Uluslararası İktisat Teorisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Uluslararası İktisat Teorisi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Emek-Değer Teorisi’ne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Malın maliyeti, sermaye ile ölçülür.
B
Malın maliyeti, servet ile ölçülür.
C
Malın maliyeti, teknolojik yatırım ile ölçülür.
D
Malın maliyeti, ham madde miktarı ile ölçülür.
E
Malın maliyeti, emek miktarı ile ölçülür.
Soru 2

İçbükey dönüşüm eğrisi, aşağıdaki maliyet koşullarından hangisinde ortaya çıkmaktadır?

A
Sabit maliyetler
B
Fırsat maliyeti
C
Azalan maliyetler
D
Sabit ve azalan maliyetler
E
Çoğalan maliyetler
Soru 3

İki ülkeli modelde, ülkelerin teklif eğrilerinin kesiştiği noktadan geçen fiyat oranına ne ad verilir?

A
Net ithalat oranı
B
Denge ticaret haddi
C
iç fiyat oranı
D
Dış fiyat oranı
E
Net ihracat oranı
Soru 4

Dış ticaretin bulunmadığı bir ekonomide iç talep yetersizliği dolayısıyla, eksik çalıştırılan ülke kaynaklarının dış ticaretin yarattığı talep artışı ile kullanılması sağlanabilir.
Yukarıdaki ifade dış ticaretin kalkınmaya olan dinamik etkilerinden hangisini ifade etmektedir?

A
iç ekonomide ürün fazlasına pazar sağlama
B
iç piyasa talebini geliştirme
C
Ekonomik dinamizm sağlama
D
Üretim ve kaynak açığını sağlama
E
Mevcut kaynakların kullanımında etkinliği artırma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi’nin temel varsayımlarından biri değildir?

A
Üretimde ölçeğe göre değişen verim koşulları geçerlidir.
B
Malların faktör yoğunlukları birbirinden farklıdır.
C
Bir malın üretim fonksiyonu bütün ülkelerde aynıdır.
D
Ülkelerin talep koşulları birbirinin benzeridir.
E
Ülkeler faktör donatımları bakımından birbirinden farklıdır.
Soru 6

İki ülkeli Heckscher-Ohlin Modeli'nde, ülkeler için ortak kayıtsızlık eğrisi çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkeler arasında benzer arz koşulları
B
Ülkeler arasında benzer rekabet şartları
C
Ülkeler arasında benzer talep koşulları
D
Ülkeler arasında benzer teknolojilerin kullanımı
E
Ülkeler arasında faktör fiyatları eşitliği
Soru 7

Ulusal ekonomide üretilen malların zamanla, tüketilen mal miktarlarına eşitlenmesi durumuna ne ad verilir?

A
Ticareti artırıcı büyüme
B
Emek yoğun büyüme
C
Sermaye yoğun büyüme
D
Ticarete eşit yönlü büyüme
E
Ticarete karşıt yönlü büyüme
Soru 8

Emek tasarrufu sağlayan teknolojik yenilikler aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Sermayenin verimliliğini emeğinkinden daha hızlı artırır.
B
Emeğin verimliliğini sermayeninkinden daha hızlı artırır.
C
Sermayenin verimliliğini düşürür, emeğin verimliliğini artırır.
D
Emeğin ve sermayenin verimliliğini düşürür.
E
Emek ve sermayenin verimliliğini aynı oranda artırır.
Soru 9

Para piyasalarının temel aracı kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınma bankaları
B
Merkez bankası
C
Ticari bankalar
D
Emlak bankaları
E
Yatırım bankaları
Soru 10

LIBOR faizinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tokyo Merkez Bankası’nın faiz oranıdır.
B
Avrupa Merkez Bankası’nın gecelik faiz oranıdır.
C
T.C. Merkez Bankası’nın faiz bandının üst sınırıdır.
D
Londra interbank para piyasası işlemlerinde bankaların uyguladıkları faiz oranıdır.
E
New York sermaye piyasasında uygulanan gecelik faiz oranıdır.
Soru 11

Bir ulusal paranın o parayı çıkartan ülkenin sınırları dışındaki ticari bankalar tarafından mevduat kabul edilmesi ve kredi verilmesi biçiminde oluşan para piyasasına ne ad verilir?

A
Yabancı tahvil piyasası
B
Global para piyasası
C
Europara piyasası
D
Euro hisse senedi piyasası
E
Eurotahvil piyasası
Soru 12

Günümüzde az gelişmiş ülkeler arasında en fazla yabancı sermaye çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meksika
B
Brezilya
C
Güney Afrika
D
Çin
E
Türkiye
Soru 13

Günümüzde dolaysız yabancı sermaye yatırımları en çok aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yapılır?

A
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu
B
Küçük ve orta boy işletmeler
C
Sanayileşmiş ülke hükümetleri
D
Çok uluslu şirketler
E
Bankacılık ve finans kurumlan
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını açıklayan teoriler arasında yer almaz?

A
içselleştirme Teorisi
B
Neo-Klasik Teori
C
Tekel Üstünlüğü Teorisi
D
Oligopolcü Tepki Teorisi
E
OLI Modeli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin yurtdışında doğrudan yatırım yapmak yerine o ülkedeki bir yerel şirketle lisans anlaşmasını tercih etmesine neden olacak etkenler arasında yer almaz?

A
Yabancı piyasanın görece önemsiz bir yer tutması
B
Yurtiçi piyasada yoğun rekabet yaşanması
C
Teknolojinin başkalarınca kolayca taklit edilebilir olması
D
Yabancı piyasa konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması
E
Firmanın aynı anda birçok ülkede üretim yapabilecek kapasitede olmaması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iş gücü ihracının olumlu etkilerinden biri değildir?

A
Bilgi ve görgü kazandırması
B
işsizliği azaltması
C
Beyin göçüne neden olması
D
Dış ödemeler bilançosunu iyileştirmesi
E
iç tasarrufu artırması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin uluslararası ticareti etkileme yollarından biridir?

A
Yeni ticari mallar bulmak
B
Bilim insanlarının uluslararası alanda hareketini hızlandırmak
C
Sendikaların kurulmasına yardım etmek
D
Çevre kirliliğini önlemek
E
iş gücü piyasalarını düzenlemek
Soru 18

Günümüzde hizmet ticaretinin uluslararası nitelik kazanmasına neden olan en önemli itici güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşımacılık alanının gelişmesi
B
Avrupa Birliği’nin genişlemesi
C
Eğitim düzeyinin yükselmesi
D
internet ve uluslararası bilgisayar ağlarının yaygınlaşması
E
Sanayi altyapısının tamamlanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Teorisi analizlerinin asıl ilgi konusunu oluşturmuştur?

A
Uluslararası turizm faaliyetleri
B
Uluslararası mal ticareti
C
Uluslararası hizmet ticareti
D
Çok uluslu şirket yatırımları
E
Az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunları
Soru 20

Uruguay Toplantılarında imzalanan, fikir ve sanat eserleri üzerindeki mülkiyet haklarının korunması ve taklitçilik ile kopyacılığın önlenmesi amacına yönelik anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
WTO
B
APEC
C
TRIM’s
D
NAFTA
E
TRIP’s
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...