Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Neo-liberal kuramcıların devletler açısından üstünde durduğu şöhret faktörünü içeren unsurlardan biridir?

A
imzaladıkları anlaşmalar doğrultusunda hareket etmediklerinde gelecekte kendileri ile işbirliğine soğuk bakılmasından endişe duymaları
B
Egemenliklerini kısıtladığı gerekçesiyle uluslararası rejimlere soğuk bakmaları
C
Mutlak kazanç elde edemeyecekleri işbirliklerine girmemeleri
D
Nispi kazanç elde edemeyecekleri işbirliklerine girmemeleri
E
Her şart ve koşul altında ulusal çıkarlarının gereğini yapmaları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Stephen Walt’a göre bir devletin algıladığı tehdidin kaynakları arasında yer almaz?

A
Savunma nitelikli güç
B
Saldırı nitelikli güç
C
Bütünleştirilmiş güç
D
Coğrafi yakınlık
E
Agresif niyet
Soru 3

1970’li yıllarda pluralist liberal yaklaşımların uluslararası sistem için ortaya koyduğu temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet merkezli sistemin geçerliliğini koruması
B
Uluslararası ilişkilerin temel aktörünün devletler olması
C
Sistemin çok aktörlü olması
D
Aktörler arasında etkileşimin çok az olması
E
Sistemde sadece ulusal devletlerin egemen aktörler olarak görülmesi
Soru 4

Konstrüktivist düşüncede analitik açıdan çıkarların öncülü ve temeli olarak kabul edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç
B
Ekonomi
C
Kimlik
D
Egemenlik
E
Güvenlik
Soru 5

Bir toplumda tabandan yukarı doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, genel kural ve ilkelere göre çalışan profesyonel atanmış görevliler topluluğu ve devlet idaresinde bir işi yapabilmek için alınması gereken izin, onay, imza ve uyulması gereken kurallar bütününe ne ad verilir?

A
Demokrasi
B
Aristokrasi
C
Teokrasi
D
Oligarşi
E
Bürokrasi
Soru 6

Feminizmin ilk defa sesini duyurmaya başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
Norveç
C
Fransa
D
İngiltere
E
ABD
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi feminizmin yaklaşımlarından biri değildir?

A
Sosyalist feminizm
B
inşacı feminizm
C
Liberal feminizm
D
Realist feminizm
E
Radikal feminizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi feminizmin tartıştığı ve genel olarak maskülen kabul edilen değerlerden biridir?

A
Toplumsalı ön planda tutmak
B
Doğal olmak
C
Savaşçı olmak
D
Duygusallık
E
Barışçıl olmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulunun ilk oluşum ve gelişim dönemlerinde yoğunlaştığı konulardan biri değildir?

A
Düzen
B
Düzen-adalet ikilemi
C
Sistem-anarşi ilişkisi
D
Devlet sistemleri
E
Okulun inşacı öğeleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulu temsilcileri tarafından kullanılan temel kavramlardan biri değildir?

A
Uluslararası kurumlar
B
Uluslararası düzen
C
Uluslararası toplum
D
Uluslararası hiyerarşi
E
Uluslararası sistem
Soru 11

İngiliz Okulu kapsamında değerlendirilen akademik çalışmalar hangi yıllarda başlamıştır?

A
1950’ler
B
1960’lar
C
1970’ler
D
1980’ler
E
1990’lar
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulunun varsayımlarından biri değildir?

A
Uluslararası toplumun oluşması için ortak çıkarlar önemlidir.
B
Uluslararası sistemin yapısı anarşiktir.
C
Uluslararası ilişkilerde temel aktör bireydir.
D
Anarşik yapı içinde dahi devletler uluslararası toplum oluşturabilir.
E
Devletler arasındaki şiddet büyük oranda kontrol edilebilir.
Soru 13

“Bir şey söylemek, bir şey yapmaktır.” olarak basitçe tanımlanabilecek ve Kopenhag Okulu Güvenlikleştirme Teorisinin üzerinde durduğu teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenliğin referans nesneleri
B
Güvenlik eliti
C
Güç ilişkileri
D
Hegemonya
E
Söz edimi
Soru 14

Barry Buzan ve Ole VVaever tarafından geliştirilen ve Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan güvenlik sorunlarının farklı bir analiz düzeyinde ele alınabilmesini mümkün kılan kavramsal çerçeve aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel Güvenlik Rejimi
B
Bölgesel Güvenlik Örgütü
C
Bölgesel Güvenlik Kompleksi
D
Bölgesel Güvenlik
E
Güvenlik topluluğu
Soru 15

Bir topluluğun kimliğine yönelik algılanan bir tehdide karşı savunulmasına ne ad verilir?

A
insani güvenlik
B
Toplumsal güvenlik
C
Çevresel güvenlik
D
Güvenlik sektörü
E
Askeri güvenlik
Soru 16

Uluslararası güvenlik çalışmaları alanında Kopenhag Okulu ismini kaç yılında almıştır?

A
1982
B
1987
C
1994
D
1996
E
1999
Soru 17

Merkantilist politikalar ve Yedi Yıl Savaşı sonucunda, 1763 yılında, Fransa’dan İngiltere’nin kontrolüne geçen sömürge devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tunus
B
Hindistan
C
Fas
D
Cezayir
E
Mısır
Soru 18

Latin Amerika Ekonomik Komisyonu ( ECLA ) geleneği aşağıdaki uluslararası ekonomi politik yaklaşımlardan hangisi ile birlikte değerlendirilir?

A
Bağımlılık yaklaşımları
B
Klasik realizm
C
inşacı yaklaşım
D
Neoliberalizm
E
Merkantilist yaklaşım
Soru 19

Politika ile ekonomi arasındaki etkileşimi teorik bir çerçevede açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reel politik
B
Ekonomi politik
C
Mikro ekonomi
D
Makro ekonomi
E
Ekonomik parametreler
Soru 20

Merkantilizm kavramını ilk kez kullanan liberal yazar kimdir?

A
John Maynard Keynes
B
Alexander Hamilton
C
Karl Marx
D
Immanuel Wallerstein
E
Adam Smith
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x