Uluslararası İktisat Politikası 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat Politikası 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kayıt dönemi farklılığı, doğruluğu kesin olmayan veri kullanımı gibi nedenlerle ödemeler dengesinde muhasebe denkliği yönüyle bir açık oluştuğunda, denkliği sağlamak için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resmi Rezervler Hesabı
B
Sermaye Hesabı
C
Muhasebe Hesabı
D
Net Hata ve Noksan Hesabı
E
Dış Denge Hesabı
Soru 2

Ulusal paranın değerinin piyasa koşulları yerine merkez bankası tarafından belirlendiği kur sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit kur sistemi
B
Dalgalı kur sistemi
C
Yönetimli dalgalanma sistemi
D
Merkezi sistem
E
Merkez bankası sistemi
Soru 3

Düşük fiyattan alınan bir dövizin aynı anda daha yüksek fiyattan satılması işlemine ne ad verilir?

A
Fırsatçılık
B
Spekülasyon
C
Rant arayışı
D
Asimetri
E
Arbitraj
Soru 4

Sermaye hareketlerini serbestleştiren gelişen piyasa ekonomilerinin ara kur sistemlerini terk etmelerini öngören hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polarizasyon Hipotezi
B
J-Eğrisi Hipotezi
C
iki Kutup Hipotezi
D
Esnek Kur Hipotezi
E
Marshall-Lerner Hipotezi
Soru 5

Bir ülkede dış ekonomik dengeye nasıl ulaşılır?

A
Sıcak para girişinin azaltılması ile
B
Enflasyonla işsizliğin dengelenmesi ile
C
Ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması ile
D
Faiz paritesinin sürdürülmesi ile
E
Bütçe dengesinin sağlanması ile
Soru 6

Gümrük birliklerinin pozitif refah etkilerinin yanı sıra negatif refah etkileri de yaratabileceğini kanıtlayan iktisatçı kimdir?

A
Wassel
B
Krugman
C
Ricardo
D
Viner
E
Smith
Soru 7

Merkez bankasının ulusal para karşılığında piyasaya döviz sürerken aynı zamanda piyasadan devlet iç borçlanma senetleri satın alması, aşağıdaki politikalardan hangisi ile açıklanır?

A
Sterilizasyon
B
Tasarruf
C
Yatırım
D
Dış denge
E
Para tabanı
Soru 8

İstikrarlı, itibarlı ve tam konvertibl ulusal paraya ne ad verilir?

A
Sert para
B
Reel para
C
Net para
D
Güvenilir para
E
Sağlam para
Soru 9

İthalat tarifesi veya benzeri bir korumacı dış ticaret politikası aracılığıyla dış ticaret haddinin iyileşmesi aşağıdaki varsayımlardan hangisi altında geçerlidir?

A
G-7 ülkesi
B
Büyük ülke
C
Refah ülkesi
D
Küçük ülke
E
Zengin ülke
Soru 10

Ödemeler dengesi açığı aşağıdaki durumlardan hangisini ifade eder?

A
Düzenli Hesap Açığı
B
Net Hata ve Noksan Açığı
C
Cari işlemler Hesabı Açığı
D
Resmi Rezervler Hesabı Açığı
E
Cari Dengesizlik Hesabı Açığı
Soru 11

Türkiye’nin Avrupa Birliği kaynaklı mallara uyguladığı tarife aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üç kolonlu tarife
B
Sözleşmeli tarife
C
Tek kolonlu tarife
D
Çift kolonlu tarife
E
Otonom tarife
Soru 12

A ülkesi ulusal para birimini terk ederek başka bir ülkenin para birimini benimsemiştir.
Bu durumda A ülkesinin uyguladığı döviz kuru rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaygan Aralık
B
Dolarizasyon
C
Sürünen Parite
D
Para Kurulu
E
Hedef Bölge
Soru 13

Büyük ülkede toplumsal refahı maksimize eden tarife düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spesifik tarife
B
Gümrük tarifesi
C
Otonom tarife
D
Maksimum tarife
E
Optimum tarife
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ithal ikamesine dayalı sanayileşmeyi korumak ve özendirmek amacıyla uygulanmış önlemlerden biri değildir?

A
Kredi kolaylıkları
B
Vergi iadesi
C
Az değerlenmiş döviz kuru politikası
D
Kotalar
E
Yatırım indirimleri
Soru 15

Toplam talebin hacmini etkileyen para ve maliye politikalarına ne ad verilir?

A
Kantitatif ekonomi politikası
B
Harcama değiştirici politikalar
C
Harcama etkileyici politikalar
D
Toplam hacim politikaları
E
Harcama hacmi politikaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin kalkınma ve sanayileşmeye olumlu katkılar yaptığını savunan neo-klasik iktisatçılardan biri değildir?

A
Marshall
B
Edgeworth
C
Ohlin
D
Viner
E
Ricardo
Soru 17

Bretton Woods Konferansında oluşturulması kararlaştırılan uluslararası kuruluşlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü
B
Uluslararası Para Fonu, Yatırımlar Bankası, Uluslararası Sanayi Örgütü
C
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Uluslararası Merkez Bankası
D
Avrupa Merkez Bankası, Euro Alanı, Dünya Ticaret Örgütü
E
Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü
Soru 18

Yönlendirilmiş Sabit Parite (sürünen parite) aşağıdaki döviz kuru sistemlerinden hangisinin bir alt rejimidir?

A
Esnek dalgalı kur
B
Sabit döviz kuru
C
Dalgalı döviz kuru
D
Ara döviz kuru
E
Geleneksel sabit kur
Soru 19

Parasal sistemde son ödünç veren olma rolü oynayabilecek tek kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menkul Kıymetler Borsası
B
Ticari Banka
C
Merkez Bankası
D
Uluslararası Ödünç Birliği
E
Uluslararası Para Fonu
Soru 20

Bir ekonomide bütçe açığı ile birlikte Cari İşlemler Hesabı açığının oluşması durumuna ne ad verilir?

A
Cari Açık
B
ikiz Açıklar
C
MakroAçık
D
Net Hata ve Noksan
E
Dış Açık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x