Uluslararası İktisat Teorisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat Teorisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çoğalan maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisinin şekli nasıl olur?

A
Yatay eksene paralel
B
Orijine göre dış bükey
C
Orijinden geçen doğru
D
Orijine göre iç bükey
E
Dikey eksene paralel
Soru 2

Kaynakların bir kesimden diğerine aktarılması durumunda her yeni kaynak, üretime bir öncekinden daha az katkı sağlıyorsa, üretimde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Artan marjinal fayda
B
Sabit getiri
C
Artan maliyet
D
Sabit maliyet
E
Azalan marjinal fayda
Soru 3

Dönüşüm eğrisinin eğiminin iç fiyat oranına eşitlendiği noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Cari işlemler dengesi
B
Tüketici dengesi
C
Dış ticaret dengesi
D
Üretici dengesi
E
Uluslararası denge
Soru 4

Uluslararası ticarette arz ve talep koşullarının belirlediği göreceli iç fiyatlar birbirinden uzaklaştıkça veya birbirine yakınlaştıkça sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Dış ticaret hacmi daralır, üretim olanakları eğrisi sola kayar.
B
Dış ticaret hacmi genişler, üretim olanakları eğrisi sağa kayar.
C
Dış ticaret hacmi daralır, dış ticaret hacmi genişler.
D
Dış ticaret hacmi aynı kalır, üretim hacmi genişler.
E
Dış ticaret hacmi genişler, dış ticaret hacmi daralır.
Soru 5

Teknoloji Açığı Teoremi'nin en tipik örneği aşağıdaki sektörlerden hangisidir?

A
Tekstil
B
Otomotiv
C
Turizm
D
Kimya
E
Enerji
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi'nin iktisatçılar açısından çekici yönlerinden biri değildir?

A
Uluslararası ticarete, matematik ve geometrik yöntemlerin uygulanmasına çok elverişli olması
B
Teorinin, sağlam bir mantık yapısına dayanması
C
Dış ticareti, ülkelerin en yalın özelliklerine bağlaması
D
Yalnızca mantıken doğru teoremlerin elde edilmesine olanak sağlaması
E
Uluslararası ticarette test edilebilir hipotezlerin kurulmasına olanak vermesi
Soru 7

Ticareti artırıcı yönlü büyüme durumunda bazen dış ticaret hadlerinde ortaya çıkan bozulmadan doğan ulusal refah kaybının, üretim gelişmesinden sağlanan refah artışından yüksek olması nedeniyle ekonomide yaşanan büyümeye ne ad verilir?

A
Yoksullaştıran büyüme
B
Statik büyüme
C
Dinamik büyüme
D
Durağan büyüme
E
Zenginleştiren büyüme
Soru 8

Bir ülke ekonomisinde meydana gelen ticaret artırıcı büyüme durumunda dış ticaret hadleri bu durumdan nasıl etkilenir?

A
Sabit kalır.
B
Ülke lehine değişir.
C
Ülke aleyhine değişir.
D
Önce aleyhe sonra lehine döner.
E
Önce lehine sonra aleyhine döner.
Soru 9

Dünya Bankası’nın hükümet garantisi olmadan özel kesime kredi verdiği kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Finans Kurumu
B
Uluslararası Kalkınma Birliği
C
Çok Yanlı Yatırım Garanti Kurumu
D
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi
E
Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası
Soru 10

Bir ulusal paranın o parayı çıkartan ülkenin sınırları dışındaki ticari bankalar tarafından mevduat kabul edilmesi ve kredi verilmesi biçiminde oluşan para piyasasına ne ad verilir?

A
Yabancı tahvil piyasası
B
Euro hisse senedi piyasası
C
Europara piyasası
D
Eurotahvil piyasası
E
Global para piyasası
Soru 11

LIBOR faizinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
T.C. Merkez Bankası’nın faiz bandının üst sınırıdır.
B
Tokyo Merkez Bankası’nın faiz oranıdır.
C
New York sermaye piyasasında uygulanan gecelik faiz oranıdır.
D
Avrupa Merkez Bankası’nın gecelik faiz oranıdır.
E
Londra interbank para piyasası işlemlerinde bankaların uyguladıkları faiz oranıdır.
Soru 12

Dolaysız yabancı sermaye konusunda ayrıntılı bir teori geliştirmek üzere ortaya atılan, işletmenin yalnız kendisinde bulunan üretim ayrıcalıklarını, kuruluş yeri ve içselleştirme üstünlüklerini bir araya toplayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leontief Paradoksu
B
Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli
C
Yap-işlet Devret Modeli
D
Statik Model
E
OLI Modeli
Soru 13

Montaj sanayi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye'de ithal ikamesi politikalarının yoğun olarak uygulandığı 1960'lı yıllarda yoğun olarak kullanılmıştır.
B
Ev sahibi ülke üretilecek malı belirli bir fiyattan alma taahhüdünde bulunur.
C
Özel bir dolaysız yabancı sermaye yatırımı yöntemidir.
D
Ev sahibi ülkede yapılan bazı basit parçalarla birleştirilerek üretimin son aşaması yurt dışında gerçekleştirilir.
E
Ürünün asıl parçaları dışarıdaki ana ülkede imal edilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının yatırım yapılan ülke üzerinde doğurabileceği olumsuz sonuçlar arasında yer almaz?

A
Dış ticaret kısıtlamalarının aşılmasına neden olma
B
Yerli şirketler karşısında haksız rekabet üstünlüğü kurma
C
Ekonomi üzerinde yabancı denetimi doğurma
D
Döviz kuru dalgalanmalarına neden olma
E
Ölçek ekonomisi yaratma
Soru 15

Az gelişmiş ülkelerden doktor, mühendis gibi yüksek derecede eğitilmiş işgücünün yerleşmek üzere gelişmiş ülkelere göç etmesine ne ad verilir?

A
Uluslararası faktör akımı
B
Beyin göçü
C
Uluslararası vasıflı emek hareketi
D
Uluslararası işgücü akımı
E
Uluslararası hizmet akımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji transferi kanallarından biri değildir?

A
Parasal birlik anlaşmaları
B
Lisans ve patent anlaşmaları
C
Sermaye malları ithaliyle sağlanan teknoloji
D
Bilimsel konferanslar ve bilim insanı değişimi programları
E
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları
Soru 17

Günümüzde gelişmiş sanayi ülkelerinden aynı zamanda bilgi toplumu diye söz edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya ekonomisindeki ağırlıkları
B
Üniversitelerinde yapılan kaliteli eğitim
C
insanların daha fazla eğitim görmüş olmaları
D
Sahip oldukları hızlı teknolojik gelişme yaratma kapasiteleri
E
Bilgiye verilen değer
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Teorisi analizlerinin asıl ilgi konusunu oluşturmuştur?

A
Az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları
B
Uluslararası mal ticareti
C
Çok uluslu şirket yatırımları
D
Uluslararası hizmet ticareti
E
Uluslararası turizm faaliyetleri
Soru 19

Ülkeye kazandırdığı döviz gelirleri açısından ihracata benzetilerek “bacasız fabrika” olarak nitelendirilen ama ondan farklı olarak çevreye zarar vermeyen faaliyet dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınır ticareti
B
Bankacılık ve sigortacılık
C
Uluslararası turizm
D
Serbest bölgeler
E
Uluslararası lojistik
Soru 20

Ekonomik faaliyetlerle ilgili yapılan sınıflandırmada hizmetler grubu nasıl adlandırılır?

A
Kayıt dışı sektör
B
Üçüncül sektör
C
ikincil sektör
D
Kırsal sektör
E
Birincil sektör
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...