Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

John Locke’un doğa durumunu açıklarken kullandığı temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların eşit ve özgür olmaları
B
Savaş ortamı
C
Güç ve çıkar mücadelesi
D
Akılcılık ve çıkarları korumak
E
Özgürlüklerin sınırlandırılması
Soru 2

Wallerstein’in Dünya Sistemi Modeline göre, kâr ve üretimin yoğunlaştığı bölgelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegemonya
B
Periferi
C
Çevre
D
Merkez
E
Semi-periferi
Soru 3

Jeopolitik kuramı, aşağıdaki kuramlardan hangisinin temel varsayımlarını benimser?

A
Realizm
B
Liberalizm
C
Marksizm
D
Pragmatizm
E
Emperyalizm
Soru 4

Klasik realizmin yöntem açısından önem verdiği temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analiz düzeyinin sistem olması
B
Genelleme ve yararlılık özelliği
C
Yüksek-alçak politika ayrımı
D
Teorilerin doğruluğu
E
Merkezi otoritenin varlığı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Sonuçlar
B
Taraflar
C
Oyuncular
D
Kurallar
E
Ortak çıkarlar
Soru 6

Oyun teorisinde tarafların rasyonel davranmaları ve hedefin çıkar maksimizasyonu olması aşağıdaki kuramlardan hangisiyle ortaklık taşır?

A
Transnasyonalizm
B
Pluralizm
C
Realizm
D
Neoliberalizm
E
Liberalizm
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisine yönelik eleştirilerden biri değildir?

A
Oyuncuların rasyonel kabul edilmesi
B
Uluslararası ilişkilerin indirgemeci bir yöntemle analiz edilmesi
C
Oyuncu sayısının ikiden fazla olabilmesi
D
Uluslararası ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilmesi
E
Temel modellerin rekabete ve çatışmaya dayalı olması
Soru 8

Değişken toplamlı oyunların, sıfır toplamlı oyunlardan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir tarafın kazancının diğerlerinin kaybı olması
B
Oyunların rekabete açık olması
C
Oyunların karşılıklı kuşkuya dayanması
D
Oyunların işbirliğine açık olması
E
işbirliğinin risk taşıması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi güç dengesinin temel davranış kurallarından biri değildir?

A
Kapasiteyi artırma güdüsü ile hareket etmek
B
Sistem içinde hegemon olmaya çalışan devletleri durdurmak
C
Sistemdeki tüm aktörleri ortak kabul etmek
D
Uluslarüstü bütünleşme hareketlerine destek vermek
E
Savaş yerine diplomasiyi tercih etmek
Soru 10

Devletler arasındaki güç dağılımının ve ilişkilerin belirlediği, aralarında bağımlılık ilişkisi olan ve egemen ulus devletlerin oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum
B
Örgüt
C
Model
D
Sistem
E
Oyun
Soru 11

Güç dengesi sisteminde, dengeleyici devletin rolünü açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
ittifaklara liderlik etmek
B
Sistemin kurallarını belirlemek
C
Var olan güç dengesini (statükoyu) sürdürmek
D
Sistemin değişimini sağlamak
E
Zayıf devletlerin yanında yer almak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Holsti’nin uluslararası sistem modellerinden biri değildir?

A
iki kutuplu sistem
B
Hiyerarşik sistem
C
Asimetrik sistem
D
Güç dengesi sistemi
E
Çok kutuplu sistem
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Karar Verme Teorisi’nin modellerinden biri değildir?

A
Küçük gruplarla karar verme
B
Standart uygulama prosedürleri
C
Rasyonel politika modeli
D
Bürokratik politika modeli
E
irrasyonel model
Soru 14

Koşullar aynı kaldığı halde, karar verici değiştikçe kararın değişmesi durumu aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?

A
Algılama
B
Kişisel özellikler
C
Deneyim ve bilgi
D
Kişinin sosyal çevresi
E
Uluslararası sistemin yapısı
Soru 15

Devletlerin dış politikalarını bireylerin davranışlarından yola çıkarak analiz eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar verme teorisi
B
Oyun teorisi
C
Pragmatizm
D
Realizm
E
Sistem teorisi
Soru 16

Dış politika kararlarının, devlet içerisinde çeşitli birim ve örgütlenmelerin arasındaki rekabet sonucunda alındığını belirten karar verme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütsel süreç modeli
B
Bürokratik politika modeli
C
Rasyonel politika modeli
D
Şelale modeli
E
Standart uygulama prosedürleri
Soru 17

Thomas Kuhn, bir bilim alanındaki paradigmanın sorulara yanıt verememesi ve yerini yeni bir paradigmanın alması durumunu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlar?

A
Yöntemsel anarşi
B
Bilimsel devrim
C
Yanlışlama
D
Araştırma programı
E
Çoğulculuk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmi sorgulayan teorilerden biridir?

A
Realizm
B
Neorealizm
C
Plüralizm
D
Neoliberalizm
E
Postmodernizm
Soru 19

Uluslararası ilişkilerdeki postmodernist ve post pozitivist yaklaşımların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teorilerin nesnelliklerini incelemek
B
Bilimde evrensel ilkeleri ve yöntemleri reddetmek
C
Modernizmi savunmak
D
Toplum bilimlerindeki düzenlilikleri bulmak
E
Tarihin hangi yaklaşımla yorumlanacağını tartışmak
Soru 20

Eleştirel rasyonalistlerin pozitivizme yaklaşımını ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimin gelişmesi birikimci bir yol izler.
B
Gözlenen olgular arasında neden-sonuç ilgisi şart değildir.
C
Mutlak doğruya ulaşmak için deney ve gözlem gereklidir.
D
Bilimsel gerçeklere ulaşmada akıl yürütmek yeterlidir.
E
Genel yasa ve teoriler önemli olmayıp tümevarım yöntemi kullanılmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...