Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2015-2016 Vize Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Neomarksizme göre az gelişmişliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feodalizm
B
Kapitalist ülkelerin kolonileştirme politikası
C
Ülkenin toplumsal hiyerarşisi
D
Ülkenin iç politikası
E
Ülkenin geleneksel yapıyı korumacı politikası
Soru 2

Uluslararası sistemin, merkezi otoritenin olmadığı anarşik yapısını, güvenlik sorunu ve güç kullanımının engellenememesi olarak tanımlayan teoriye ne ad verilir?

A
Neorealizm
B
Neoliberalizm
C
Liberal kurumsalcılık
D
Karşılıklı bağımlılık
E
Çok taraflılık
Soru 3

Neorealizm ilkesini realizmden ayıran temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rasyonellik
B
Güç dengesi
C
Sistemin devlet davranışlarını belirlemesi
D
Devlet merkezcilik
E
Sivil toplum örgütlerine bakış açısı
Soru 4

Liberalizmde, bireylerin kendi ekonomik kararlarını almaları gerektiğini savunan “laissez faire” anlayışını aşağıdaki düşünürlerden hangisi ortaya koymuştur?

A
Jean Jacques Rousseau
B
Immanuel Kant
C
Adam Smith
D
Charles Montesquieu
E
Thomas Hobbes
Soru 5

Doğru ve ahlaksal eylemin akla dayanacağını öngören yaklaşıma ne ad verilir?

A
Pragmatizm
B
Fırsat eşitliği
C
Rasyonalizm
D
Pasifizm
E
Çıkarların uyumu
Soru 6

Ulusal gücün öğelerini niteliksel ve niceliksel olarak iki gruba ayıran Klasik realizm ilkesine göre, bu iki gruba da dahil olmayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Coğrafya
B
Ulusal karakter
C
Nüfus
D
Uluslararası sistemin yapısı
E
Endüstriyel kapasite
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mackinder’ın Anakara Teorisini açıklarken kullandığı kavramlardan biri değildir?

A
Deniz gücü
B
Anakara (Heartland)
C
Dünya adası
D
Kenar kuşak
E
Avrasya
Soru 8

Johan Galtung’a göre, aşağıdakilerden hangisi emperyalizmin özelliklerinden biri değildir?

A
Yapısal olması
B
Tek taraflı bağımlılık doğurması
C
Çevre ülkelerin hakimiyetine dayanması
D
Çıkar çatışmasına dayanması
E
Hegemonik olması
Soru 9

Devletlerin kendi güvenliklerini kendi sağlaması prensibi (kendine güvenme prensibi) uluslararası ilişkilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?

A
Anarşik olması
B
Ulus devletlerin oluşması
C
Pluralist olması
D
Hegemonik olması
E
Güç dengesine dayanması
Soru 10

Asya ve Uzakdoğudaki güç dengesinin, stratejik hammadde kaynakları nedeni ile hem ABD’nin çıkarları hem de dünya istikrarı için önemli olduğunu savunan jeopolitik kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halford Mackinder
B
Rudolf Kjellen
C
Harold Sprout
D
Alfred Thayer Mahan
E
Nicholas J. Spykman
Soru 11

Devlet davranışlarının, uluslararası sistemdeki gelişmelere bağlı olarak ve devletin kendi çıkarı doğrultusunda verdiği bütüncül tepkilere dayalı olduğunu belirten model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilardo topu modeli
B
Anarşi modeli
C
Kendine güvenme modeli
D
Karar verme modeli
E
Uluslararası toplum modeli
Soru 12

Jeopolitik kuramın, güç kavramına yaklaşımında realist kuramdan ayrılan temel vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegemonik güç
B
Askeri güç
C
Ekonomik güç
D
Siyasi güç
E
Coğrafi güç
Soru 13

Kapitalist devletlerin elindeki sermaye fazlasını ülke dışına çıkararak, bu parayı yeniden yatırıma dönüştürmek istemeleri sonucu ortaya çıkan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıf çatışması
B
Emperyalizm
C
Karteller
D
Materyalizm
E
Feodalizm
Soru 14

Dünya üzerinde herhangi bir coğrafyanın üstün olmadığını ve güç merkezinin tarih boyunca yer değiştirdiğini savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgeci okul
B
Marjinal okul
C
Dinamik okul
D
Çoğulcu okul
E
ikili düşünce okulu
Soru 15

Kapitalist sistemde üretim sonucu dolaşıma konan paranın değerindeki ilk artışa ne ad verilir?

A
Sermaye birikimi
B
Maliyet
C
işçinin ücreti
D
Artı değer
E
Sentez
Soru 16

Marksist teoriye göre, ekonomik determinizm kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletlerin gelişmişlik düzeylerinin bağımlılığı belirlemesi
B
Toplumun kurumsal ve ideolojik yapısının ekonomik üretim ilişkileri tarafından belirlenmesi
C
Uluslararası politikanın tarihsel yaklaşımla incelenmesi
D
Ekonominin devletler arasındaki ilişkileri artırması
E
Her şeyin temelinde doğanın kendisinin var olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi realizm ilkesine göre “yüksek politika” konu düzeyinde olan konu başlıklarından biridir?

A
Ticaret
B
Finans
C
iktisat
D
Güvenlik
E
Çevre
Soru 18

Friedrich Ratzel’in savaşları devletlerin coğrafi genişlemeleri için gerekli bir araç olarak tanımladığı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal genişleme yasası
B
Antropolojik coğrafya
C
Yaşam alanı
D
Global güç dengesi
E
Dinamik sınırlar
Soru 19

Neoliberalizme göre, karşılıklı işbirliğinin getirisinin, işbirliğinden kaçınarak uğranacak zarardan fazla olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Mutlak kazanç
B
Mahkumun ikilemi oyunu
C
Hegemonik istikrar
D
Nispi kazanç
E
Koşullu işbirliği
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin temel analiz birimlerinden biri değildir?

A
Sistem
B
Birey
C
Devlet
D
Ulusal baskı grupları
E
Uluslararası örgütler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x