Uluslararası İktisat Teorisi 2018-2019 Final Sınavı

Uluslararası İktisat Teorisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

A malı B malı
İngiltere 30 birim 20 birim
Fransa 10 birim 50 birim
Yukarıdaki tabloda, İngiltere ve Fransa’nın birim emek başına ürettikleri A ve B mallarının miktarları yer almaktadır. Buna göre, bu iki ülke arasındaki uluslararası ticaret ilişkisi nasıl olmalıdır?

A
İngiltere A malı, Fransa ise B malı ihraç etmelidir.
B
İngiltere B malı, Fransa ise A malı ihraç etmelidir.
C
İngiltere her iki malı da ihraç etmelidir.
D
Fransa her iki malı da ihraç etmelidir.
E
Fransa her iki malı da ithal etmelidir.
Soru 2

Belirli türde mesleki beceriye zengin biçimde sahip ülkelerin, üretimini büyük ölçüde bu faktörü yoğun biçimde kullanan mallarda uzmanlaşacaklarını ileri süren teorem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün Dönemleri Teoremi
B
Teknoloji Açığı Teoremi
C
Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
D
Ölçek Ekonomileri Teoremi
E
Nitelikli işgücü Teoremi
Soru 3

Banka kredilerinin ve öteki kısa vadeli fonların yurt dışında kullanılmak üzere yabancılara arz edildiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Döviz piyasası
B
Uluslararası para piyasası
C
Faktör piyasası
D
Eurotahvil piyasası
E
Uluslararası hisse senedi piyasası
Soru 4

Dönüşüm eğrisinin eğiminin iç fiyat oranına eşitlendiği noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Üretici dengesi
B
Tüketici dengesi
C
Dış ticaret üçgeni
D
Leontief paradoksu
E
Uluslararası denge
Soru 5

İki ülkeli modelde teknolojinin sabit olması durumunda emek, sermaye stokunun ve tüketimin büyüme öncesi ile aynı oranda artmasıyla ortaya çıkan büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticarete karşıt yönlü büyüme
B
Sermayeden tasarruf edici büyüme
C
Ticareti azaltıcı büyüme
D
Aşırı ticareti artırıcı büyüme
E
Yansız büyüme
Soru 6

LIBOR faizinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Merkez Bankası’nın gecelik faiz oranıdır.
B
Londra interbank para piyasası işlemlerinde bankaların uyguladıkları faiz oranıdır.
C
New York sermaye piyasasında uygulanan gecelik faiz oranıdır.
D
T.C. Merkez Bankası’nın faiz bandının üst sınırıdır.
E
Tokyo Merkez Bankası’nın faiz oranıdır.
Soru 7

Yalnızca belirli bir ülkeye ait şirketlerin hisse senetlerinden oluşan fonlara ne ad verilir?

A
Uluslararası fonlar
B
Serbest fonlar
C
Ülke fonları
D
Global fonlar
E
Yeni gelişen piyasa fonları
Soru 8

Dünya Bankası’nın hükümet garantisi olmadan özel kesime kredi verdiği kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Finans Kurumu
B
Çok Yanlı Yatırım Garanti Kurumu
C
Milletlerarası Ticaret Odası
D
Eximbank
E
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının kuruluş şekillerinden biridir?

A
Yurt dışında bir özel şirketle kamu kuruluşunun ortak işletme kurması
B
Çok uluslu bir şirketin yabancı ülkede yeni bir üretim tesisi kurması
C
Çok uluslu şirketin sınır ötesinde başka bir şirketle birleşmesi
D
Hükümetlerin yabancı bir ülkede banka satın alması
E
Çok uluslu şirketin yabancı ülkede kamu kuruluşları ile ortaklık kurması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi portfolyo (portföy) yatırımını tanımlar?

A
Bankadan alınan işletme kredisidir.
B
Yurt dışında üretim tesisi kurma durumudur.
C
Hâzinenin merkez bankasından borçlanmasıdır.
D
Tahvil ve hisse senetlerine yapılan yatırımlardır.
E
Merkez bankasının açık piyasa işlemi yapmasıdır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının nedenlerinden biri değildir?

A
Yabancı ülkenin sağlık sorunlarının çözümü
B
Ulusal piyasalardaki yasal düzenlemelerden kurtulma
C
Ucuz yabancı faktör kullanımı
D
Oligopolcü piyasa yapısı
E
Üretim faaliyetlerinde dikey veya yatay bütünleşme
Soru 12

Bir yabancı sermaye şirketinin kârlarını ana ülkesine transfer edememesi ve bu kârlarını yerel ülkede yeniden yatırıma yöneltmesine ne ad verilir?

A
Lisans Yatırımı
B
Montaj Sanayi
C
Zorunlu Yeni Yatırım
D
Yap- işlet Devret Modeli
E
Portföy Yatırımı
Soru 13

Günümüzde rekabet üstünlüğünü belirleyen ana etken asağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarrufların artması
B
Tarımsal arazilerdeki genişleme
C
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları
D
işsizlik oranı
E
Teknolojik gelişme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş ülkelerde işçi sendikalarının yabancı işçi ithaline karşı çıkmalarının önemli nedenlerinden biridir?

A
Enflasyonun hızlanması
B
işçi ücretlerinin düşmesi
C
Gayri safi ulusal hasılanın düşmesi
D
Ödemeler dengesinin açık vermesi
E
Gelir dağılımında dengesizliklerin olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji transferi kanallarından biri değildir?

A
Sermaye malları ithaliyle sağlanan teknoloji
B
Bilimsel konferanslar ve bilim insanı değişimi programları
C
Lisans ve patent anlaşmaları
D
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları
E
Parasal birlik anlaşmaları
Soru 16

Bilgi ve teknoloji üretmeye yönelik harcamalara ne ad verilir?

A
Kentsel kalkınma
B
Tüketim
C
Yatırım
D
Gayrimaddi sermaye
E
Tasarruf
Soru 17

GATS anlaşması imzalayan bir ülke, başka üye ülkeye ait bir hizmet firmasına uyguladığı ticaret serbestisini, kayıtsız bir şekilde tüm öteki üye ülkelerin firmalarına da sağlaması kuralına ne ad verilir?

A
Serbest ticaret bölgesi
B
Tercihli ticaret anlaşması
C
En çok kayırılan ülke kuralı
D
Serbest hizmetler ticareti
E
Ulusal işlem kuralı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel hizmetler grubunda yer alır?

A
Avukatlık
B
Pazarlama
C
Muhasebecilik
D
Sosyal hizmetler
E
Telekomünikasyon hizmetleri
Soru 19

Türk müteahhitlik firmaları yurt dışında en çok hangi bölgede faaliyet göstermektedirler?

A
Güney Amerika
B
Afrika
C
Avrasya
D
Avrupa
E
Uzak Doğu
Soru 20

Günümüzde hizmet ticaretinin uluslararası nitelik kazanmasına neden olan en önemli itici güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi altyapısının tamamlanması
B
Taşımacılık alanının gelişmesi
C
Avrupa Birliği’nin genişlemesi
D
internet ve uluslararası bilgisayar ağlarının yaygınlaşması
E
Eğitim düzeyinin yükselmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...