Uluslararası Kamu Maliyesi 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Uluslararası Kamu Maliyesi 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tiebout'un vergi rekabeti modeline göre kamu hizmetleri ne şekilde finanse edilmektedir?

A
Artan oranlı kişisel gelir vergisiyle
B
Merkezi idarenin gelirlerinden yerel yönetimlere ayrılan pay ile
C
Kamusal hizmetleri fiyatlandırma yoluyla
D
Dolaylı vergilerle
E
Herkesten eşit tutarda alınan yerel vergilerle
1 numaralı soru için açıklama 
Tiebout Modelinde vergi rekabeti sayesinde kamu harcamalarının son birim faydası, bu harcamalar için gerekli girdinin son birim maliyetine eşitlenmektedir. Kamu hizmetleri, herkesten eşit tutarda alınan yerel vergilerle finanse edilmektedir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi vergi rekabetine karşı devletlerin bir araya gelerek aldıkları önlemlerden biridir?

A
Vergi konularında bilgi değişim modeli
B
İkili gelir vergisi sistemi
C
Tranfer fiyatlama uygulaması
D
Kontrol edilen yabancı kurum uygulaması
E
Vergi oranlarında indirime gidilmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Zararlı vergi rekabetine ve vergi cenneti ülkelere karşı devletlerin tek başlarına aldıkları önlemlerin yetersiz kalmasıyla uluslararası işbirliğine gitme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar kapsamında saydamlık ve etkin bilgi değişimi konularında OECD ülkelerine karşı gösterecekleri iş birliği ön plana çıkmış ve 2002 yılında “Vergi Konularında Bilgi Değişim Antlaşması Modeli” oluşturularak OECD üyesi ülkeler ile vergi cennetleri arasında bilgi değişiminin temel standartları açıklanmıştır. Bugün itibariyle OECD üyeleri, vergi cenneti ülkelerle önemli sayıda bilgi değişim anlaşması imzalamışlardır.
Soru 3

Devletlerin önemli ölçüde vergi oranlarını düşürme ve avantajlar sağlama yoluyla yatırımları ve işletme faaliyetlerini ülkelerine çekmek için birbirleriyle yaptıkları yarışa ne ad verilir?

A
Vergi rekabeti
B
Vergi kaçırma
C
Vergiden kaçınma
D
Vergi tatili
E
Vergi cenneti
3 numaralı soru için açıklama 
Rekabet, mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası vergi rekabeti ise devletlerin önemli ölçüde vergi oranlarını düşürme ve avantajlar sağlama yoluyla yatırımları ve işletme faaliyetlerini ülkelerine çekmek için birbirleriyle yaptıkları yarıştır.
Soru 4

Aşağıdaki kavramlardan hangisi coğrafi olarak küçük ve doğal kaynakları sınırlı olduğundan finansal hizmetler ve portföy yatırımları açısından cazibe sağlamaya çalışan ülkeleri tarif etmek için kullanılır?

A
Yükselen ekonomi
B
Gelişmekte olan ülke
C
Az gelişmiş ülke
D
Vergi cenneti
E
Periferi ülke
4 numaralı soru için açıklama 
Vergi cenneti ülkeler, çoğunlukla verginin olmadığı ya da düşük oranda uygulandığı, küçük ve doğal kaynakları sınırlı olduğundan finansal hizmetler ve portföy yatırımları açısından cazibe ortamı sağlamaya çalışan ülkelerdir. Vergi cennetleri, vergi ödememe ya da daha az vergi ödeme önerisiyle diğer ülkelerin birey ve kurumlarını kendi ülkelerinde yatırım yapmaya davet etmektedirler.
Soru 5

Devletlerin efektif vergi oranlarını birbirlerine eşitlerken mali bağımsızlıklarını kaybetmedikleri durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi uyumlaştırması
B
Vergi koordinasyonu
C
Vergi kaçırma
D
Vergiden kaçınma
E
Vergi erozyonu
5 numaralı soru için açıklama 
Vergi uyumlaştırması devletlerin efektif vergi oranlarını birbirlerine eşitlerken mali bağımsızlıklarını kaybetmedikleri durum olarak tanımlanır.
Soru 6

