Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2016-2017 Final Sınavı

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dâhilî geçerliğin sağlanmasında yaşanan sorunlar arasında yer almaz?

A
Geçen zaman -Tarih
B
Katılımcı farkındalığı
C
Olgunlaşma
D
Ölçüm
E
Seçim yanlılığı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler kuramlarının gelişiminde, özellikle Soğuk Savaş döneminde, büyük rol oynamıştır?

A
Karşı olgusal akıl yürütme deneyleri
B
Süreç takibi yöntemi
C
En farklı sistem tasarımı
D
En az olası vaka analizi
E
Kritik vaka analizi
Soru 3

Üzerinde gözlem ve ölçümlerin yapılacağı örnek öğelerini seçme sürecine ne ad verilir?

A
Bilişsel Görüşmeler
B
Örnekleme
C
Ön test
D
Eşsonuçluluk
E
istatistiksel analiz
Soru 4

Toplum bilimlerinde, birden fazla anlamı olan kavramın tüm anlamlarının aynı biçimde ölçülememesi aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açar?

A
Deneysel kayıp sorunları
B
Geçerlilik sorunları
C
Öncül test sorunları
D
Anomie (kural yoksunluğu) sorunları
E
Simülasyon sorunları
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin en zayıf noktalarından biridir?

A
Ham verilerin analizi
B
Farklılıkların kodlama kategorilerine yansıtılmaması
C
Kayıtlı iletişimle sınırlı kalması
D
Örneklemin seçilmesi
E
Belirgin bir içeriği yansıtamaması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ön sınama ile yapılan çalışmanın temel fikri üzerine daha geniş bir sorgulamaya gidilmesini sağlar?

A
Veri çözümlemesi
B
Yönlendirici sorular
C
Likert cetveli
D
Bilişsel görüşmeler
E
Katılımcı gözlem
Soru 7

Bir odak grubu toplantısının en fazla kaç dakikada tamamlanması beklenir?

A
30
B
45
C
60
D
90
E
120
Soru 8

Anket çalışması sırasında soruları dile getirirken soruları cevaplayacak olanlar için öncelikle düşünülmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyet
B
Yaş
C
Lisan hakimiyeti
D
Eğitim durumu
E
Gelir düzeyi
Soru 9

Nicel araştırmalarda çoğu soru nasıl bir yapıya sahiptir?

A
Kapalı uçlu
B
Esnek yapılandırılmış
C
Tam yapılandırılmış
D
Açık uçlu
E
Yarı yapılandırılmış
Soru 10

Belirli kelimelerin, ifadelerin ya da temaların bir arada görüldüğü durumlara odaklanılan nicel içerik analiz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sıklık Analizi
B
Kodlama Analizi
C
Gizli içerik Analizi
D
Koşulluluk Analizi
E
Değerlendirmeli ifade Analizi
Soru 11

Nedensellik sınamalarının temelinde yatan deneysel yöntemler artan bir hızla aşağıdaki çalışmalardan hangisine uyarlanmaktadır?

A
Doğal deney
B
Vaka analizi
C
Anket
D
Simülasyon
E
Odak grup
Soru 12

İçerik analizi özellikle aşağıdaki alanlardan hangisinin çalışmalarında kullanılmıştır?

A
Hukuk
B
Uluslararası ilişkiler
C
iktisat
D
iletişim
E
Mühendislik
Soru 13

Normal dağılım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Normal dağılım simetriktir.
B
Normal dağılım aslında gerçek dünyada gözlenmeyen bir soyut matematiksel dağılımı verir.
C
Normal dağılım hiçbir zaman X aksına değmez.
D
Normal dağılım gerçek dünya için sadece soyut bir yaklaşık nirengi noktası sağlar.
E
Normal dağılım ortalama ve standart sapma tarafından şekli belirlenen matematiksel bir formüle bağlı değildir.
Soru 14

Her gözlemin eşit sayıda ya da oranda olduğu bir dikdörtgen dağılım aşağıdakilerden hangisini verebilir?

A
Asimetrik dağılım
B
Simetrik dağılım
C
Dağılımın kuyruğu
D
Ortalama
E
Bir nirengi noktası
Soru 15

Modernizasyon kuramı açısından Türkiye’yi inceleyen siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daniel Lerner
B
Talcott Parsons
C
Alexandra Scacco
D
David Laitin
E
Barbara Walter
Soru 16

Hafız Esad rejiminin halkı üzerinde otorite kurma süreçlerini 'Hakimiyetin Muğlaklığı' adlı eserinde inceleyen siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zbigniew Brzezinski
B
Vadim Volkov
C
Leo Strauss
D
Aaron Belkin
E
Lisa Wedeen
Soru 17

En üst ölçüm düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nitel düzey
B
Nicel düzey
C
Çoklu düzey
D
Rastsal düzey
E
Oransal (ratio) düzey
Soru 18

Tümdengelim yöntemi ile neden-sonuç ilişkilerinin detaylı olarak irdelenmesine ve test edilebilir hipotezlerin oluşturulmasına olanak sağlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Formel Modelleme
B
Çoğulculuk
C
Nitel Yöntemler
D
Disiplinli-Yapı landı rıcı
E
Üçleme
Soru 19

Demokrasilerin kurumsal, kültürel ve geleneksel uygulama alanlarında paylaşımları olduğu için birbirleri ile savaşmalarının neredeyse imkansız olduğunu ileri süren kuram hangisidir?

A
Güvenlik ikilemi
B
Demokratik Barış Kuramı
C
Mütekabiliyet Kuramı
D
Devletlerarasıcılık
E
Sıfır Toplamlı Oyun
Soru 20

Dağılımdaki gözlem sayısını iki eşit parçaya bölen ölçüte ne ad verilir?

A
Aralık değeri
B
Mod
C
Medyan
D
Varyans
E
Standart sapma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...