Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örnek listesinde birden fazla öğenin aslında hedef kitlede aynı öğeye karşılık gelmesine ne ad verilir?

A
Örnekleme
B
Katılım hakkı olmayan öğeler
C
Çalışma evreni
D
Küme örneklemesi
E
Yinelenme
Soru 2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde pek az rastlanılan ve en benzer sistem analizinin uç noktası olarak tarif edilebilecek analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
içerik analizi
B
Saha görüşmeleri
C
Doğal deneyler
D
Odak grupları
E
Vaka analizi
Soru 3

Rastlantısal ilişkilerin üstesinden gelerek hakiki neden - sonuç ilişkilerini ortaya çıkarmanın en önemli yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç takibi
B
Nedensellik hikâyesi
C
Karşı olgusal akıl yürütme
D
Konjonktürel nedensellik
E
Gerekli ve yeterli koşullar
Soru 4

İki kişinin pazarlık içinde olduğu durumlarda her iki taraf için de en faydalı çözümün bulunmasına ve söz konusu çözümün bulunmasının iki tarafın da zararlarını minimize edeceğinin kabul edilmesine ne ad verilir?

A
Simülasyon
B
Doğal ortam
C
Nash dengesi
D
Vaka analizi
E
Saha deneyi
Soru 5

Aşağıdaki sosyologlardan hangisinin intihar konusundaki kuramı, toplumla bütünleşmemiş, dolayısıyla onun koyduğu yazılı ve yazısız kuralların dışında yaşayan bireylerin daha kolay intihar edebileceklerini öngörmektedir?

A
Philip Shively
B
İniş L. Claude Jr.
C
Ersin Kalaycıoğlu
D
Robert Dahi
E
Emile Durkheim
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde birbirinden hemen her konuda çok farklı oldukları halde belli bir sonucun aynı olduğu vakalar birlikte incelenir?

A
En az olası vaka analizinde
B
En olası vaka analizinde
C
En benzer sistem tasarımında
D
En farklı sistem tasarımında
E
Vaka içi analizde
Soru 7

Ortalamanın örneklem dağılımının normal dağılım olduğunu ve bu dağılımın ortalamasının hedef kitle ortalamasına eşit olduğunu söyleyen teorem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkezi Limit Teoremi
B
Nominal Dağılım Teoremi
C
Örneklem Varyansı Teoremi
D
Örneklem Büyüklüğü Teoremi
E
Hedef Kitle Teoremi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dâhilî geçerliğin sağlanmasında yaşanan sorunlardan biri değildir?

A
Geçen zaman - tarih
B
Katılımcı farkındalığı
C
Deneysel kayıp
D
Seçim yanlılığı
E
Olgunlaşma
Soru 9

İki değişken türü arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

A
Nedensellik ilişkisi
B
Bağımlı değişken
C
Dikey toplumsal akışkanlık
D
Bağımsız değişken
E
Sıfır toplamlı oyun
Soru 10

Değer yargılarının bazı sosyal baskı mekanizmalarında yansımalarıyla elde edilen cevapların gerçeği yansıtmaması sonucundan kaçınmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Açık uçlu sorular
B
Deşifre
C
Kapalı uçlu sorular
D
“Diğer” seçenekleri
E
Değerlendirme cetvelleri
Soru 11

Ön sınama ile yapılan çalışmanın temel fikri üzerine daha geniş bir sorgulamaya gidilmesine ne ad verilir?

A
Likert cetveli
B
Bilişsel görüşme
C
Kapalı uçlu sorular
D
Deşifre
E
Yönlendirici sorular
Soru 12

Ham verinin analiz edilebilmesi amacıyla standardize edilmesi sürecine ne ad verilir?

A
Koşulluluk analizi
B
Sıklık analizi
C
Kodlama
D
Değerlendirmeli ifade analizi
E
Odaklanma egzersizleri
Soru 13

Odak gruplarında grup görüşmelerini yöneten kişiye ne ad verilir?

A
Araştırmacı
B
Denek
C
Tartışmacı
D
Katılımcı
E
Moderatör
Soru 14

Nitel bir metodun özellikle araştırmada güvenirliğin artırılması amacıyla bir ya da birden fazla nitel ya da nicel metotla bir arada kullanılmasına ne ad verilir?

A
Simülasyon
B
ilgi
C
Dönüşlülük
D
Küçük -n kurguları
E
Nirengi
Soru 15

Anket verisinin toplanmasında en kaliteli veri toplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişilerin kendi kendilerine cevapladıkları anketler
B
internet üzerinden yürütülen çalışma
C
Klasik posta yolu ile yürütülen çalışma
D
Yüz yüze görüşme
E
Telefonla yürütülen çalışma
Soru 16

İki birim arasında bir ilişki olup olmadığını, ilişkinin niteliğini ve boyutunu inceleyen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Söylem Analizi
B
Etnografi
C
Derinlemesine Mülakat
D
istatistiksel Analiz
E
Sosyal Ağ (Netvvork) Analizi
Soru 17

Aralık değeri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Değişik yaş grupları arasında toplamı
B
Çift taraflı 'kör'değerlendirmeyi
C
Ortalama terimi
D
Değişkenin en büyük ile en küçük gözlem değeri arasındaki farkı
E
Dağılımların merkezini
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde bir orta noktanın sağında ve solunda aynı şekilde değer dağılımları görülür?

A
Asimetrik dağılımlarda
B
Aralık ölçütünde
C
Simetrik dağılımlarda
D
Varyansda
E
Çizgi grafiğinde
Soru 19

Formel modelleme yaklaşımının üstünlüğü aşağıdaki yöntemlerden hangisinde saklıdır?

A
Bağımlı değişken
B
Tümdengelim
C
Bağımsız değişken
D
Tümevarım
E
Çoğulculuk
Soru 20

Bir nicel veri analizine genelde aşağıdakilerden hangisiyle başlanır?

A
Basit bir frekans tablosu ile
B
Merkezi eğilim ölçütleri ile
C
Deneysel çalışmalar ile
D
Veri çözümlemesi ile
E
Hassas soruların sorulması ile
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...