Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2017-2018 Final Sınavı

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gerçek bir deneysel kurgu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Katılımcıları deney gruplarına rastgele tayin eder.
B
Bağımsız değişken için en az iki seviye de ölçüm belirtir.
C
Dahilî geçerliğe (internal validity) tehdit oluşturabilecek olgular için, diğer bir deyişle ölçümde hata olmaması için, kontrol mekanizmasını yok sayar.
D
Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenlere olan etkisi ile ilgili bir ya da birkaç tane kuram önerir.
E
Kuramları test edebilmek için detaylı bir prosedür belirtir.
Soru 2

________ hedef kitlenin dağılımından bağımsız olarak buradan çekilecek bir örneklem dağılımının bu örneklemin büyüklüğü arttıkça normal dağılıma yaklaşacağını söylemektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Standart Hata
B
Normal Dağılım
C
Merkezî Limit Teoremi
D
Rastsal Örneklem
E
Kota Örneklemleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında siyasal güç “etki kullanabilme ve etkiye direnme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır?

A
insani Kalkınma İndeksi
B
Mill’in Farklılık Yöntemi
C
Sınırlamasız Rastsal Örnekleme Seçimi
D
Anahtar Öge Seçimi
E
Ulusal Yetenekler Bileşik İndeksi
Soru 4

Belirli kelimelerin, ifadelerin ya da temaların bir arada görüldüğü durumlara odaklanılan nicel içerik analiz çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli içerik Analizi
B
Sıklık Analizi
C
Değerlendirmeli ifade Analizi
D
Kodlama Analizi
E
Koşulluluk Analizi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme cetvelleri ile çalışırken uyulması gereken temel prensiplerden biri değildir?

A
Değerlendirilmesi istenen ifadelerin soruluş şekli hep aynı yönde olmalıdır.
B
Sunulan seçenekler 10-11’i aşmamalıdır.
C
Sorulan sorular tek boyutlu olmalıdır.
D
Cetvel üzerinde gösterilen düzenek mantıklı tek bir boyuta karşılık gelmelidir.
E
Verilen ifadelerin uç noktalarının anlamı değiştirilerek sorulmalıdır.
Soru 6

Nicel araştırmalarda çoğu soru nasıl bir yapıya sahiptir?

A
Kapalı uçlu
B
Açık uçlu
C
Yarı yapılandırılmış
D
Tam yapılandırılmış
E
Esnek yapılandırılmış
Soru 7

Nicel içerik analizlerinde ________ sayısal olması gerekmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tekrarlanan temaların
B
kodlamanın
C
istatistiğin
D
örneklemin
E
analizin
Soru 8

İletişimde sembollerin nasıl kullanıldığı ve iletişime ne çeşit anlamlar yüklendiğine ışık tutan analiz metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılımcı gözlem
B
Odak grup
C
içerik analizi
D
Etnografik yöntem
E
Görüşme
Soru 9

Genel nüfus sayımlarında hedef nüfustaki tüm bireylere ulaşılmaya çalışıldığından ________ bağlı hata sıfırlanabilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
simülasyona
B
örneklemeye
C
veri çözümlemesine
D
likert cetveline
E
bilişsel görüşmelere
Soru 10

Posta ile yürütülen çalışmalarda aşağıdakilerden hangisinin görünümü büyük önem taşır?

A
Ön sınamanın
B
Soru cetvelinin
C
Soru sorma tekniğinin
D
Cevap kategorilerinin
E
Veri çözümlemesinin
Soru 11

________ var olan hiçbir kuramın açıklayamadığı, yerleşmiş genelgeçer kuramların ve varlığı ispatlanmış ampirik kalıpların öngördüğü modelden belirgin bir şekilde ayrılmış olan vakalardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
En farklı sistem tasarımı vakaları
B
En az olası vakalar
C
En olası vakalar
D
Sapkın vakalar
E
En benzer sistem tasarımı vakaları
Soru 12

Odak grup çalışmalarında ________ öne çıkartacağı konular, araştırmanın kavramsal çerçevesinden ve tasarımından hareketle belirlenir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dinleyicilerin
B
katılımcının
C
yardımcı araştırmacının
D
moderatörün
E
grubun
Soru 13

________ göre, demokratik bir ülke tarafından tehdit edilen başka bir ülke, demokrasilerde savaşa kalkışmanın ağır bir bedeli olduğunu bildiği için, tehdidi ciddiye almaz ve demokratik ülkeye karşı çıkar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tümdengelim Kuramına
B
Şeffaflık Kuramına
C
Tümevarım Kuramına
D
Kurumsal Kısıtlama Kuramına
E
Üçleme Kuramına
Soru 14

Değişkenin en büyük ile en küçük gözlem değeri arasındaki farka ne ad verilir?

A
Mod
B
Ortanca
C
Nirengi
D
Histogram
E
Aralık değeri
Soru 15

Bir nicel veri analizine genelde aşağıdakilerin hangisi ile başlanır?

A
Varyansla
B
Histogramla
C
Basit bir frekans tablosuyla
D
Pasta çizimiyle
E
Çubuk çizimiyle
Soru 16

Eldeki dağılımda en yoğun olarak gözlenen değere ne ad verilir?

A
Ortanca
B
Mod
C
Histogram
D
Değer
E
Veri
Soru 17

Formel modelleme yönteminde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişken olarak modele aktarılırsa modelin açıklama gücü azalır?

A
Kişilerin tercihleri
B
Toplu faaliyet
C
İstatistiki analiz
D
Vaka çalışmaları
E
Araştırmacılar
Soru 18

Komşuluk, arkadaşlık, devletlerarası güvenlik ve ticari ittifaklar aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
içerik analizi
B
Bağımsız değişken
C
Odak grup
D
Sivil toplum örgütü üyeliği
E
ilişkisel ağ
Soru 19

En üst ölçüm düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oransal düzey
B
Z skoru düzeyi
C
Asimetrik düzey
D
Simetrik düzey
E
Negatif düzey
Soru 20

Bir araştırmaya devam etmeden önce araştırma için harcanacak çabanın ve izlenecek araştırma yönteminde bazı değişikliklerin yapılmasının gerekli olup olmadığını belirlemek üzere yapılan ön çalışmaya ne ad verilir?

A
Kuram oluşturucu çalışma
B
Yapılandırıcı çalışma
C
Kuram test edici çalışma
D
Mantıklılık incelemesi
E
Ampirik bilgi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...