Uluslararası İktisat Politikası 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat Politikası 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mundell’in Tahsisler Kuralı’na göre; işsizlik ve dış açık sorunları yaşayan bir ekonomide izlenecek iktisat politikaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A
Genişletici maliye politikası ve daraltıcı para politikası
B
Daraltıcı maliye politikası ve daraltıcı para politikası
C
Daraltıcı maliye politikası ve genişletici para politikası
D
Genişletici maliye politikası ve genişletici para politikası
E
Ölçeğe göre genişletici maliye politikası ve genişletici para politikası
Soru 2

Sabit döviz kuru sistemi uygulanan ve dış açık olan bir ekonomide, merkez bankası aşağıdaki politikalardan hangisi aracılığıyla dış dengenin yanı sıra iç dengeyi de korur?

A
Semi-denge politikası
B
Stabilizasyon politikası
C
iç dengeleme politikası
D
Sterilizasyon politikası
E
Sabit denge politikası
Soru 3

Kamu otoritesinin tercihlerini yansıtan politikalarla uyarılıp geliştirilen ithal ikamesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sunî
B
Kısıtlı
C
Doğal
D
Türev
E
Uyarılmış
Soru 4

Uluslararası ticaretin olmadığı, kendi kendine yeten bir ekonomiye ne ad verilir?

A
Otarşi
B
Otonomi
C
Oligarşi
D
Liberal ekonomi
E
Ticaret dışı ekonomi
Soru 5

Aşağıdaki dış ticareti kısıtlayıcı araçlardan hangisine ilişkin kararlar yurt içinde ve uluslararası seviyede zor alınmaktadır?

A
Sübvansiyonlara
B
Gümrük tarifelerine
C
Kotalara
D
Gözetleme ve izleme önlemlerine
E
Emek standartlarına
Soru 6

Düşük fiyattan alınan bir dövizin aynı anda daha yüksek fiyattan satılması işlemine ne ad verilir?

A
Asimetri
B
Spekülasyon
C
Arbitraj
D
Rant arayışı
E
Fırsatçılık
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods Konferansı’nda oluşturulması kararlaştırılan uluslararası kuruluşlardan biridir?

A
Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi
B
Uluslararası Ticaret Örgütü
C
Uluslararası Finansman Kurumu
D
Uluslararası Sanayi Örgütü
E
Uluslararası Rekabet Kurumu
Soru 8

“Mamül mal ithalatının azaltılması için ulusal sanayinin büyümesini teşvik etmeyi” amaçlayan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihracat ikamesine dayalı
B
Serbest dış ticaret politikalarına dayalı
C
Dışa dönük sanayileşme
D
Karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı
E
içe dönük sanayileşme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinin temel hesaplarından biridir?

A
öari işlemler Hesabı
B
Hizmet Ticareti Hesabı
C
Portföy Yatırımları Hesabı
D
Rezerv Varlıklar Hesabı
E
Temel Yatırımlar Hesabı
Soru 10

Sermaye hareketleri açısından dışa açık bir ekonomide para politikasının hem iç dengeyi hem de dış dengeyi aynı anda sağlayamayacağını öne süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
imkânsız üçlü hipotezi
B
Dengesiz üçlü hipotezi
C
Parasal denge hipotezi
D
Üçlü denge hipotezi
E
Genel denge hipotezi
Soru 11

Devalüasyonun kısa dönemde başarısız, uzun dönemde başarılı olacağını ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mundell-Fleming Hipotezi
B
Singer-Prebisch Hipotezi
C
T Eğrisi Hipotezi
D
J Eğrisi Hipotezi
E
E Hipotezi
Soru 12

Sabit kur sisteminde döviz kurunun düşürülmesi ile ulusal paranın değer kazanmasına ne ad verilir?

A
Devalüasyon
B
Revalüasyon
C
Deflasyon
D
Dezenflasyon
E
Stagflasyon
Soru 13

Para arzındaki değişmelerin reel gelir düzeyini etkilememesine ne ad verilir?

A
Reel gelir tutarlılığı
B
Paranın şeffaflığı
C
Reel gelir sabitliği
D
Paranın yansızlığı
E
Paranın etkisizliği
Soru 14

Klasik altın standardı sisteminde, dış fazla veren ülkenin merkez bankasının yurt içi faiz oranını düşürerek para arzındaki genişletici etkiyi daha da güçlendirici etki yaratmasına ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Oyun teorisi
C
Oyunun kuralı
D
Güçlendirilmiş faiz etkisi
E
Faiz kuralı
Soru 15

Bir ekonomide likiditenin son kaynağı olma işlevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?

A
Ekonomi bakanlığına
B
Merkez bankasına
C
Hâzineye
D
Yatırım bankalarına
E
Maliye bakanlığına
Soru 16

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Finans Kurumu, Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Mekanizması’ndan oluşan gruba ne ad verilir?

A
Gümrük Birliği
B
Ekonomik Birlik
C
G-20
D
IMF
E
Dünya Bankası
Soru 17

LM eğrisinin sola kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reel para arzı artışı
B
Dış açığın artışı
C
Reel para arzı azalışı
D
Tasarrufların artışı
E
Tasarrufların azalışı
Soru 18

Bir ülkede dış ekonomik dengeye nasıl ulaşılır?

A
Enflasyonla işsizliğin dengelenmesi ile
B
Bütçe dengesinin sağlanması ile
C
Sıcak para girişinin azaltılması ile
D
Faiz paritesinin sürdürülmesi ile
E
Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması ile
Soru 19

Yönlendirilmiş Sabit Parite (sürünen parite) aşağıdaki döviz kuru sistemlerinden hangisinin bir alt rejimidir?

A
Geleneksel sabit kur
B
Esnek dalgalı kur
C
Ara döviz kuru
D
Sabit döviz kuru
E
Dalgalı döviz kuru
Soru 20

Malın, satıcının limanında gemiye yüklendiği andaki fiyatına ne ad verilir?

A
M FA
B
CİF
C
GATT
D
FOB
E
WTO
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x