B
Savaş yetkisi açısından genel bir düzenleme getirir.
C
Uygulanmasına dair olumlu mekanizmalar oluşturulmuştur.
D
Savaşa varmayan kuvvet kullanma açısından ise, önceki dönemden farklı bir düzenleme getirilmemiştir.
E
Uluslararası ve iç hukuk mahkeme kararlarında baskın bir uygulama alanı bulmuştur.
Soru 19

Aşağıdaki teşkilatlardan hangisi genel amaçlı bir teşkilattır?

A
UNESCO
B
Birleşmiş Milletler
C
Dünya Ticaret Örgütü
D
ILO
E
OECD
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda faaliyet gösteren teşkilatların mevcut yetki ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Teşkilatın uluslararası alanda sorumluluğu
B
Uluslararası talepte bulunma yetkisi
C
Üstün otorite olma yetkisi
D
Andlaşma yapma yetkisi
E
Misyon gönderme ve imtiyaz ve muafiyetler kullanma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...