Devletlerin sınır ötesi işlemlerde yüksek ya da düşük vergi oranlarından kaynaklanan eşitsizlikleri ve bu durumun vergi sistemlerinde ortaya çıkardığı olumsuzlukları önlemek için mümkün olduğunca vergi politikalarındaki mali bağımsızlıklarını koruyarak iş birliğini artırmayı amaçladıkları durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi uyumlaştırması
B
Vergi erozyonu
C
Vergi koordinasyonu
D
Enflasyon Vergisi
E
Vergi kaçırma
6 numaralı soru için açıklama 
Devletlerin sınır ötesi işlemlerde yüksek ya da düşük vergi oranlarından kaynaklanan eşitsizlikleri ve bu durumun vergi sistemlerinde ortaya çıkardığı olumsuzlukları önlemek için mümkün olduğunca vergi politikalarındaki mali bağımsızlıklarını koruyarak iş birliğini artırmayı amaçladıkları durum vergi koordinasyonu olarak addedilir.
Soru 7

Dikey vergi rekabeti aşağıdaki durumlardan hangisinde ortaya çıkar?

A
Üniter devletlerde
B
Yerel idarelerin mali özerkliğe sahip oluğu ülkelerde
C
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde
D
Siyasal bir birliğe üye ülkelerde
E
Gelişmekte olan ülkelerde
7 numaralı soru için açıklama 
Dikey vergi rekabeti bir ülke içerisinde yerel idare ile daha üst konumda olan merkezi idare arasında gerçekleşmektedir. Bu rekabet türüne federe devlet ile federal arasındaki vergi rekabeti örnek olarak gösterilebilir. Dikey vergi rekabetinde, idareler ortak bir vergi matrahını kullanmaktadır. Ülke içinde yatay ve dikey vergi rekabeti, yerel idarelerin vergilendirme yetkisinin anayasalarda nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişmektedir. Yerel idarelerin mali özerkliğe sahip olmadığı ülkelerde, yatay ve dikey vergi rekabeti söz konusu değildir.
Soru 8

Devletlerin önemli ölçüde vergi oranlarını düşürme ve avantajlar sağlama yoluyla yatırımları ve işletme faaliyetlerini ülkelerine çekmek için birbirleriyle yaptıkları yarış aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir

A
Vergi rekabeti
B
Vergi arbitrajı
C
Vergi iskontosu
D
Vergi istisnası
E
Vergi muafiyeti
8 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası vergi rekabeti devletlerin önemli ölçüde vergi oranlarını düşürme ve avantajlar sağlama yoluyla yatırımları ve işletme faaliyetlerini ülkelerine çekmek için birbirleriyle yaptıkları yarıştır.
Soru 9

Devletlerin vergi rekabetiyle mücadelede uyguladıkları ilk yöntem aşağıdakilerden hangisidir? tepkileri, genellikle ülke sınırları içerisinde uyguladıkları vergi oranlarında indirime gitmek olmuştur.

A
Vergi istisnaları
B
Vergi oranlarında artış
C
Vergi oranlarında indirim
D
Vergi muafiyetleri
E
Doğrudan kontroller
9 numaralı soru için açıklama 
Devletlerin vergi rekabetine ilk tepkileri, genellikle ülke sınırları içerisinde uyguladıkları vergi oranlarında indirime gitmek olmuştur. Bu nedenle 1980’li yıllardan itibaren ABD ve İngiltere başta olmak birçok ülkede gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranları önemli ölçüde indirilmiştir.
Soru 10

A ülkesinde yerleşik bir kiralama (leasing) şirketinin, B ülkesinde yerleşik bir şirkete otomobil kiralaması ve A ülkesinde uygulanan vergi yasalarının kiralayan şirkete “yasal sahiplik” ilkesini esas alarak otomobilin maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortismanlarını indirim olanağı sağlarken B ülkesinde uygulanan vergi yasalarının da kiralama konusu otomobil için “ekonomik sahiplik” ilkesini esas alarak indirim olanağı sağlaması olayı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Vergi rekabeti
B
Vergi arbitrajı
C
Vergi harmonizasyonu
D
Vergi kapitalizasyonu
E
Vergi amortismanı
10 numaralı soru için açıklama 
A ülkesinde yerleşik bir kiralama (leasing) şirketinin, B ülkesinde yerleşik bir şirkete otomobil kiralaması ve A ülkesinde uygulanan vergi yasalarının kiralayan şirkete “yasal sahiplik” ilkesini esas alarak otomobilin maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortismanlarını indirim olanağı sağlarken B ülkesinde uygulanan vergi yasalarının da kiralama konusu otomobil için “ekonomik sahiplik” ilkesini esas alarak indirim olanağı sağlaması olayı vergi arbitrajına örnektir.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...