Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2018-2019 Vize Sınavı

Uluslararası İlişkiler Kuramları 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, neofonksiyonalizmi izleyen liberal kurumsalcı yaklaşımlar arasında yer almaz?

A
Dünya toplumu
B
Transnasyonalizm
C
Karşılıklı bağımlılık
D
Realizm
E
Pluralizm
Soru 2

Bir alanda başlayan entegrasyonun ilgili diğer alanlara yayılmasına ne ad verilir?

A
Spill-back
B
Supranasyonalizm
C
Sosyalleşme
D
Aidiyet
E
Spill-over
Soru 3

Neofonksiyonalizmin ulus üstü kurumsallaşma modelinden farklılaşan Avrupa Birliği organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gümrük Birliği
B
Adalet Divanı
C
Parlamento
D
Bakanlar Konseyi
E
Komisyon
Soru 4

Neofonksiyonalist Ernst Haas’a göre, siyasi entegrasyonun temel şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel işbirliklerinin yayılması
B
Hükümet-dışı örgütlerin artması
C
Uluslararası örgütlerin artması
D
Ulusal siyasi bağlılığın azalması
E
Ulus-üstü ve merkezi koordinasyonun sağlanması
Soru 5

David Mitrany’e göre, uluslararası örgütler ihtiyaçlara göre yapılanarak bir ağ oluşturacaktı. Toplumların ihtiyaçlarının giderilmesiyle bu örgütlere olan bağlılık artacak ve işbirliği alanları genişleyecekti.
Yukarıdaki ifadeye göre, Mitrany’nin fikirleri doğrultusunda gelişen teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bürokrasi
B
Realizm
C
Neofonksiyonalizm
D
Fonksiyonalizm
E
Teknokrasi
Soru 6

Rejim teorilerinin temel amacı, işbirliğinin anarşik bir ortamda mümkün olduğunu göstermektir.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası rejimleri oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Merkezi otorite
B
ilkeler
C
Normlar
D
Kurallar
E
Karar alma prosedürleri
Soru 7

________ işbirliğinde önemli rol oynayan ve kendi ofisi, personeli, araç gereci ve bütçesi olan maddi bir varlıktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Uluslararası rejim
B
Uluslararası örgüt
C
Ulus devlet
D
Dünya hükümeti
E
Uluslararası hukuk
Soru 8

Hegemonik veya büyük güçlerin rejime üye olmadığında bile rejimin ayakta kalacağını savunan görüş aşağıdaki teorilerden hangisine aittir?

A
inşacılık
B
Hegemonik istikrar
C
Realizm
D
Marksizm
E
Neoliberal kurumsalcılık
Soru 9

Antlaşmaların müzakere edilmesi, izlenmesi ve uygulanmasından doğan maliyetlere ne ad verilir?

A
Sözleşme maliyetleri
B
Aldatılma korkusu
C
Şöhret faktörü
D
Haksız kazanç
E
Pareto optimumu
Soru 10

Aktörlerin karşılıklı anlaşarak üstünde uzlaştıkları ilkeler ve normlar rejimlerin özelliğini yansıtır ve yoruma dayalı yöntemlerle irdelenmelidir.
Yukarıdaki görüşü yansıtan kuram yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Realistler
B
Neoliberaller
C
Hegemonik istikrar
D
İngiliz Okulu
E
Kuvvetli kognitivistler
Soru 11

Saldırgan realizme göre uluslararası ilişkilerde izlenmesi gereken temel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Agresif dış politika
B
Savaş
C
Güç maksimizasyonu
D
Rakibi yıpratma
E
Dengeleme
Soru 12

Devletlerin sahip oldukları fiziksel kapasitenin, karar vericilerin özellikleri ile birlikte dış politikaya etki ettiğini belirten realist ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savunmacı realizm
B
Saldırgan realizm
C
Klasik realizm
D
Yapısal realizm
E
Neorealizm
Soru 13

Savunma-saldırı dengesini inceleyen savunmacı realist Charles Glaser'in, anarşi ortamında devletlerin güvenliklerini çatışmaya girmeden sağlayabilmelerini dayandırdığı koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güç dengesi
B
işbirliğinin her alana yayılması
C
Silahlanma yarışı
D
Rekabeti engelleyici politikalar
E
Güvenlik ikilemi
Soru 14

Savunmacı realist Stephen Walt’a göre, bir devletin askeri boyut yanında nüfus, endüstriyel kapasite, teknolojik düzey gibi kapasitelerini bir araya getiren gücü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Caydırıcı güç
B
Saldırı nitelikli güç
C
Bütünleştirilmiş güç
D
Dengeleyici güç
E
Statükocu güç
Soru 15

Saldırgan realizmin “büyük güç” olma kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenlik açığı
B
Askeri güç
C
Statükocu politika
D
Agresif niyet
E
Ekonomik kapasite
Soru 16

Sosyal konstrüktivizme göre uluslararası ilişkilerde amillerin çıkarlarını belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimlikler
B
Ekonomi
C
Nisbi güç
D
Materyalist kapasite
E
Hegemonya
Soru 17

Yapıların ve amillerin birbirlerini karşılıklı olarak inşa ettiklerini, dolayısıyla karşılıklı etkileşim sürecinde bireylerin hem sosyal yapıyı etkiledikleri hem de ondan etkilendikleri görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonalizm
B
Yapılanma kuramı
C
Yapısal realizm
D
Yorumsamacı sosyoloji
E
Karşılıklı bağımlılık
Soru 18

Sosyal konstrüktivizmin yapı tanımı ile neorealizmin yapı tanımı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişkilerin tek yönlü belirlenmesi
B
Hiyerarşik olunması
C
Sosyal olunması
D
Güce dayanılması
E
Kuralsız olunması
Soru 19

Konstrüktivizm, insanın sosyal bir varlık olduğu fikrine dayanır, insanın sosyal etkileşimleri belli bir sosyal yapı içerisinde ve kurallara bağlı olarak gerçekleşir.
Konstrüktivizme göre sosyal yapının içerisindeki aktif katılımcılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumlar
B
Gerçek bireyler
C
Devletler
D
Bürokratlar
E
Karar vericiler
Soru 20

Sosyal konstrüktivizmde kavramların süjeler arası açıklanması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Yorumsamacı yaklaşım gerektiği
B
Ötekinin reddedilmesi gerektiği
C
Kavramların karşılıklı olarak tanınması gerektiği
D
Reflektivist okunması gerektiği
E
Kavramların karşıt veya zıt unsurlar içerdiği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x