Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Temelinde yapıların ikiliği varsayımı olan ve amil-yapı ilişkisine dair farklı yaklaşımlardan biri olarak nitelenen Yapılanma Kuramını ortaya koyan düşünür kimdir?

A
Charles de Gaulle
B
Charles Glaser
C
Alexander Wendt
D
Stephen Walt
E
Anthony Giddens
Soru 2

Kapitalist ekonomik sistemin tüm toplum üzerinde yapısal bir değişiklik yarattığını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-modernist
B
Feminist
C
Marksist
D
Realist
E
Merkantilist
Soru 3

Merkantilist politikaların ulusal gücü artırmak ve dış ticaret dengesinde açık vermemek üzere başvurduğu yöntem ve ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Ayrıcalıklı ticari anlaşmalar
B
Karşılıklı ticari kazanç
C
Sömürgeleştirme
D
Tarife uygulaması
E
Gümrük vergileri
Soru 4

Siyasi aktörlerin bağlılıklarını, beklentilerini ve kurumlarını ulus üstü yetkiye sahip olan yeni bir merkeze yöneltmeleri sürecine ne ad verilir?

A
Saldırgan realizm
B
Siyasi entegrasyon
C
Elit sosyalizasyonu
D
Teknokrasi
E
Rejim teorisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag Okulu’nun uluslararası ilişkiler literatürüne kazandırdığı kavramlardan biri değildir?

A
Güvenlik sektörleri
B
Bölgesel güvenlik kompleksi
C
Güvenlikleştirme
D
Güvenlik ikilemi
E
Ters güvenlikleştirme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulunun varsayımlarından biri değildir?

A
Devletler arasındaki şiddet büyük oranda kontrol edilebilir.
B
Anarşik yapı içinde dahi devletler uluslararası toplum oluşturabilir.
C
Uluslararası toplumun oluşması için ortak çıkarlar önemlidir.
D
Uluslararası sistemin yapısı anarşiktir.
E
Uluslararası ilişkilerde temel aktör bireydir.
Soru 7

Kopenhag Okulunun uluslararası güvenlik çalışmalarını sadece devlet eksenli değil, cok boyutlu ele almasıyla ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik sektörleri
B
Toplumsal güvenlik
C
Güvenlikleştirme
D
Ters güvenlikleştirme
E
Güvenlik kompleksi
Soru 8

Politika ile ekonomi arasındaki etkileşimi teorik bir çerçevede açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik parametreler
B
Makro ekonomi
C
Ekonomi politik
D
Reel politik
E
Mikro ekonomi
Soru 9

Merkantilizm kavramını ilk kez kullanan liberal yazar kimdir?

A
Alexander Hamilton
B
Immanuel Wallerstein
C
John Maynard Keynes
D
Kari Marx
E
Adam Smith
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi feminist yazarlar arasında yer almaz?

A
Ann Tickner
B
Christine Sylvester
C
Judith Butler
D
Kenneth Waltz
E
Sandra Harding
Soru 11

Barry Buzan ve Ole Waever tarafından geliştirilen ve Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan güvenlik sorunlarının farklı bir analiz düzeyinde ele alınabilmesini mümkün kılan kavramsal çerçeve aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel Güvenlik Örgütü
B
Bölgesel Güvenlik Kompleksi
C
Bölgesel Güvenlik
D
Güvenlik topluluğu
E
Bölgesel Güvenlik Rejimi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi feminizmin yaklaşımlarından biri değildir?

A
Radikal feminizm
B
inşacı feminizm
C
Sosyalist feminizm
D
Liberal feminizm
E
Realist feminizm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İngiliz Okulu temsilcileri tarafından kullanılan temel kavramlardan biri değildir?

A
Uluslararası toplum
B
Uluslararası kurumlar
C
Uluslararası hiyerarşi
D
Uluslararası düzen
E
Uluslararası sistem
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hedley Bull’un uluslararası toplumun kurumlan sınıflandırması içerisinde yer almaz?

A
Tahkim
B
Savaş
C
Güçler dengesi
D
Büyük güçler
E
Uluslararası hukuk
Soru 15

Saldırgan realizme göre, güç unsurları arasında temel belirleyici olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nüfus
B
Ekonomi
C
Doğal kaynaklar
D
Askeri güç
E
Stratejik yollar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi feminizmin tartıştığı ve genel olarak maskülen kabul edilen değerlerden biridir?

A
Duygusallık
B
Doğal olmak
C
Barışçıl olmak
D
Savaşçı olmak
E
Toplumsalı ön planda tutmak
Soru 17

Uluslararası işbirliği sorunsalına en çekimser ve en kötümser yaklaşan uluslararası ilişkiler kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Realizm
C
Sosyalizm
D
Neo-liberalizm
E
Fonksiyonalizm
Soru 18

“Bir şey söylemek, bir şey yapmaktır.” olarak basitçe tanımlanabilecek ve Kopenhag Okulu Güvenlikleştirme Teorisinin üzerinde durduğu teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik eliti
B
Güç ilişkileri
C
Söz edimi
D
Güvenliğin referans nesneleri
E
Hegemonya
Soru 19

İngiliz Okulu kapsamında değerlendirilen akademik çalışmalar hangi yıllarda başlamıştır?

A
1950’ler
B
1960’lar
C
1970’ler
D
1980’ler
E
1990’lar
Soru 20

Feminizmin ilk defa sesini duyurmaya başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Norveç
C
Fransa
D
Rusya
E
ABD
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x