Uluslararası Kamu Maliyesi 2017-2018 Final Sınavı

Uluslararası Kamu Maliyesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğal küresel malılardan biridir?

A
Serbest ticaret
B
Sağlık
C
internet
D
Barış
E
Atmosfer
Soru 2

Ekonomide önemli bir şok durumu varsa ve ülkede finansal istikrarsızlık belirtileri görünüyorsa aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanması beklenir?

A
Finansal kriz
B
Finansal dalgalanma
C
Finansal kırılganlık
D
Finansal istikrar
E
Ekonomik gelişme
Soru 3

Küreselleşme ile hız kazanan sermaye hareketliliğine istikrarlı bir getiri sağlamak üzerine kurulan para ve döviz kuru politikalarını ilk kez uygulayan ülkeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
ABD ve İngiltere
B
ABD ve Fransa
C
İngiltere ve Almanya
D
ABD ve Almanya
E
İngiltere ve Fransa
Soru 4

I. Okyanus tabanı
II. Doğal güzellikler
III. Dış uzay
IV. Antarktika
Yukarıdakilerden hangileri Jan Tinbergen, James Grant ve Mahbub'ül Hak tarafından kalkınma ve uluslararası gelir dağılımına hazır kaynak yaratmak için önerilen vergilerin konularındandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Binyıl Kalkınma Hedeflerinden biri değildir?

A
Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak
B
Herkes için evrensel üniversite eğitimi sağlamak
C
Anne sağlığını iyileştirmek
D
Çocuk ölümlerini azaltmak
E
Sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek
Soru 6

Dünya Bankası'nın gelir düzeyine bağlı olarak yaptığı sınıflandırmada düşük gelir grubu olarak kabul ettiği sınır kaç doların altıdır?

A
585
B
755
C
975
D
1245
E
1650
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri arasında yer alır?

A
Düşük nüfus artışı
B
Gelişmiş sağlık hizmeti
C
Yüksek gelir düzeyi
D
Tarım kesiminin ekonomideki düşük payı
E
Tarımdaki verimsizlik
Soru 8

I. Türkiye
II. Rusya
III. Yunanistan
IV. Fransa
Yukarıdaki ülkelerden hangileri Kalkınma Yardımları Komitesi'nin üyelerindendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 9

I. Uluslararası çifte vergilendirme
II. Karbon vergisi
III. Elektronik ticaretin vergilendirilmesi
IV. Uluslararası şirketlerin vergilendirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası vergi sorunları arasında yer alır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I,III ve IV
D
II, III ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 10

Uluslararası çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması yöntemlerinden istisna yönteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye ihracat tarafsızlığını sağlamak
B
Yatırımların artırılmasını sağlamak
C
Uluslararası ekonomik dayanışmayı artırmak
D
Kâr paylarının vergilendirilmesinin artırılmasını sağlamak
E
Sermaye ithalat tarafsızlığını sağlamak
Soru 11

OECD Model Vergi Anlaşması'nın 4. Bölümü'nde yer alan ve servetin vergilendirmesi ile ilgili tek hüküm olan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
12.
B
13.
C
18.
D
22.
E
28.
Soru 12

İki ya da daha fazla devletin bir vergi yükümlüsünü kendi iç hukuklarına göre kendi ülkelerinde ikamet ettiğini öne sürmesi sonucu ortaya çıkan vergilendirme yetkisi çatışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelirin özelliklerinden kaynaklanan çatışma
B
ikametgâh - kaynak çatışması
C
Kaynak - kaynak çatışması
D
Vergi yükümlüsüne ilişkin çatışma
E
ikametgâh-ikametgâh çatışması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası şirketlerin ev sahibi ülkeye sağladığı faydalardan biridir?

A
Ev sahibi ülkede kurdukları şirketlerin yönetim kararları üzerinde bu ülkelerde ekonomik sapmalara neden olacak şekilde etkili olurlar.
B
Ev sahibi ülkede ilave yatırımlarla üretim kapasitesini ve istihdamı artırırlar.
C
Ev sahibi ülkede faaliyette bulunulan sektör üzerinde etkili olarak ülkenin ekonomisi üzerinde belirsizlik yaratırlar.
D
Ev sahibi ülkeye getirdikleri teknoloji ve üretim tekniği bakımından ülkeyi dışa bağımlı hâle getirirler.
E
Ev sahibi ülkede elde ettikleri kârları uluslararası transfer fiyatlandırması manipülasyonlarıyla henüz vergilendirilmeden ana merkezlere aktararak ev sahibi ülkenin vergi kaybına uğramasına neden olurlar.
Soru 14

I. Büro
II. Taşocağı
III. Federasyon
IV. Şube
Yukarıdakilerden hangileri OECD Model Vergi Anlaşması'nda belirtilen daimî iş yerleri olarak kabul edilecek sabit yerler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 15

I. Hisse senetlerinden elde edilen gelirler
II. iş yeri sahibine ait olan binalardan elde edilen gelirler
III. Maden paylarından elde edilen gelirler
IV. intifa senetlerinden elde edilen gelirler
Yukarıdakilerden hangileri OECD Model Vergi Anlaşması'na göre kâr payı sayılan gelirlerdendir?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Vergi sistemindeki düzenlemelerde sadece iki taraflı anlaşmalara imkân tanıyan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İrlanda
B
Yunanistan
C
Brezilya
D
Kolombiya
E
Portekiz
Soru 17

Tiebout Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmesi için yetecek kadar gelirleri vardır.
B
Modelde mobil faktör olan sermaye ve sabit faktör olan arazi olmak üzere iki üretim faktörü vardır.
C
Kamu hizmetleri, herkesten eşit tutarda alınan yerel vergilerle finanse edilmektedir.
D
Dışsallıklar dikkate alınmamaktadır.
E
Vergi rekabeti sayesinde kamu harcamalarının son birim faydası, bu harcamalar için gerekli girdinin son birim maliyetine eşitlenmektedir.
Soru 18

I. Coğrafi olarak büyük ülkelerdir.
II. Doğal kaynakları sınırlı ülkelerdir.
III. Finansal hizmetler ve portföy yatırımları açısından cazibe ortamı sağlamaya çalışan ülkelerdir.
Vergi cenneti ülkeler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Ülkelerin vergi sistemlerindeki farklılıklar sonucunda ortaya çıkan ve vergi yükümlüsü ya da yükümlülerin bu farklılıklardan faydalanarak hiç vergi ödemedikleri ya da daha az vergi ödedikleri duruma ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
vergi cezası
B
vergi arbitrajı
C
vergi matrahı
D
vergi kapitalizasyonu
E
vergi harmonizasyonu
Soru 20

Yatay vergi rekabeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir ülke içinde eşit yönetsel yetkiye sahip yerel idareler arasında mobil vergi matrahları için gerçekleşen vergi rekabetidir.
B
Yatay vergi rekabetinde yerel idareler ya da mali egemenliğe sahip bağımsız devletler, eşit konumda değillerdir.
C
Yatay vergi rekabetinde idareler ortak bir vergi matrahı kullanmaktadır.
D
Bir devletin vergi oranını artırması, diğer devletin vergi matrahını etkilememektedir.
E
Yatay vergi rekabetinde iki ülke arasında hiyerarşiye dayanan bir ilişki söz konusudur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...