Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2016-2017 Final Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 1 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Realizme göre uluslararası sistemde merkezi bir otorite bulunmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Dayanışma
B
Güvende olma duygusu
C
Yardımlaşma
D
Anarşi
E
işbirliği
Soru 2

Kant’ın dünya toplumu kavramının temelini oluşturan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Egemenlik
B
Demokrasi
C
Devletler
D
Federalizm
E
Bireyler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Lenin’e göre uluslararası tekel gruplarının ve büyük sermayenin amaç ve davranışlarını yansıtmaz?

A
Hammadde kaynaklarını kontrol etmek
B
Emperyalizme karşı olmak
C
Sermaye ihracına çalışmak
D
Pazarları ele geçirmek
E
Etki alanı oluşturmak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Jeopolitik Teori ile Realizmin ortak varsayımlarından biridir?

A
Kamuoyunun dış politikaya etkisi
B
Devlet merkezlilik
C
Alçak politika-yüksek politika ayrımı
D
Ekonomik determinizm
E
Coğrafik determinizm
Soru 5

Sıfır toplamlı olmayan oyun modellerinin temel ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyuncular arasında rekabet söz konusudur.
B
Oyuncular birlikte kaybederler ya da birlikte kazanırlar.
C
Oyunculardan birinin kazancı diğerinin kaybına eşit olmak zorunda değildir.
D
Oyuncular arasında güven ve iletişimin bulunduğu varsayılır.
E
Esas olarak egemenliği ilgilendiren sorunlara uygulanır.
Soru 6

Oyun Teorisi ile Realizm arasındaki temel benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletler arasında güven esastır.
B
Devletler işbirliğine yatkın yapılardır.
C
Devletler rasyonel davranırlar.
D
Uluslararası ilişkiler çoğulcu bir yapıdadır.
E
Uluslararası ilişkilerin temel aktörü yalnız devletler değildir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mahkûmun İkilemi Oyun Modelinin koşullarından biri değildir?

A
Rekabete dayalı ilişkilere uygulanır.
B
Taraflar arasında eşit bir güç ilişkisi olmalıdır.
C
Taraflar arasında güven bulunmamaktadır.
D
Silahlanma yarışı türü ilişkilere uygulanır.
E
Taraflar arasında iletişim yoktur.
Soru 8

Sıfır toplamlı oyunların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyunculardan birinin kazancının diğerinin kaybına eşit olması
B
Oyuncular arasında güvenin bulunması
C
Oyuncuların birlikte kazanmaları ya da birlikte kaybetmesi
D
Şans oyunları türü oyunlar olması
E
Oyuncular arasında işbirliği imkânının bulunması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Sistem Teorisine yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A
Sistem modellerinin varsayımsal ve soyut olması
B
Devletlerin davranışlarının yapısal nedenlere bağlanması
C
Devletlerin farklı siyasal koşullara sahip olduğu gerçeğinin yadsınması
D
Karar verme mekanizmalarıyla ilgilenilmemesi
E
içsel yapıların dış politikaya etkisinin fazlaca dikkate alınması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sistem Teorisine yaptığı katkılarla anılan yazarlar arasında yer almaz?

A
Keohane
B
Holsti
C
Rosecrance
D
Kaplan
E
McClelland
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi güç dengesi sistemi ile ilişkilendirilir?

A
Rasyonellik
B
iki kutupluluk
C
Dengeleme
D
Evrensellik
E
Yerellik
Soru 12

Uluslararası Sistem Teorisinin temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alt ve üst sistemler arasında karşılıklı bir etkileşimden söz edilemez.
B
Dış politikaya etkisi açısından uluslararası sistemin güç dengesi fark etmez.
C
Tüm sistem modellerinde sistemin temel kuralları aynıdır.
D
Aynı sistem içindeki tüm devletlerin güç bakımından eşit olduğu varsayılır.
E
Devletlerin dış politikaları uluslararası sistemin yapısı tarafından belirlenir.
Soru 13

Daha çok kriz ortamlarındaki durumu açıklayan karar verme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük gruplarla karar verme
B
Küçük değişiklikler modeli
C
Örgütsel süreç modeli
D
Bürokratik model
E
Standart uygulama prosedürleri
Soru 14

Karar vericinin, önceden verdiği kararları takip eden aşamalarda değiştirmesini açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standart uygulamalar modeli
B
Küçük değişiklikler modeli
C
Rasyonel politika modeli
D
Bürokratik politika modeli
E
Rastgele adımlar modeli
Soru 15

Bireylerin benzer durumlarda farklı şekillerde karar almaları, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanamaz?

A
Önceki deneyimler
B
Algılama farklılığı
C
Bireysel farklılıklar
D
Bürokratik yapı
E
Kişisel özellikler
Soru 16

Dış politikayı açıklarken özellikle liderler ve karar vericiler üzerinde duran teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeopolitik Teori
B
Klasik Realizm
C
Neorealizm
D
Karar Verme Teorisi
E
Sistem Teorisi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi postmodern yazarlardan biri değildir?

A
Kuhn
B
Foucault
C
Lyotard
D
Feyerabend
E
Derrida
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mantıkçı pozitivizmi savunan yazarlardan biridir?

A
Kuhn
B
Locke
C
Wİttgenstein
D
Bacon
E
Popper
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi neopozitivist yazarlardan biridir?

A
Waltz
B
Descartes
C
Comte
D
Popper
E
Morgenthau
Soru 20

Aşağıdaki yazarlar ve temsil ettikleri akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Imre Lakatos: Araştırma programı
B
Feyerabend: Metodolojik çoğulculuk
C
Kari Popper: Yanlışlama
D
Kuhn: Bilimsel devrimler
E
Kuhn: Görelilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x