Uluslararası İktisat Teorisi 2017-2018 Vize Sınavı

Uluslararası İktisat Teorisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir ülkenin düşük maliyetle ürettiği malları ihraç etmesi, yüksek maliyetle ürettiği malları ise ithal etmesi gerektiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mutlak Üstünlük Teorisi
B
Faktör Donanımı Teorisi
C
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
D
Uluslararası Değerler Teorisi
E
Emek-Değer Teorisi
Soru 2

Çoğalan maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisinin şekli nasıl olur?

A
Orijinden geçen doğru
B
Orijine göre dış bükey
C
Dikey eksene paralel
D
Yatay eksene paralel
E
Orijine göre iç bükey
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in Merkantilizm’e yönelik eleştirilerinden biridir?

A
Uzmanlaşma ve iş bölümünün ülkenin refahı üzerinde bir etkisi yoktur.
B
ithalat sınırlandırılmalıdır.
C
Serbest dış ticaret ülkelerin üretim düzeylerine göre yapılmalıdır.
D
Uluslararası ticaretten tüm taraflar kazançlı çıkabilir.
E
Toplam dünya serveti sabittir.
Soru 4

Yukarıdaki tabloya göre, iki ülke arasındaki uluslararası ticaret ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Y ülkesi, A malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
B
X ülkesi, iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahiptir.
C
X ülkesi, B malı üretiminde uzmanlaşmalıdır.
D
Y ülkesi, iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahiptir.
E
Y ülkesi, A malı üretiminde uzmanlaşmalıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret modellerinde kullanılan standart varsayımlardan biri değildir?

A
Taşıma giderleri sıfırdır.
B
Uluslararası ticarette para kullanılmaz.
C
Atıl kaynak kullanımı söz konusudur.
D
Modellerde hükümetin yeri yoktur.
E
Tam rekabet koşulları geçerlidir.
Soru 6

Teklif eğrisinin şekli, aşağıdakilerden hangisini yansıtmaz?

A
Ülkelerin talep yönlü niteliklerini
B
Ülkelerin üretim teknolojisini
C
Ülkelerin faktör donatımını
D
Ülkelerin refah seviyesini
E
Ülkelerin arz yönlü niteliklerini
Soru 7

Kayıtsızlık eğrilerinin şekli ve bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Orijinden geçen doğru, tüketicinin elde ettiği mal miktarlarındaki artış ve azalış
B
Orijine göre dış bükey, tüketicinin elde ettiği mal miktarlarındaki artış ve azalış
C
Orijine göre iç bükey, tüketicinin elde ettiği mal miktarlarındaki artış ve azalış
D
Orijinden geçen doğru, tüketicinin gelir seviyesindeki değişim
E
Orijine göre iç bükey, tüketicinin zevk ve tercihlerindeki değişim
Soru 8

Sabit verim koşulları altında, iki ülkeli bir dış ticaret modelinde talep koşullarına yer verilmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi açıklanamaz?

A
Açık ekonomi dengesi
B
Üretim imkânları eğrisi
C
Dinamik dış ticaret kazançları
D
Uluslararası göreceli fiyat düzeyi
E
Uluslararası denge fiyat oranı (dış ticaret hadleri)
Soru 9

Dönüşüm eğrisinin eğiminin iç fiyat oranına eşitlendiği noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Uluslararası denge
B
Cari işlemler dengesi
C
Üretici dengesi
D
Tüketici dengesi
E
Dış ticaret dengesi
Soru 10

Teklif eğrisi analizinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Model yardımıyla, ülkelerin ihraç edeceği mal miktarının belirlenmesi
B
Model yardımıyla, ülkelerin dış ticaret açıklarının belirlenmesi
C
Model yardımıyla, ülkelerin uluslararası ticaret hacimlerinin belirlenmesi
D
Model yardımıyla, ülkelerin ithal edeceği mal miktarının belirlenmesi
E
Model yardımıyla, uluslararası ticaret dengesini sağlayan göreceli fiyat oranının belirlenmesi
Soru 11

Gümrük tarifelerinin, yurtiçi üretici ve tüketiciler açısından ithalata rakip malların fiyatlarını, ihraç malların fiyatına oranla düşürmesi durumuna ne ad verilir?

A
Metzler Paradoksu
B
Heckscher-Ohlin Teorisi
C
Leontief Paradoksu
D
Stolper-Samuelson Teoremi
E
Stratejik Dış Ticaret Politikası
Soru 12

Teknoloji Açığı Teoremi'nin en tipik örneği aşağıdaki sektörlerden hangisidir?

A
Otomotiv
B
Tekstil
C
Enerji
D
Turizm
E
Kimya
Soru 13

Heckscher-Ohlin Teorisi’nin temel sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her ülke zengin olarak sahip bulunduğu mallarda teknolojik üstünlük elde eder.
B
Her ülke zengin olarak sahip bulunduğu mallarda mutlak üstünlük elde eder.
C
Her ülke zengin olarak sahip bulunduğu mallarda maliyet avantajı elde eder.
D
Her ülke zengin olarak sahip bulunduğu malların tüketiminde üstünlük elde eder.
E
Her ülke zengin olarak sahip bulunduğu mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder.
Soru 14

Ürün Dönemleri Teoremi’ne göre, standart üretim maliyetlerini düşürmek için, üretimin diğer ülkelere kaydırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 15

Belirli türde mesleki beceriye zengin biçimde sahip ülkelerin, üretimini büyük ölçüde bu faktörü yoğun biçimde kullanan mallarda uzmanlaşacaklarını ileri süren teorem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçek Ekonomileri Teoremi
B
Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
C
Ürün Dönemleri Teoremi
D
Nitelikli işgücü Teoremi
E
Teknoloji Açığı Teoremi
Soru 16

Bir ekonomide büyüme ister faktör artışından ister teknolojik ilerlemeye dayalı olsun, ilk olarak ilgili ülkenin aşağıdaki faktörlerinden hangisini genişletir?

A
Sermaye stokunu
B
Toplam üretimini
C
Toplam tüketimini
D
Ticaret haddini
E
Emek stokunu
Soru 17

Bir ülke ekonomisinde meydana gelen ticaret artırıcı büyüme durumunda dış ticaret hadleri bu durumdan nasıl etkilenir?

A
Ülke aleyhine değişir.
B
Ülke lehine değişir.
C
Önce aleyhe sonra lehine döner.
D
Sabit kalır.
E
Önce lehine sonra aleyhine döner.
Soru 18

Bir olayın farklı zaman aralıklarındaki görüntülerine bakıp karşılaştırma yapılarak ortaya çıkan değişmenin niteliğinin anlaşılmaya çalışıldığı analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinamik yöntem
B
içerik yöntem
C
Statik yöntem
D
Karşılaştırmalı statik yöntem
E
Yarı statik yöntem
Soru 19

İthal edilebilir malların üretiminin, ihraç edilebilir malların üretimine göre daha yüksek oranda artması durumunda ortaya çıkan büyümeye ne ad verilir?

A
Ticarete Karşıt Yönlü Büyüme
B
Sermayeden Tasarruf Edici Büyüme
C
Yoksullaştıran Büyüme
D
Emekten Tasarruf Edici Büyüme
E
Ticaret Artırıcı Yönlü Büyüme
Soru 20

Gerçek hayattaki yenilikler daha çok hangi türdedir?

A
Teknolojiden tasarruf sağlayıcı
B
Dış ticaretten tasarruf sağlayıcı
C
Emekten tasarruf sağlayıcı
D
Malzemeden tasarruf sağlayıcı
E
Sermayeden tasarruf sağlayıcı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...