Uluslararası Örgütler 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Uluslararası Örgütler 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün üyeleri göz önüne alındığında en yakın işbirliği yaptığı örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Konseyi
B
Avrupa Birliği
C
Şangay işbirliği Örgütü
D
NATO
E
AGİT
Soru 2

BM sistemi içinde meşru savunma hakkının kullanılması konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Saldırıya uğrayan devletin tek kullanması gereken bir haktır. başına
B
Güvenlik Konseyi gerekli izni kullanılabilir. verince
C
Kullanılacak kuvvet saldırıyla olmalıdır. orantılı
D
Yalnızca doğrudan silahlı saldırı durumunda meşru savunma hakkı vardır.
E
BM sistemi meşru savunma içermez. hakkını
Soru 3

Uluslararası işbirliğini geliştirmek ve barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulan ilk uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milletler Cemiyeti
B
NATO
C
OECD
D
Dünya Bankası
E
Batı Avrupa Birliği
Soru 4

AGİT’in Daimi Konsey dışında diğer karar alma organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Minsk Grubu
B
Parlamenterler Asamblesi
C
Ortak Danışma Grubu
D
Demokratik Kurumlar ve insan Hakları Ofisi
E
Güvenlik işbirliği Forumu
Soru 5

Yukarı Karabağ sorununun çözümüne yönelik oluşturulan, Türkiye’nin de üyesi olduğu AGİT misyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık Semalar Danışma Komisyonu
B
Ortak Danışma Grubu
C
Minsk Grubu
D
Brüksel Paktı
E
Venedik Komisyonu
Soru 6

2006 yılında katıldığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden 2012 yılında ayrılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özbekistan
B
Kazakistan
C
Ermenistan
D
Belarus
E
Kırgızistan
Soru 7

I. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik realist anlayıştan kopuşu temsil eden ilk uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı Avrupa Birliği
B
Milletler Cemiyeti
C
Varşova Paktı
D
NATO
E
Birleşmiş Milletler
Soru 8

AKÇT ile başlayan bütünleşme girişiminin yaratılacak ortak çıkarlar etrafında önce ekonomi sonra da siyasal alanlara yayılacağı fikrini benimsemesi, bütünleşmenin hangi anlayışta olduğuna işaret etmektedir?

A
Güvenlik yaklaşımı
B
Konfederal
C
Liberal
D
Neofonksiyonalist
E
Federalist
Soru 9

Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri arasında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan tek ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ermenistan
B
Rusya
C
Kırgızistan
D
Kazakistan
E
Belarus
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yeşil Barış Örgütü’nün çalışma yürüttüğü temel konular arasında yer almaz?

A
iklim değişikliği
B
Nükleer silahlanma
C
Genleri ile oynanmış organizmalar
D
Göç
E
Zehirli kimyasallar
Soru 11

Arap Birliği’ni diğer uluslararası örgütlerden farklı kılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üyelikten ayrılmanın mümkün olmaması
B
Sadece Arap devletlerinin üye olabilmesi
C
Üye ülke sayısının çok fazla olması
D
Üyelerinin hiçbirinin birbiriyle sınır komşusu olmaması
E
Kurucu ülkelerin dışında üyeliğe yeni kabulün olmaması
Soru 12

BM Antlaşmasının 71. maddesinde hükümet dışı örgütler nasıl tanımlanmaktadır?

A
Sivil toplum kuruluşları
B
Resmi dernekler
C
Anayasal kuruluşlar
D
Bölgesel örgütler
E
Yasal örgütler
Soru 13

Uluslararası çevre politikaları açısından BM bünyesinde 1972 yılında kabul edilen ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
B
Bretton Woods Anlaşması
C
Kyoto Protokolü
D
Helsinki Nihai Senedi
E
Stockholm Deklarasyonu
Soru 14

2001 yılında aşağıdaki ülkelerden hangisinin Şangay Beşlisi’ne katılımıyla Şangay İşbirliği Örgütü kurulmuştur?

A
Çin
B
Özbekistan
C
Tacikistan
D
Kırgızistan
E
Kazakistan
Soru 15

Uluslararası Para Fonu’nun en yetkili organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Para ve Finans Komitesi
B
Kalkınma Komitesi
C
Devlet Başkanları Konseyi
D
Guvernörler Kurulu
E
icra Direktörleri Kurulu
Soru 16

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın üyelerine sağladığı proje kredilerinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece ödemeler dengesi güçlüğü yaşayan ülkelere verilmesi
B
Sadece finans sektörüne yönelik krediler olması
C
Kredi talep eden şirketin, hisse senetlerinin satın alınması yoluyla desteklenmesi
D
Özel sektörün kârlı projelerinin desteklenmesi
E
Kamu kurumlarının ekonomik ve sosyal kalkınma amaçlı projelerine verilmesi
Soru 17

Üyeleri arasında ticaretin önündeki gümrük vergisi ve benzeri önlemlerin tamamen kaldırılarak malların serbest dolaşımının sağlandığı, üçüncü ülkelere ise ortak tarifelerin uygulandığı ekonomik bütünleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tercihli Ticaret Düzenlemesi
B
Serbest Ticaret Bölgesi
C
Gümrük birliği
D
Ortak Pazar
E
Parasal Birlik
Soru 18

Rusya ile yaşadığı çatışma sonucu Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerbaycan
B
Belarus
C
Türkmenistan
D
Gürcistan
E
Ermenistan
Soru 19

Afrika Birliği bünyesinde kıtada çatışmaların önlenmesi ve üye ülkeler arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması görevini hangi organ yürütmektedir?

A
Barış ve Güvenlik Konseyi
B
Pan-Afrika Parlamentosu
C
Afrika Birliği Asamblesi
D
Afrika Birliği Komisyonu
E
Afrika insan Hakları Mahkemesi
Soru 20

Dünyanın en yoksul ülkelerine yönelik yoksulluğu azaltma ve yaşam koşullarını iyileştirme amaçlarıyla hibe ve kredi sağlayan Dünya Bankası Grubu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü
B
Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı
C
Uluslararası Finans Kurumu
D
Dünya Ticaret Örgütü
E
Uluslararası Kalkınma Birliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...