Uluslararası Kamu Maliyesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Uluslararası Kamu Maliyesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kapitalist toplumsal ilişkilerin doğası gereği küresel olduğunu savunan ve devletin varlığını da bu küresel sermaye ilişkisinin bir uğrağı olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arz yanlı iktisat görüşü
B
Marksist görüş
C
Anayasal iktisat görüşü
D
Klasik görüş
E
Keynesyen görüş
Soru 2

Zararları birden çok ülkeyi, mevcut ve gelecek kuşakları etkileyen faaliyetlere ne ad verilir?

A
Uluslararası kamu malları
B
Uluslararası piyasa aksaklıkları
C
Uluslararası dışsallıklar
D
Uluslararası kamu kötüleri
E
Küresel erdemsiz mallar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi BM Çevre Programının kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Çevre vergilerinin etkinliğinin ölçülmesi ve gelirlerinin tahmin edilmesi
B
Çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı bir bilgi bankası oluşturulması
C
Üye ülkelerde çevre koruma çalışmalarına ilişkin deneyimlerin paylaşımı
D
Gelişmekte olan ülkelere çevre konusunda danışmanlık yapılması
E
BM içindeki diğer örgütlerle çevre konusunda işbirliğinin sağlanması
Soru 4

2006 yılından sonra bir grup ülke tarafından uygulanmaya başlanan uluslararası nitelikteki vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deniz taşımacılığı vergisi
B
Byte vergisi
C
Tobin vergisi
D
Havacılık vergisi
E
Portföy yatırımı vergisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’nın ülkelerin gelir düzeyine bağlı olarak yaptığı sınıflandırmalar arasında yer almaz?

A
Alt orta gelir grubu
B
Yüksek gelir grubu
C
Düşük gelir grubu
D
Üst orta gelir grubu
E
Marjinal gelir grubu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer almaz?

A
Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak
B
Anne sağlığını iyileştirmek
C
Açlığı ortadan kaldırmak
D
internet erişimini sağlamak
E
Hastalıklarla mücadele etmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelere piyasa koşullarında gerçekleştirilen sermaye akışlarından biri değildir?

A
Çok taraflı portföy yatırımları
B
Doğrudan yatırımlar
C
ihracat kredileri
D
iki taraflı portföy yatırımları
E
Çok taraflı yardımlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelere sağlanan resmi kalkınma yardımlarının dağıtım kanallarından biri değildir?

A
ODA kapsamında olarak gelişmiş ülkelerden sağlanan yardımlar
B
Doğrudan doğruya gelişmiş ülkelerden sağlanan yardımlar
C
Doğrudan doğruya finans sektöründen sağlanan yardımlar
D
Doğrudan doğruya uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardımlar
E
ODA kapsamında olarak uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardımlar
Soru 9

Güney ve Orta Amerika ülkelerinden bazılarının oluşturduğu çok taraflı vergi anlaşması modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Andean Modeli
B
İskandinav Modeli
C
CARICOM Modeli
D
UDEAC Modeli
E
Arap Ülkeleri Modeli
Soru 10

Üye ülkeler arasında üretim faktörlerinin serbest dolaştığı bir gümrük birliğinin ve üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin uygulandığı iktisadi bütünleşme türüne ne ad verilir?

A
Federasyon
B
Konsorsiyum
C
Ortak pazar
D
Kabotaj
E
Kartel
Soru 11

Bir devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiilî güce ne ad verilir?

A
Mali egemenlik
B
Vergilendirme yetkisi
C
Bütçe hakkı
D
Para basma yetkisi
E
Mali bağımsızlık
Soru 12

Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması'nın yayınlandığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1955
B
1963
C
1976
D
1980
E
1995
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi OECD Model Vergi Anlaşması’na göre daimi iş yeri olarak kabul edilen sabit yerlerden biridir?

A
Bir ticari işe hazırlık için oluşturulan sabit yer
B
Atölye
C
Yavru şirketler
D
Bağımsız acenteler
E
Ticari mal satın almak için oluşturulan sabit yer
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi OECD emsallere uygunluk ilkesinin gerçekleştirilmesinde uygulanabilecek yöntemlerden biri değildir?

A
Yeniden satış fiyatı yöntemi
B
Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi
C
Gölge fiyat yöntemi
D
Kâr bölüşüm yöntemi
E
Maliyet artı yöntemi
Soru 15

Yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren, üretimle ilgili kararları bir merkezden alan ve çeşitli yollarla yavru şirketlerin kararlarını etkileyebilen şirketlere ne ad verilir?

A
Ulusal şirket
B
Global şirket
C
Millî şirket
D
Çok uluslu şirket
E
Uluslararası şirket
Soru 16

Peşin fiyatlandırma anlaşması ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde uygulanmıştır?

A
İngiltere
B
ABD
C
Brezilya
D
Avusturya
E
Fransa
Soru 17

Bir ülke içerisinde yerel idare ile daha üst konumda olan merkezi idare arasında gerçekleşen vergi rekabetine ne ad verilir?

A
Dikey vergi rekabeti
B
Uluslararası vergi rekabeti
C
Asimetrik vergi rekabeti
D
Simetrik vergi rekabeti
E
Yatay vergi rekabeti
Soru 18

Ödenen verginin istisna ve muafiyetlerden önceki vergilendirilebilir matraha bölünmesiyle hesaplanan vergi oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal vergi oranı
B
Efektif vergi oranı
C
Net vergi oranı
D
Fiili vergi oranı
E
Brüt vergi oranı
Soru 19

Tam rekabet koşullarında, iki devletin aralarında yaptıkları yarışla vergi oranlarının sıfır noktasına kadar düşmesi sonucu vergi ödenmemesine ne ad verilir?

A
Mali özerklikten vazgeçme
B
Vergi kaçırmaya yardım
C
Dip noktasına yarış
D
isteğe bağlı vergi ödeme
E
Vergi sistemlerinin değişimi
Soru 20

Vergi rekabetinin eşit büyüklükte ülkeler arasında gerçekleşmesi durumunda, her iki ülkenin vergi indirimini uygulamak için benzer gerekçelere sahip olmasına ve düşük vergi oranı uyguladıklarında eşit refah kaybına uğramalarına ne ad verilir?

A
Dikey vergi rekabeti
B
Çifte vergilendirme
C
Vergilendirme yetkisinden vazgeçme
D
Simetrik vergi rekabeti
E
Asimetrik vergi rekabeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...