Uluslararası İktisat Politikası 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat Politikası 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Otonom tarife nedir?

A
Müzakereler ile belirlenen tarifedir.
B
Çok taraflı tarifedir.
C
DTÖ tarifesidir.
D
Uzun dönem marjinal tarifedir.
E
Yasa ile belirlenen tarifedir.
Soru 2

Ülke orijinine bakılmaksızın her mala tek tip uygulanan tarife sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çift kolonlu
B
Tek kolonlu
C
Menşesiz
D
Otonom
E
Yeknesak
Soru 3

Malların, hizmetlerin, işgücünün ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı ekonomik entegrasyon aşamasına ne ad verilir?

A
Ortak pazar
B
Gümrük birliği
C
ileri entegrasyon
D
Ekonomik birlik
E
Ortak entegrasyon
Soru 4

Bir ülkenin mal ihracatı ile ithalatı arasındaki farka ne ad verilir?

A
Dış ticaret dengesi
B
Telafi edici vergi
C
ithalat kotası
D
Dış sübvansiyon vergisi
E
Ürün standartları
Soru 5

Bir ekonomide likiditenin son kaynağı olma işlevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A
Ekonomi bakanlığına
B
Hâzineye
C
Maliye bakanlığına
D
Yatırım bankalarına
E
Merkez bankasına
Soru 6

Devalüasyonun kısa dönemde başarısız, uzun dönemde başarılı olacağını ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
EHipotezi
B
Mundell-Fleming Hipotezi
C
Singer-Prebisch Hipotezi
D
TEğrisi Hipotezi
E
JEğrisi Hipotezi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin kalkınma ve sanayileşmeye olumlu katkılar yaptığını savunan neo-klasik iktisatçılardan biri değildir?

A
Ohlin
B
Ricardo
C
Marshall
D
Viner
E
Edgevvorth
Soru 8

Para arzındaki değişmelerin reel gelir düzeyini etkilememesi durumuna ne ad verilir?

A
Gelirin yansızlığı
B
Reel gelir katılığı
C
Arzın otonomisi
D
Paranın yansızlığı
E
Paranın katılığı
Soru 9

Köşe Çözümü Hipotezi aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında önemli referans noktalarından biri haline gelmiştir?

A
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı
B
1974 Petrol Krizi
C
1997 Asya Krizi
D
2001 ikiz Kuleler Saldırısı
E
2007 Küresel Finans Krizi
Soru 10

İhracatçı ülke tarafından ihracat lisansları aracılığıyla yapılan dış ticaret kısıtlamasına ne ad verilir?

A
Geçici ihracat kısıtlaması
B
Anlaşmalı lisanslama
C
Gönüllü ihracat kısıtlaması
D
İhracat lisanslaması
E
İhracat tarifesi
Soru 11

Klasik altın standardı sisteminde, dış fazla veren ülkenin merkez bankasının yurt içi faiz oranını düşürerek para arzındaki genişletici etkiyi daha da güçlendirici etki yaratmasına ne ad verilir?

A
Oyun teorisi
B
Arbitraj
C
Faiz kuralı
D
Oyunun kuralı
E
Güçlendirilmiş faiz etkisi
Soru 12

Tam sermaye hareketliliği ve sabit döviz kuru sisteminin geçerli olduğu bir ekonomide, genişletici para politikası uygulanması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A
Dış açık
B
Dış fazla
C
Döviz talebinde azalış
D
Döviz arzında artış
E
İhracatta artış
Soru 13

Sermaye gücünün yanı sıra üst düzey yönetim becerisi de gerektiren ekonomi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetsel ekonomi
B
içsel ekonomi
C
Ölçek ekonomisi
D
Bilişim ekonomisi
E
Kapsam ekonomisi
Soru 14

Düşük fiyattan alman bir dövizin aynı anda daha yüksek fiyattan satılması işlemine ne ad verilir?

A
Fırsatçılık
B
Arbitraj
C
Rant arayışı
D
Spekülasyon
E
Asimetri
Soru 15

Bretton Woods Konferansında oluşturulması kararlaştırılan uluslararası kuruluşlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü
B
Avrupa Merkez Bankası, Euro Alanı, Dünya Ticaret Örgütü
C
Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü
D
Uluslararası Para Fonu, Yatırımlar Bankası, Uluslararası Sanayi Örgütü
E
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Uluslararası Merkez Bankası
Soru 16

Ödemeler dengesinin çift kayıt ilkesine uymayan tek hesabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Net hata ve noksan
B
Karşılıksız transfer
C
Hizmet ticareti
D
Gelirler
E
Mal ticareti
Soru 17

Yönlendirilmiş Sabit Parite (sürünen parite) aşağıdaki döviz kuru sistemlerinden hangisinin bir alt rejimidir?

A
Sabit döviz kuru
B
Ara döviz kuru
C
Dalgalı döviz kuru
D
Esnek dalgalı kur
E
Geleneksel sabit kur
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesindeki Sermaye ve Finans Hesabı’nda yer alan kalemlerden biri değildir?

A
Finans hesabı
B
Finansal türevler
C
Doğrudan yatırımlar
D
Kâr ve faiz ödemeleri
E
Portföy yatırımları
Soru 19

Sabit döviz kuru sistemi uygulanan ve dış açık olan bir ekonomide, merkez bankası aşağıdaki politikalardan hangisi aracılığıyla dış dengenin yanı sıra iç dengeyi de korur?

A
Semi-denge politikası
B
Stabilizasyon politikası
C
Sterilizasyon politikası
D
Sabit denge politikası
E
iç dengeleme politikası
Soru 20

LM eğrisinin sola kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reel para arzı artışı
B
Tasarrufların azalışı
C
Reel para talebinin azalışı
D
Tasarrufların artışı
E
Reel para arzı azalışı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x