Uluslararası İktisat Teorisi 2017-2018 Final Sınavı

Uluslararası İktisat Teorisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1


Yukarıdaki tabloya göre, X ve Y ülkelerinin birim emek başına ürettikleri A ve B mallarının miktarları yer almaktadır.
Buna göre, X ve Y ülkelerinin iç üretim maliyetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1A=2B ve 1A=1/2B
B
1A=2B ve 1A=4B
C
1A=1/2B ve 1A=2B
D
1A=8B ve 1A=2B
E
1A=4B ve 1A=1/2B
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi teklif eğrilerini etkileyen arz faktörlerinden biridir?

A
Rekabet koşulları
B
iktisadi kalkınma
C
Optimizasyon koşulları
D
Teknolojik gelişme
E
Zevk ve tercihler
Soru 3

Ürün Dönemleri Teoremi'ne göre, yenilikçi ülkenin iç piyasasının, yerli üretim yerine ithalatla karşılanmaya başlanması ile aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilmiş olur?

A
5. aşama
B
4. aşama
C
3. aşama
D
2. aşama
E
1. aşama
Soru 4

Emek ve sermayenin aynı oranda büyümesi ile ekonominin sermaye/emek oranı değişmeyip, üretim olanakları eğrisinin ilk şekline paralel biçimde dışa doğru genişlediği büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret artırıcı yanlı büyüme
B
Emek tasarrufu sağlayan büyüme
C
Ticaret azaltıcı yanlı büyüme
D
Sermaye tasarrufu sağlayan büyüme
E
Yansız büyüme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası kredilerinin amaçları arasında yer almaz?

A
Yeryüzünde yoksulluğu azaltmak
B
Yaşam koşullarını iyileştirmek
C
Eğitim, sağlık, içme suyu temini gibi alanlarda üye ülkelere mali ve teknik destek sağlamak
D
Ülkelerin karşılaştıkları mali krizlere karşı onlara kısa vadeli kredi vermek
E
Az gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınmayı hızlandırmak
Soru 6

LIBOR+%n faiz uygulamasıyla borçlanan bir ödünç alıcıya uygulanan işlemde yer alan %n marjı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ödünç alıcıya yapılacak faiz indiriminin göstergesidir.
B
Kredinin geri ödeme süresini gösterir.
C
Ödünç veren bankanın yüklendiği riski karşılamaya yönelik bir uygulamadır.
D
Kredinin türünü gösterir.
E
Faizin işletileceği ülke parasını gösterir.
Soru 7

Yalnızca belirli bir ülkeye ait şirketlerin hisse senetlerinden oluşan fonlara ne ad verilir?

A
Global fonlar
B
Yeni gelişen piyasa fonları
C
Ülke fonları
D
Uluslararası fonlar
E
Özel fonlar
Soru 8

Hükümetler tarafından verilen iki yanlı krediler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Program ve proje kredisi şeklinde verilir.
B
ABD’nin iki yanlı kredileri AID kanalıyla yürütülür.
C
Kredi veren ülkeden yapılacak ithalata bağlıdır.
D
Düşük faizli ve uzun süreli kredilerdir.
E
Alıcı ülke üzerinde siyasal baskı en az düzeydedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının kuruluş şekillerinden biridir?

A
Çok uluslu şirketin sınır ötesinde başka bir şirketle birleşmesi
B
Çok uluslu şirketin yabancı ülkede kamu kuruluşları ile ortaklık kurması
C
Yurt dışında bir özel şirketle kamu kuruluşunun ortak işletme kurması
D
Çok uluslu bir şirketin yabancı ülkede yeni bir üretim tesisi kurması
E
Hükümetlerin yabancı bir ülkede banka satın alması
Soru 10

Bir yabancı sermaye şirketinin kârlarını ana ülkesine transfer edememesi ve bu kârlarını yerel ülkede yeniden yatırıma yöneltmesine ne ad verilir?

A
Montaj Sanayi
B
Zorunlu Yeni Yatırım
C
Lisans Yatırımı
D
Yap- işlet Devret Modeli
E
Portföy Yatırımı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını portföy yatırımından ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Dolaysız yabancı sermaye yatırımını yapanların genellikle çok uluslu işletmeler olması
B
Dolaysız yabancı sermaye yatırımcılarının bir mali kriz anında ülkeyi hızla terk etmesi
C
Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye dövizden başka şekillerde de girebilmesi
D
Dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının uzun vadeli hedeflere göre hareket etmesi
E
Dolaysız yabancı sermaye yatırımında üretim tesisinin yönetim ve denetiminin yabancı işletmenin elinde olması
Soru 12

Gazlı içecek üreten bir firmanın yatırımla girdiği bir piyasaya, rakip firmanın da yatırım yapması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Tekel Üstünlüğü Teorisi
B
Oligopolcü Tepki Teorisi
C
Oli Modeli
D
içselleştirme Teorisi
E
Ölçek Ekonomileri Teoremi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin yurtdışında doğrudan yatırım yapmak yerine o ülkedeki bir yerel şirketle lisans anlaşmasını tercih etmesine neden olacak etkenler arasında yer almaz?

A
Yurtiçi piyasada yoğun rekabet yaşanması
B
Firmanın aynı anda birçok ülkede üretim yapabilecek kapasitede olmaması
C
Yabancı piyasanın görece önemsiz bir yer tutması
D
Yabancı piyasa konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması
E
Teknolojinin başkalarınca kolayca taklit edilebilir olması
Soru 14

Uluslararası alanda emeğin hareketliliğini engelleyen hiçbir faktör bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A
Hiçbir uluslararası işçi göçü olmaz.
B
Belirli vasıftaki işçiler için bütün ülkelerde ücretler aynı olur.
C
Gelişmiş ülkelerde ücretler daha düşük olur.
D
Sanayileşmiş ülkelerden dışarıya işçi göçleri oluşur.
E
Sanayileşmiş ülkelerde ücretler daha yüksek olur.
Soru 15

Bilgi ve teknoloji üretmeye yönelik harcamalara ne ad verilir?

A
Transfer
B
Tüketim
C
Kentsel kalkınma
D
Fiziki alt yapı
E
Gayrimaddi sermaye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş ülkelerde işçi sendikalarının yabancı işçi ithaline karşı çıkmalarının önemli nedenlerinden biridir?

A
işçi ücretlerinin düşmesi
B
Enflasyonun hızlanması
C
Ödemeler dengesinin açık vermesi
D
Gayri safi ulusal hasılanın düşmesi
E
Gelir dağılımında dengesizliklerin olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel hizmetler grubunda yer alır?

A
Telekomünikasyon hizmetleri
B
Avukatlık
C
Pazarlama
D
Muhasebecilik
E
Sosyal hizmetler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Teorisi analizlerinin asıl ilgi konusunu oluşturmuştur?

A
Uluslararası mal ticareti
B
Çok uluslu şirket yatırımları
C
Uluslararası hizmet ticareti
D
Uluslararası turizm faaliyetleri
E
Az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları
Soru 19

Türk müteahhitlik firmaları yurt dışında en çok hangi bölgede faaliyet göstermektedirler?

A
Uzak Doğu
B
Afrika
C
Avrupa
D
Avrasya
E
Orta Doğu
Soru 20

GATS’a üye ülkelerin hizmet ticareti konusunda birbirlerine karşı ayrımcı işlem yapmamalarını sağlamak amacıyla uyguladıkları yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taahhüt listeleri
B
Fikri mülkiyet yükümlülüğü
C
En çok kayrılan ülke kuralı
D
Piyasaya giriş yükümlülükleri
E
Ayrımcılık yükümlülükleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...