Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2016-2017 Vize Sınavı

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Geliştirdiğimiz ölçünün (measure) veya ölçeğin (scale) geçerli olduğundan emin olsak bile, bu ölçeği kullanmadan önce onunla ilgili emin olmamız gereken ikinci husus aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güvenilirlik
B
Etkileşim
C
Anomie
D
Kavramsallaştırma
E
Fenomeni
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi olmadan hangi nesneden (object) veya özneden (subject) bahsettiğimizi anlamak, bilmek ve dolayısıyla bir konuyu anlatmak ve onunla ilgili toplumsal bir iletişimde bulunmak olanaksızdır?

A
Kavram
B
Biçim
C
Denence
D
Tasvir
E
Ölçme
Soru 3

En basit ölçme düzeyine ne ad verilir?

A
Aralık ölçeği düzeyi
B
Sıralama ölçüm düzeyi
C
Nominal ölçüm düzeyi
D
Oransal ölçüm düzeyi
E
Kesikli ölçüm düzeyi
Soru 4

Kısımlar arası analizde, analize konu olan aktörler kişiler ise araştırmaya ne ad verilir?

A
Anket
B
Kümeli analiz
C
Simülasyon
D
Sorgulama
E
Test
4 numaralı soru için açıklama 
Analize konu olan aktörler kişiler ise araştırmaya anket ya da kamuoyu yoklaması, devlet ve millet gibi coğrafi varlıklar ise ya da parti, etnik grup gibi aktörler ise kümeli analiz (aggregate analysis) adı verilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ile birlikte biomedikal ve sosyal araştırmalarda katılımcıların haklarının korunmasına ilişkin bazı kurallar yayınlanmıştır?

A
Ulusal Yetenekler Bileşik İndeksi
B
Duverger’in Yasası
C
Beecher Maddesi
D
Belmont Raporu
E
J. S. MİH’in Uyuşma ve Farklılık Yöntemleri
Soru 6

Deney sonucunda gözlemlenen etkinin sadece deneyin uyaranı (treatment) olan faktörden ya da bağımsız değişkenden kaynaklanmasına ne ad verilir?

A
Haricî Geçerlik
B
Ekolojik Geçerlik
C
Dahilî geçerlik
D
ilgi
E
Sağlamlık
Soru 7

Bilimde görgül gözlemlerle kavramlar arasındaki varsayılan ilişkilerin niteliği, biçimi, gücü hakkında bulunulan önermelere ne ad verilir?

A
Bilimsel Kuram
B
Denence
C
Bilimsel Kavram
D
Teori
E
Gözlem
Soru 8

Gruplar-arası değişkenliği azaltmak için kullanılacak en îy[ yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlatılmış onay
B
Katılımcı popülasyonu sınırlaması
C
Değişkenlik ve kontrol
D
Solomon dörtlü grup kurgusu
E
Rastgele atama
Soru 9

Bilimsel kavramların onları her duyan araştırmacı açısından aynı ve değişmez tek bir şeyi ifade edebilmesini kavramların tek boyutlu olması keyfiyetiyle açıklayan siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jeffry Sacks
B
Robert Dahi
C
İniş L. Claude
D
Philip Shively
E
W. Mark Krushat
Soru 10

Hedef kitle içinde yer alan öğelerin seçilecek örnek içine dahil olma olasılığı olanların listesine ne ad verilir?

A
Katılım hakkı olmayan öğeler
B
Çalışma evreni
C
Örnek listesi
D
Süreç takibi yöntemi
E
Dışsal geçerlilik
Soru 11

Yazılı dokümanların dikkatlice okunarak iletişim dilinin ve biçimlerinin detaylı olarak incelenmesine ne ad verilir?

A
Dahili gerçeklik
B
Simülasyon
C
Ekolojik gerçeklik
D
Kısasa kısas
E
içerik analizi
Soru 12

Bir vaka analizinin tasarımını aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?

A
Gerekli ve yeterli koşullar
B
Cevabı aranan soru ya da sorular
C
Süreç takibi
D
Doğal deneyler
E
Vaka içi analizler
Soru 13

Siyaset ve uluslararası ilişkiler alanındaki nedensellik ilişkilerinin mahiyetini zaman boyutu açısından dört kategoride inceleyen siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paul Pierson
B
Alexander L. George
C
Richard Smoke
D
Benedict Anderson
E
Aaron Belkin
Soru 14

En benzer ve en farklı vaka analizi tasarımlarında kullanılan yöntemler aşağıdaki düşünürlerden hangisi ile özdeşleşmiştir?

A
Alexis de Tocqueville
B
Max VVeber
C
Emile Durkheim
D
Kari Marx
E
John Stuart Mili
Soru 15

Karşılaştırmalı siyaset alanındaki nitel çalışmaların en fazla başvurduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simülasyon Yöntemi
B
J. S. Mill'in Uyuşma ve Farklılık Yöntemi
C
Uygunluk Yöntemi
D
Süreç Takibi Yöntemi
E
Doğal Deney Yöntemi
Soru 16

İstatistikte bir dağılımın ortalama etrafında ne derece yayık bir şekilde dağıldığının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örneklem dağılımı
B
Standart hata
C
Standart sapma
D
Dışsal geçerlilik
E
Yinelenme
Soru 17

Özellikle sosyal bilimlerde sık karşılaşılan aynı sonuçlara farklı yollardan ulaşılması aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

A
Karşı olgusal akıl yürütme
B
Süreç takibi
C
Nedensellik hikayesi
D
Kritik vaka
E
Eşsonuçluluk
Soru 18

Tüm rastsal örnekleme yöntemleri arasında bir referans noktası olarak kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küme örneklemesi
B
Büyüklüğe orantılı olasılıklı örnekleme
C
Kota örneklemi
D
Basit rastsal örnekleme
E
Katmanlı örnekleme
Soru 19

Kota örneklemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kota örneklemi, hedef kitledeki temel bazı özellikler temelinde grupların örnekleme kullanılan kotalar ile yansıtılmasından ibarettir.
B
Kota örneklemleri, örneklem hatası tahmininde bulunabilirler.
C
Kota değişkenlerinin sayısı arttıkça kotaya uygun kişi bulmak da git gide zorlaşır.
D
Kota örneklemlerinde cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi de kullanılabilir.
E
Detaylı kotalarla çalışıldığında elde edilen örneklemler seçilmiş kota değişkenlerinin özelliklerini mükemmel olarak yansıtabilirler.
Soru 20

Siyasi araştırmalarda kimi zaman anahtar ya da tipik seçim bölgeleri seçilerek buradaki sonuçların aşağıdakilerden hangisine yakın çıkacağı beklentisi takip edilir?

A
Vaka analizlerine
B
Hedef kitleye
C
Doğal deneylere
D
Süreç takibi yöntemine
E
Küresel sisteme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...