Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2015-2016 Final Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Ortak çıkarlar
B
Sonuçlar
C
Taraflar
D
Kurallar
E
Oyuncular
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisi modellerinden biri değildir?

A
Mahkumun ikilemi modeli
B
Küçük gruplarla karar verme modeli
C
Standart uygulama prosedürleri
D
Rasyonel politika modeli
E
Bürokratik politika modeli
Soru 3

Güç dengesi sisteminde, dengeleyici devletin rolünü açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
ittifaklara liderlik etmek
B
Sistemin kurallarını belirlemek
C
Var olan güç dengesini (statükoyu) sürdürmek
D
Zayıf devletlerin yanında yer almak
E
Sistemin değişimini sağlamak
Soru 4

Oyun teorisinde, ideolojik nedenlerle başlayan, tırmanan çatışmalara ve silahlanma yarışlarına uygulanan, sonuç olarak diğer taraf caydığı takdirde işbirliği yapmak isteyen taraf için riskin çok yüksek olduğu oyun modeline ne ad verilir?

A
Sıfır toplamlı olmayan oyun
B
Tavuk oyunu
C
Geyik avı
D
Değişken toplamlı oyun
E
Mahkumun ikilemi
Soru 5

Oyun teorisinde, işbirliğine istekli, aralarında güven ve iletişimin söz konusu olduğu tarafların elde edecekleri sonuca ne ad verilir?

A
Karşılıklı kazanç
B
Güç ve prestij kaybı
C
Mutlak kazanç
D
Ortak çıkar
E
Karşılıklı enformasyon
Soru 6

Bir teorinin bilimsel olması için yanlışlanabilir olması gerektiğini savunan neopozitivist yazar kimdir?

A
Paul Feyerabend
B
Thomas Kuhn
C
Auguste Comte
D
Karl Popper
E
Imre Lakatos
Soru 7

Karar verme teorisi modellerinden bürokratik politika, rasyonel politika ve örgütsel süreç modelleri aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Robert Jervis
B
Graham Allison
C
Kenneth Waltz
D
Sidney Verba
E
Max Weber
Soru 8

Eleştirel rasyonalistlerin pozitivizme yaklaşımını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel gerçeklere ulaşmada akıl yürütmek yeterlidir.
B
Bilimin gelişmesi birikimci bir yol izler.
C
Genel yasa ve teoriler önemli olmayıp tümevarım yöntemi kullanılmalıdır.
D
Gözlenen olgular arasında neden-sonuç ilgisi şart değildir.
E
Mutlak doğruya ulaşmak için deney ve gözlem gereklidir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kari Deutsch’un şelale modeli olarak tanımladığı karar verme modelindeki iletişim ağı unsurlarından biri değildir?

A
Medya çalışanları
B
Yerel kanaat önderleri
C
Üst düzey bürokratlar
D
Sosyo-ekonomik seçkinler
E
Seçmen olmayan ve politika ile ilgilenmeyen halk kitlesi
Soru 10

Morton Kaplan’a göre, arabulucu devlet rolünün istikrarın sağlanmasında önemli olan uluslararası sistem modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrensel sistem
B
Sıkı iki kutuplu sistem
C
Gevşek iki kutuplu sistem
D
Hiyerarşik sistem
E
Birim veto sistemi
Soru 11

John Locke’un doğa durumunu açıklarken kullandığı temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaş ortamı
B
Özgürlüklerin sınırlandırılması
C
Güç ve çıkar mücadelesi
D
Akılcılık ve çıkarları korumak
E
insanların eşit ve özgür olmaları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sistem kavramının temel özellikleri arasında yer almaz?

A
Sistem alt sistemlere sahip olabilir.
B
Her sistem istikrarlı bir dengeye sahiptir.
C
Sistemin öğeleri arasında sürekliliğe dayanan bir ilişki bulunur.
D
Her sistem bir iletişim ağıdır.
E
Sistem gevşek veya sıkı örgütlenme yapısına sahip olabilir.
Soru 13

Wallerstein’in Dünya Sistemi Modeline göre, kâr ve üretimin yoğunlaştığı bölgelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre
B
Periferi
C
Semi-periferi
D
Merkez
E
Hegemonya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisine göre, aynı olay ve durum karşısında karar vericilerin farklı karar almasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Zaman
B
Kişisel özellikler
C
Enformasyon
D
Sistemin yapısı
E
Algı
Soru 15

Hugo Grotius’un uluslararası hukuk çalışmalarında kendisini gösteren ve evrensel doğrular niteliğindeki tartışılmaz önermelere dayanan bilgi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Pragmatizm
C
Rasyonalizm
D
Empirizm
E
Post-Pozitivizm
Soru 16

Klasik realizmin yöntem açısından önem verdiği temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teorilerin doğruluğu
B
Analiz düzeyinin sistem olması
C
Yüksek-alçak politika ayrımı
D
Genelleme ve yararlılık özelliği
E
Merkezi otoritenin varlığı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mantıkçı pozitivizme göre bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A
Empirik olması
B
Sübjektif olması
C
Tutarlı ve ispatlanabilir olması
D
Duygu ve değerlerden arınmış olması
E
Gözlem ve deneyle doğrulanabilmesi
Soru 18

Oyun teorisinde, aktörlerden birinin kazancının diğerinin kaybı anlamına geldiği model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değişken toplamlı oyun
B
Sıfır toplamlı oyun
C
Mahkumun ikilemi
D
Tavuk oyunu
E
Geyik avı
Soru 19

Morton Kaplan’a göre, güç dengesi sisteminin sürdürülebilmesi için birbirine yakın güce sahip olan optimum (ideal) devlet sayısı en az kaçtır?

A
2
B
3
C
5
D
8
E
20
Soru 20

Jeopolitik kuramı, aşağıdaki kuramlardan hangisinin temel varsayımlarını benimser?

A
Liberalizm
B
Realizm
C
Emperyalizm
D
Marksizm
E
Pragmatizm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x