Uluslararası Sosyal Politika 2015-2016 Final Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne kaç yılında üye olmuştur?

A
1932
B
1936
C
1939
D
1942
E
1954
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Versay Barış Antlaşması’nın Emek başlıklı bölümünde düzenlenen konulardan biridir?

A
iş bulma hizmetlerinin düzenlenmesi
B
Tarım sektöründe çalışmanın düzenlenmesi
C
Evde çalışmanın düzenlenmesi
D
Kadınların analık durumunda çalışmalarının düzenlenmesi
E
iş denetimine yönelik somut ilkelerin düzenlenmesi
Soru 3

Üçlülük ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tüm anayasal organlarında uygulanır.
B
Bölgesel kuruluşlarda da uygulanan bir ilkedir.
C
Ulusal temelli bir ilkedir.
D
Yalnızca uluslararası düzeyde geçerlidir.
E
Sadece hükümet temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlar.
Soru 4

I. Birleşmiş Milletler
II. Uluslararası Çalışma Örgütü
III. Avrupa Birliği
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası sosyal politikanın oluşumunda rol oynayan bölgesel örgütler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5

Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşme ve tavsiyelerinin resmi metinleri ve çevirileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Resmi metinler arasında çelişki varsa, daha ileri haklar içeren sözleşme temel alınır.
B
Uluslararası Çalışma Örgütü denetim organları görevlerini yaparken, sözleşmelerin ulusal dillere çevrilen metinlerini göz önüne almaz.
C
Sözleşmeler, orijinal metinlere ve denetim organlarının kararlarına göre yorumlanmalıdır.
D
Sadece onaylanan sözleşmelerin Türkçe çevirisi yapılmıştır.
E
Sözleşmelerin resmi metinleri 1919 yılından bu yana kural olarak İngilizce ve ispanyolcadır.
Soru 6

Türkiye, Çocukların Çalışmasının En Kötü Biçimlerinin Kaldırılması ve Yasaklanması Sözleşmesi'ni kaç yılında onaylamıştır?

A
1998
B
2001
C
2007
D
2011
E
2015
Soru 7

Uluslararası Çalışma Örgütü, Nobel Barış Ödülü'nü kaç yılında almıştır?

A
1959
B
1962
C
1965
D
1969
E
1972
Soru 8

I. iş teftişi
II. istihdam
III. Üçlü danışmalar
IV. Asgari yaş
Yukarıdakilerden hangileri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün öncelikli sözleşmeler olarak nitelendirdiği konular arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I,II ve III
E
1,11I ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi pozitif haklardan biridir?

A
Sosyal güvenlik hakkı
B
inanç özgürlüğü
C
Özel mülkiyet hakkı
D
ifade özgürlüğü
E
Fikir özgürlüğü
Soru 10

Avrupa Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Konsey'in merkezi Brüksel'de bulunmaktadır.
B
Avrupa Konseyi düşüncesini ilk ortaya atan devlet adamı Winston Churchill’dır.
C
Avrupa Konseyi’nin Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Roma Antlaşması'ndan etkilenmiştir.
D
Temel amacı Avrupa’da ekonomik krizlerin önlenmesi ve ekonomik bütünleşmenin sağlanmasıdır.
E
Konsey, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından, Avrupa'da barışın tesisi amacıyla kurulmuştur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartında Türkiye’nin çekince koyduğu maddelerden biridir?

A
Çocukların ve gençlerin korunması hakkı
B
Onurlu çalışma hakkı (Cinsel tacize ve saldırgan davranışlara karşı korunma hakkı)
C
iş güvenliği ve işçi sağlığı hakkı
D
Mesleksel eğitim hakkı
E
Çalışanlara sendika hakkı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in temel organlarından biridir?

A
BM Çocuklara Yardım Fonu
B
Sosyal Kalkınma Komisyonu
C
BM Sosyal Kalkınma için Araştırma Enstitüsü
D
Uluslararası Çalışma Örgütü
E
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Soru 13

BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, 1999 Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda ilan edilen BM destekli küresel diyalog platformu aşağıdakilerden hangisidir?

A
SA8000
B
Küresel Sözleşme
C
IS02600
D
Küresel Raporlama Girişimi
E
Ceres ilkeleri
Soru 14

Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin sosyal açıdan düzenlenmesine ilişkin ilk girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
1993 yılında Ulus Ötesi Şirketler Üzerine Birleşmiş Milletler Davranış Kodu'nun benimsenmesi
B
BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 3 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girmesi
C
1974 yılında BM Ulus Ötesi Şirketler Merkezi'nin kurulması
D
1964 yılında BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)’nın kurulması
E
1934 yılında Milletlerarası Ticaret Odası'nın kurulması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Çok Uluslu Şirketleri sosyal sorumluluk belgeleri kabul etmeye iten öncelikli nedenlerden biridir?

A
Şirketin hisse senetlerinin değerini koruma ihtiyacı
B
Bulundukları ülkelerdeki yasal zorunluluklar
C
BM Ekonomik ve Sosyal Konsey'in sosyal sorumlulukla ilgili kararları
D
Şirket üst düzey yöneticilerinin etik değerleri
E
Uluslararası Ticaret Örgütü'ne üyelik için sosyal sorumluluk belgesi benimsenmesinin zorunlu olması
Soru 16

Küresel Çerçeve Anlaşmaları aşağıdaki kuruluşlardan hangileri arasında imzalanmaktadır?

A
inşaat ve Ağaç işçileri Enternasyonali ve Dünya Emek Konfederasyonu
B
Birleşmiş Milletler bünyesindeki sosyal diyalog grupları
C
Çok uluslu şirketler ve ulusal sendikalar
D
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Uluslararası Çalışma Örgütü
E
Çok uluslu şirket merkezleri ve uluslararası işkolu federasyonları
Soru 17

Türkiye, 1960-1980 döneminde kaç Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi onaylamıştır?

A
3
B
7
C
12
D
15
E
17
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Ankara Ofisinin görevleri arasında yer almaz?

A
UÇÖ’yü Türkiye’de temsil etmek
B
Enformasyon Merkezi aracılığıyla kamuoyuna UÇÖ yayın, belge ve dokümanlarını sunmak
C
Türkiye’de UÇÖ’nün teknik işbirliği program ve projelerini uygulamak
D
Türkiye’nin onayladığı sözleşmeleri ihlali durumunda UÇÖ denetim organlarına yakınmada bulunmak
E
Türkiye hakkında veri toplamak ve toplanan verileri değerlendirmek
Soru 19

1946-1959 döneminde, Türkiye ile Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ilişkilerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’nin 87 sayılı sözleşmeyi onaylaması
B
Türkiye’nin UÇÖ Sözleşmelerinde en yüksek onay oranına ulaşması
C
Türkiye’nin UÇÖ ile üçlü temsile dayalı kurumsal ilişkisinin başlaması
D
Türkiye’nin dört dönem UÇÖ Yönetim Kurulunda yer alması
E
UÇÖ’nün Türkiye’ye verdiği teknik yardımları sendikal hak ihlalleri nedeniyle durdurması
Soru 20

1960-1980 dönemi Türkiye-Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye bu dönemde UÇÖ’nün temel ve öncelikli sözleşmelerinin tümünü onaylamıştır.
B
UÇÖ Ankara Ofisi bu dönemde açılmıştır.
C
Türkiye, Aplikasyon Komitesi tarafından incelemeye alınmıştır.
D
ilişkiler karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma ile yürütülmüştür.
E
Sendikal hak ve özgürlükler açısından sorunlu dönemler yaşanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...