Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2017-2018 Vize Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir alanda başlayan entegrasyonun diğer alanlara da etki etmesi ve yayılması anlamına gelen spill-over kavramı aşağıdaki teorilerden hangisine aittir?

A
Realizm
B
Ulusüstücülük
C
Transnasyonalizm
D
Supranasyonalizm
E
Neofonksiyonalizm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ulus üstü entegrasyona yol açan faktörlerden biri değildir?

A
Karşılıklı bağımlılık
B
iktisadi ilişkilerin artması
C
ilişkilerin kurumsallaşması
D
işbirliklerinin artması
E
Egemenlik konusunda artan hassasiyet
Soru 3

Fonksiyonalizme göre işbirliklerinin kurumsallaşmasını sağlayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknokratların ulusal aidiyetlik hislerinin azalması
B
Devletlerin ortak politikalar geliştirmesi
C
Uluslararası örgüt sayısının artması
D
Teknokratların siyasi olmayan alanlarda işlevsel işbirlikleri yapması
E
Devletler arasında karşılıklı bağımlılığın artması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalizme göre kurumların teknokrat özelliğini açıklar?

A
Kurumsallaşmanın uluslararası örgüt sayısını arttırması
B
Kurumlarda teknik alan uzmanlarının görev alması
C
Devletlerin temel aktör sayılması
D
Bürokrasinin kurumlan yönlendirmesi
E
Siyasi işbirliklerinin kurulması
Soru 5

Ulusal, uluslararası, ulus aşırı, ulus üstü yapı ve konuların iç içe geçtiğini savunan liberal çoğulcu yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyum sistemi
B
Çok düzlemli yönetişim
C
Karşılıklı bağımlılık
D
Transnasyonalizm
E
Küreselleşme
Soru 6

Aktörlere rol, hak ve sorumluluklar yükleyen ve rejimlere destek veren kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası rejimler
B
Ulus devletler
C
Uluslararası mahkemeler
D
Uluslararası örgütler
E
Uluslararası ağlar
Soru 7

Uluslararası ilişkilerde ortak bir sorunu çözmek üzere tesis edilmiş ve kurumsallaşmış işbirliği yerine kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetişim
B
Örgüt
C
Rejim
D
Hiyerarşi
E
Anarşi
Soru 8

Krasner’in tanımına göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası rejimleri oluşturan öğelerden biri değildir?

A
Kural
B
ilke
C
Prosedür
D
Yaptırım
E
Norm
Soru 9

Kuralların çiğnendiği bir rejimin gerçek bir rejim olarak kabul edilemeyeceği yaklaşımı aşağıdaki ekollerden hangisine aittir?

A
Alman akademisyenler
B
Kognitif yaklaşım temsilcileri
C
Realistler
D
Kurumsal yaklaşım temsilcileri
E
Neoliberaller
Soru 10

Sosyal inşacılara göre, bir rejimin ana unsurlarından olan “aktörlerin örtüşen beklentileri” rejimlere aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırır?

A
Objektif karakter
B
Gayrimeşruluk
C
intersubjektif karakter
D
Sahte bir görüntü
E
Etkisiz olma hali
Soru 11

Savunma-saldırı dengesi yaklaşımının öncüsü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eric Jabs
B
John Mearsheimer
C
Charles Glaser
D
Fareed Zakaria
E
Kenneth Waltz
Soru 12

Savunmacı realizmin, savunma-saldırı dengesi kavramına göre güvenlik ikilemi açısından dikkate alınması gereken değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silahlanma fonu
B
Gücün niteliği
C
Hava gücü
D
Askeri kapasite
E
Askeri ittifaklar
Soru 13

Savunmacı realizmin devletlerin statükocu olmaları gerektiği tezini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silahlanmak
B
Güç arayışında olmak
C
Saldırgan politika izlemek
D
Tehditleri dengelemek
E
Var olan durumu ve dengeyi korumak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Stephen Walt’a göre bir devletin algıladığı tehditin kaynakları arasında yer almaz?

A
Agresif niyetler
B
Bütünleştirilmiş güç
C
Coğrafi yakınlık
D
Saldırı nitelikli güç
E
Dengeleyici ittifak
Soru 15

Uluslararası ilişkilerde güvenlik ikilemi, uluslararası sistemin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

A
Anarşik
B
Aktör sayısı
C
Jeopolitik
D
Gücün maddi unsurları
E
Çoğulculuk
Soru 16

Temelinde yapıların ikiliği varsayımı olan ve amil-yapı ilişkisine dair farklı yaklaşımlardan biri olarak nitelenen Yapılanma Kuramını ortaya koyan düşünür kimdir?

A
Stephen Walt
B
Charles de Gaulle
C
Anthony Giddens
D
Alexander Wendt
E
Charles Glaser
Soru 17

Sosyal konstrüktivizme göre uluslararası ilişkilerde amillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Amiller birlikte hareket etmez.
B
Amiller gerçek bireylerdir.
C
Amilleri kurallar belirler.
D
Amiller kolektif hareket edebilir.
E
Amiller kuralları uygular.
Soru 18

Sosyal bir varlık olan insanoğlunun çevresi ve doğa ile karşılıklı bir etkileşim içinde olduğunu savunan düşünceye göre, aşağıdakilerden hangisi bu sürecin sonunda ortaya çıkar?

A
Örgütler
B
Kurallar
C
Kurumlar
D
Sosyal yapı
E
Amiller
Soru 19

Uluslararası ilişkilerde rasyonalizm (pozitivizm) ve reflektivizm (postpozitivizm) arasında orta yol olarak kabul edilen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Konstrüktivizm
B
Neoliberalizm
C
Eleştirel Teori
D
Postmodernizm
E
Neorealizm
Soru 20

Sosyal konstrüktivizmin amil-yapı yaklaşımına zemin oluşturan yapılanma kuramının özü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapı amilleri sınırlandırır.
B
Yapı ve amil birbirini karşılıklı inşa eder.
C
Yapı adı verilen sosyal düzenlemeler amilleri belirler.
D
Yapı zihinlerde var olan örüntüler bütünüdür.
E
Amillerin tercih ve davranışları yapıyı oluşturur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...