Uluslararası Satış Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Uluslararası Satış Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ihracat biçimlerinden biridir?

A
Yerel örgütler
B
ihracat yönetimi firmaları
C
ihracat bölümü
D
Komisyoncular
E
ihracatçı birlikleri
Soru 2

İnsanların paylaştıkları ve gelecek nesillere aktardıkları teknolojilerin, inançların, bilgilerin ve çeşitliliğin tümüne ne ad verilir?

A
Arz
B
Kültür
C
ihtiyaç
D
Tutum
E
Talep
Soru 3

Yüksek bağlamlı kültüre sahip olan ülkelerle yapılan satış görüşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dolaylı iletişim kullanılmalıdır.
B
Çok soru sorulmalıdır.
C
Daha az konuşulmalıdır.
D
Çok dinlemelidir.
E
Basit, anlaşılır ve açık olunmalıdır.
Soru 4

Ürünün özellikleri, avantajları ve faydaları yaklaşımlarının bir arada kullanıldığı satış sunumu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorun çözme yaklaşımı
B
ihtiyaç tatmini yaklaşımı
C
AIDAyaklaşımı
D
Etki-tepki yaklaşımı
E
Karma yaklaşım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ulusal müşteri yöneticisinin genel görev ve sorumluluklarından biri değildir?

A
Teknolojik değişimle ilgili yasal düzenlemeler yapmak
B
Şirketin stratejik müşterilerini yönetmek
C
Yıllık yapılacak görüşmeleri planlamak
D
Sorumluluğu altındaki çalışanların terfi stratejilerini belirlemek
E
Diğer fonksiyonlarla birlikte müşteriler ile olan ilişkileri yürütmek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yargısal satış tahmin yöntemlerinden biri değildir?

A
Trend yöntemi
B
Delphi yöntemi
C
Basit ekstrapolasyon
D
Tarihi analog yöntemi
E
Üst yönetimin yargıları
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevre analizi kapsamında yer alan faktörlerden biri değildir?

A
Yatırım yapabilme gücü
B
Rekabet
C
Sipariş teslim süresi
D
Maliyetler
E
Kapasite
Soru 8

I. Hükümet düzenlemeleri
II. Rakipler
III. Satıcılar
IV. Tüketiciler
Yukarıdakilerden hangileri gerçek dış çevrede yer alan unsurlardandır?

A
Yalnız III
B
İve IV
C
II ve III
D
1,1I ve III
E
1,1I, III ve IV
Soru 9

Satış gücü eğitim sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim programını tasarlama
B
Eğitim amaçlarını belirleme
C
Eğitim alternatiflerini değerlendirme
D
Eğitim ihtiyaçlarını değerlendirme
E
Eğitim programını uygulama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi veri kaynakları arasında yer almaz?

A
Endüstriyel madde içerik raporları
B
Yazılı materyaller
C
işçi raporları
D
Meslektaş raporları
E
Doğrudan gözlemleme
Soru 11

Adaydan çözüm bulması değil, konu ile ilgili zekice geliştirilmiş sorular sormasının beklendiği aday seçme ve değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Posta kutusu uygulaması tekniği
B
Rol oynama
C
Gerçekleri bulma
D
Kelime çağrışım testi
E
Sunum
Soru 12

Satış elemanı tedarik ve seçim sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seçim yapmak
B
Göreve başlatmak
C
işin analizini ve işe uygun özelliklerini belirlemek elemanın
D
Alternatif başvuru kaynaklarını geçirmek gözden
E
iş başvurularını incelemek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanı performans değerlendirmesinin son aşamasını oluşturur?

A
Performans standartlarının saptanması
B
Temel hedef ve politikaların ortaya konması
C
Değerlemeler için zemin seçilmesi
D
Yapılan değerlendirmenin satış elemanıyla tartışılması
E
Gerçekleşen performans ile standartların kıyaslanması
Soru 14

Çok yönlü analizlerin yapılmasını fırsat sağlayan geleneksel değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Değerleme merkezi yöntemi
B
Grafik değerleme yöntemi
C
Özdeğerleme
D
360 derece değerlendirme
E
Amaçlara göre yönetim
Soru 15

İnsan davranışlarının motive edilebilmesi için öncelikle temel ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini savunan kapsam teorisi/yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı
B
Beklenti teorisi
C
Eşitlik teorisi
D
Çift etki teorisi
E
Başarma ihtiyacı teorisi
Soru 16

Motivasyon sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödüller
B
Arz
C
Performans
D
ihtiyaç
E
Davranış
Soru 17

Firma tarafından müşterilerdeki mevcut ürün performansını artırmak ya da kullandıkları modelin iyileştirilmesini sağlamak aşağıdaki satış sonrası destek elemanlarının hangisi içerisinde yer alır?

A
Kurulum
B
Onarım
C
Güncelleme
D
Belgeleme
E
Eğitim
Soru 18

Ford’a göre; büyük derecede belirsizlik ve mesafenin var olmasına rağmen firma ile müşteri arasında tecrübenin biriktiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişki öncesi evre
B
Erken evre
C
Gelişme evresi
D
Uzun süreli evre
E
Son evre
Soru 19

Firma ile rekabet halinde olan ve ürünle ilgili bazı eğitimleri almış üçüncü parti uygulatıcılarına ne ad verilir?

A
Düzenli askeri birlik
B
Paralı askeri birlik
C
Gönüllü askeri birlik
D
Düşmanlar
E
Satış sonrası destek timi
Soru 20

I. Sahiplik maliyeti yüksektir.
II. Ağ karmaşıklığı yüksektir.
III. Müşteri sayısı düşüktür.
IV. Cevaplama zamanı yüksek ve standarttır.
Endüstriyel ürünlerin özellikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...