Uluslararası Örgütler 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Uluslararası Örgütler 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Schuman Deklarasyonu’na göre Avrupa bütünleşmesinin ilk aşaması olarak aşağıdakilerden hangisi öngörülmüştür?

A
Avrupa Konseyi’nin kurulması
B
Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesi
C
Avrupa’da kömür ve çelik üretiminin ortak yönetimi
D
Ortak pazarın kurulması
E
Parasal birlik
Soru 2

Soğuk Savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği’nin bir araya gelmelerini sağlayan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
AGİT
B
NATO
C
Avrupa Konseyi
D
OECD
E
KGAÖ
Soru 3

Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl katılmıştır?

A
1949
B
1950
C
1952
D
1956
E
1963
Soru 4

Avrupa Konseyi’nin hükümetlerarası örgüt niteliğini kurumsal yapısı içinde hangi organ temsil etmektedir?

A
Bakanlar Komitesi
B
Parlamenter Meclisi
C
Avrupa insan Hakları Mahkemesi
D
Genel Sekreterlik
E
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi
Soru 5

BM Barış güçleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Barış gücünü Genel Sekreter kurar ve yönetir.
B
Barış güçleri sadece saldırıya uğraması durumunda kendisini savunmak için kuvvet kullanabilir.
C
Barış gücü kurulurken görevi belirlenir ve daha sonra değiştirilemez.
D
Kabul eden devlet barış gücüne verdiği izni geri alsa dahi uluslararası barış ve güvenliğin korunması gerektiriyorsa barış gücü geri çekilmeyebilir.
E
ilke olarak Güvenlik Konseyi'nin beş sürekli üyesinden birinden mutlaka asker alınır.
Soru 6

Türkiye’nin bir NATO üyesi olmasına rağmen AB ile NATO’nun ortaklaşa yürüttüğü operasyonların karar aşamalarında yer alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’nin eski Danimarka başbakanı Rasmussen’in NATO Genel Sekreteri olmasına yönelik itirazı
B
Yunanistan’ın Türkiye’nin karar aşamalarında yer almasını veto etmesi
C
Türkiye ile Almaya arasında yaşanan incirlik krizi
D
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin karar aşamalarında yer almasını veto etmesi
E
Türkiye’nin Yunanistan’ın NATO askeri kanadına dönüşünü veto etmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi BM Antlaşmasının 1 maddesinde sayılan amaçlar arasında yer almaz?

A
Dünya barışının sağlamlaştırılması için elverişli her türlü önlemi almak
B
Ortak amaçlara yönelik çabaların uyumlaştığı bir merkez olmak
C
insan haklarına ve temel özgürlüklerine karşı saygıyı geliştirmek
D
Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak
E
Nükleer silahlanmaya son verip mevcutları ortadan kaldırmak
Soru 8

Kari Deutsch, savaşın imkansız hale geldiği uluslararası toplum modelini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlamıştır?

A
Bütünleşik toplum
B
Şekilsiz toplum
C
Medeni toplum
D
Federal toplum
E
Güvenlik toplumu
Soru 9

NATO, aşağıdaki örgütlerden hangisinin savunmaya ilişkin sorumluluklarını devralmıştır?

A
Avrupa Konseyi
B
Bağdat Paktı
C
Brüksel Antlaşması Örgütü - Batı Birliği
D
Sadabat Paktı
E
Avrupa Birliği
Soru 10

Devletlerin tek başlarına çözemeyecekleri sorunlara yönelik egemenlik yetkilerinin devri yoluyla oluşturdukları hukuki kurallar ve mekanizmalara ne ad verilir?

A
Konsensüs
B
Örümcek ağı
C
Bölgesel bütünleşme
D
Uluslararası rejim
E
Çok taraflılık
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer almaz?

A
ABD
B
Almanya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Sovyetler Birliği
Soru 12

NATO bünyesinin en yetkili karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyi’nde üyelerin daimi temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışişleri bakanları
B
Devlet başkanı
C
Büyükelçi
D
Milletvekili
E
Savunma bakanları
Soru 13

Uluslararası Af Örgütü’nün kendisini benzer birçok hükümet dışı örgütten ayıran en önemli çalışma ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel ilkelerinin bulunmaması
B
Esnek örgütlenme
C
Şubelerinin olmaması
D
Yönetim organlarının olmaması
E
Ülke kuralı
Soru 14

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın üyelerine sağladığı proje kredilerinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadece finans sektörüne yönelik krediler olması
B
Özel sektörün kârlı projelerinin desteklenmesi
C
Kamu kurumlarının ekonomik ve sosyal kalkınma amaçlı projelerine verilmesi
D
Kredi talep eden şirketin, hisse senetlerinin satın alınması yoluyla desteklenmesi
E
Sadece ödemeler dengesi güçlüğü yaşayan ülkelere verilmesi
Soru 15

Şangay İşbirliği Örgütü’ne 2017 yılında katılan iki ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Belarus - Moğolistan
B
İran - Hindistan
C
Azerbaycan - İran
D
Ermenistan - Azerbaycan
E
Hindistan - Pakistan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi IMF’in temel amaçları arasında yer almaz?

A
Döviz kurlarında istikrar sağlamak
B
Üye ülkelerde gelir eşitsizliklerinin azaltılmasını sağlamak
C
Ödemeler dengesi güçlüğü çeken üyelere yardımcı olmak
D
Uluslararası ödemeler sisteminin istikrarını sağlamak
E
Uluslararası desteklemek ticaretin gelişmesini
Soru 17

Uluslararası Para Fonu aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile kurulmuştur?

A
Roma
B
Helsinki Nihai Senedi
C
Maastricht
D
Bretton Woods
E
Lizbon
Soru 18

Türkiye, İslam İşbirliği Örgütü’nün aşağıdaki hangi organına sürekli olarak başkanlık etmektedir?

A
Ekonomik ve Ticari işbirliği Daimi Komitesi
B
Kudüs Komitesi
C
Enformasyon ve Kültürel işler Daimi Komitesi
D
İslam Kalkınma Bankası
E
Dışişleri Bakanları Konseyi
Soru 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye değildir?

A
Kırgızistan
B
Tacikistan
C
Kazakistan
D
Ermenistan
E
Belarus
Soru 20

Uluslararası çevre politikaları açısından BM bünyesinde 1972 yılında kabul edilen ilk uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kyoto Protokolü
B
Bretton Woods Anlaşması
C
Helsinki Nihai Senedi
D
Stockholm Deklarasyonu
E
insan Hakları Evrensel Beyannamesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...