Uluslararası İktisat Teorisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İktisat Teorisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fırsat maliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fırsat maliyeti yaklaşımına göre üretim maliyeti, bir birim mal üretmek için gerekli olan kaynakların toplamına eşittir.
B
Bir malın fırsat maliyeti, o malın üretimini bir birim artırmak için gereken tüm kaynakları serbest bırakmak üzere, başka bir malın üretiminden vazgeçilmesi gereken miktara eşittir.
C
Fırsat maliyeti teorisinde ülkelerin nispi fiyatları karşılaştırılır.
D
Fırsat maliyeti yaklaşımı, Emek-değer Teorisi'ne dayanır.
E
Fırsat maliyeti teorisinde kaynakların tam çalışma düzeyinde kullanıldığı varsayılır.
Soru 2

A malı B malı
X ülkesi: 40 birim 20 birim
Y ülkesi: 5 birim 10 birim
Yukarıdaki tabloya göre, iki ülke arasındaki uluslararası ticaret ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
X ülkesi, iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahiptir.
B
Y ülkesi, A malı üretiminde uzmanlaşmalıdır.
C
Y ülkesi, iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahiptir.
D
X ülkesi, B malı üretiminde uzmanlaşmalıdır.
E
Y ülkesi, A malı üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir.
Soru 3

İki ülkeli modelde, ülkelerin teklif eğrilerinin kesiştiği noktadan geçen fiyat oranına ne ad verilir?

A
Dış fiyat oranı
B
Net ithalat oranı
C
Denge ticaret haddi
D
Net ihracat oranı
E
iç fiyat oranı
Soru 4

Bir ülkeden ithal edilecek mal miktarı birer birim artırılırken, bunun karşılığında ülkenin kendi malından önereceği miktarları gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Talep eğrisi
B
Dönüşüm eğrisi
C
Kayıtsızlık eğrisi
D
Teklif eğrisi
E
Toplam maliyet eğrisi
Soru 5

Bir ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak sahipse, üretimi o faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı üstünlük elde eder, bundan dolayı onları daha ucuza üretir ve o alanlarda uzmanlaşır düşüncesi aşağıdaki teorilerden hangisine aittir?

A
Ürün Dönemleri Teorisi
B
Faktör Donatımı Teorisi
C
Teknoloji Açığı Teorisi
D
Nitelikli işgücü Teorisi
E
Miktar Teorisi
Soru 6

Tercihlerde Benzerlik Teoremi aşağıdaki ürünlerden hangisini konu alır?

A
Homojen olmayan sanayi ürünlerini
B
Homojen tekstil ürünlerini
C
Homojen sanayi ürünlerini
D
Homojen olmayan tekstil ürünlerini
E
Homojen olmayan elektronik ürünleri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin net olarak refah düşüşüne yol açabileceği koşulları teorik olarak ortaya koyar?

A
Ticaret azaltıcı büyüme
B
Eksik büyüme
C
Yoksullaştıran büyüme
D
Teknoloji yanlı büyüme
E
Yansız büyüme
Soru 8

Zaman içinde gerek faktör stokundaki artışlar (özellikle sermayenin hızla büyümesi), gerek teknolojideki gelişme sonucu ülkenin faktör donatımının eskiden dışarıdan ithal ettiği malları ihraç, ihraç ettiği malları da ithal etmeye başlaması şeklinde değişmesine ne ad verilir?

A
Karşılaştırmalı statik
B
Dış ticaret üçgeninin tersine dönmesi
C
Dış ticarette korumacılık
D
Yoksullaştıran büyüme
E
Karşılaştırmalı üstünlük teorisi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası Grubu içinde yer almaz?

A
Çok Yanlı Yatırım Garanti Kurumu
B
Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası
C
Uluslararası Finans Kurumu
D
Uluslararası Kalkınma Birliği
E
Uluslararası Para Fonu
Soru 10

LIBOR faizinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tokyo Merkez Bankası’nın faiz oranıdır.
B
Londra interbank para piyasası işlemlerinde bankaların uyguladıkları faiz oranıdır.
C
New York sermaye piyasasında uygulanan gecelik faiz oranıdır.
D
Avrupa Merkez Bankası’nın gecelik faiz oranıdır.
E
T.C. Merkez Bankası’nın faiz bandının üst sınırıdır.
Soru 11

Banka kredilerinin ve öteki kısa vadeli fonların yurt dışında kullanılmak üzere yabancılara arz edildiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Döviz piyasası
B
Eurotahvil piyasası
C
Faktör piyasası
D
Uluslararası para piyasası
E
Uluslararası hisse senedi piyasası
Soru 12

Portfolyo (portföy) yatırımının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yurt dışında üretim tesisi kurma durumudur.
B
Bankadan alınan işletme kredisidir.
C
Tahvil ve hisse senetlerine yapılan yatırımlardır.
D
Hâzinenin merkez bankasından borçlanmasıdır.
E
Merkez bankasının açık piyasa işlemi yapmasıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının nedenlerinden biri değildir?

A
Yabancı ülkenin sağlık sorunlarının çözümü
B
Oligopolcü piyasa yapısı
C
Ulusal piyasalardaki yasal düzenlemelerden kurtulma
D
Üretim faaliyetlerinde dikey veya yatay bütünleşme
E
Ucuz yabancı faktör kullanımı
Soru 14

Çok uluslu bir şirketin farklı ülkelerdeki iki şubesi veya bir şubesi ile ana merkezi arasında yapılan mal ve hizmet ticaretinde uygulanan fiyata ne ad verilir?

A
Leasing
B
Ticaret anlaşması
C
Arbitraj
D
Sübvansiyonlu ticaret
E
Transfer fiyatlaması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji transferi kanallarından biri değildir?

A
Bilimsel konferanslar ve bilim insanı değişimi programları
B
Parasal birlik anlaşmaları
C
Lisans ve patent anlaşmaları
D
Sermaye malları ithaliyle sağlanan teknoloji
E
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları
Soru 16

İş gücü göçlerinin iş gücünün bol olduğu ülkelerden kıt olduğu ülkelere doğru serbest bırakılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Dünya ekonomisinin sürüklenmesine enflasyona
B
Dünya kaynaklarının israf edilmesine
C
Dünya kaynaklarının düşmesine verimliliğinin
D
Dünya kaynaklarının yükselmesine verimliliğinin
E
Dünya nüfus artışının düşmesine
Soru 17

Günümüzde rekabet üstünlüğünü belirleyen ana etken asağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarrufların artması
B
Dolaysız yabancı sermaye yatırımları
C
Teknolojik gelişme
D
Tarımsal arazilerdeki genişleme
E
işsizlik oranı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde hizmetler alanında yaşanan önemli gelişmelerden biridir?

A
Az gelişmiş ülkelerin turizmden önemli döviz kazanması
B
Az gelişmiş ülkelerin hizmet ihraç edebilecek bir kapasiteye sahip olmaması
C
Hizmetlerin üreticisi ile kullanıcısı arasında direkt bir ilişki gerektirmesi
D
Hizmet üretimi için büyük yatırımlara gerek olması
E
Bilgi temelli hizmetlerde hızlı gelişme yaşanması
Soru 19

Ülkeye kazandırdığı döviz gelirleri açısından ihracata benzetilerek “bacasız fabrika” olarak nitelendirilen ama ondan farklı olarak çevreye zarar vermeyen faaliyet dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası turizm
B
Bankacılık ve sigortacılık
C
Sınır ticareti
D
Uluslararası lojistik
E
Serbest bölgeler
Soru 20

Adam Smith'in hizmet faaliyetleri konusundaki düşünceleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sanayileşmiş ülkeler ihracatta asıl ağırlığı hizmetlere vermelidirler.
B
Ekonomisi tarıma dayalı ülkeler yatırımlarını hizmet sektörlerine yapmalıdırlar.
C
Ülkeler ancak hizmet ihraç ederek kalkınabilirler.
D
Hizmetler ekonomik verimliliği çok yüksek faaliyetlerdir.
E
Ekonomide birer kısır faaliyet alanıdır, verimliliği düşüktür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...