Uluslararası Sosyal Politika 2015-2016 Vize Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası sosyal politikaların uygulanmasında en etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası sendikalaşma
B
Uluslararası çalışma normları
C
Uluslararası ticaret
D
Uluslararası işbirliği
E
Uluslararası pazarlama
Soru 2

Avrupa devletleri arasında bireysel özgürlüklerin, siyasi serbestliğin ve hukuk düzeninin korunmasında birliktelik sağlamayı amaçlayan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Birliği
B
Avrupa Konseyi
C
Birleşmiş Milletler
D
Milletler Konseyi
E
Uluslararası Çalışma Örgütü
Soru 3

Uluslararası hukuk ve iç hukukun bir bütünün parçaları olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diyalektik görüş
B
Ikili görüş
C
Çoklu görüş
D
Tekçi görüş
E
Bağımsız görüş
Soru 4

I. Uluslararası normlar oluşturarak, bunlara işlerlik kazandırmak
II. Uluslararası ticaret üstünlüklerini belirlemek ve uygulamak
III. Uluslararası ölçekte gelir güvencesi sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası sosyal politikanın temel amaçları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5

Ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek amacıyla kurulan, merkezi Isviçre’de olan uzmanlık kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Konseyi
B
Insan Hakları Konseyi
C
Uluslararası Çalışma Örgütü
D
Avrupa Birliği
E
Birleşmiş Milletler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin yarattığı koşullar ilk uluslararası sosyal politika düzenlemelerinin doğuşuna ortam hazırlamıştır?

A
Sanayi Devrimi
B
Fransız Devrimi
C
Birinci Dünya Savaşı
D
Bolşevik Devrimi
E
Ikinci Dünya Savaşı
Soru 7

Uluslararası sosyal politikaya ilişkin ilk sözleşmeler aşağıdaki uluslararası konferanslardan hangisinde kabul edilmiştir?

A
1856 Brüksel Konferansı
B
1900 Paris Konferansı
C
1905 Bern Konferansı
D
1916 Leeds Konferansı
E
1918 Londra Konferansı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politika düşüncesinin gelişimine katkıda bulunan öncü isimlerden biridir?

A
Friedrich Engels
B
Adam Smith
C
Jeremy Bentham
D
Charles Hindley
E
Karl Marx
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Berlin Konferansı’nda uluslararası sosyal politikaya ilişkin alınan kararlardan biridir?

A
Sendika özgürlüğü
B
Göçmen işçilere eşit davranılması
C
Iş güvencesi
D
Eşit değerde işe eşit ücret
E
Kadınların çalışma yaşamında korunması
Soru 10

Işçilerin Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin çalışmalarına aktif olarak en fazla destek veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Isveç
B
Italya
C
Isviçre
D
Ispanya
E
Ingiltere
Soru 11

Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu'nun üye sayısı kaçtır?

A
7
B
9
C
12
D
15
E
21
Soru 12

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyelik aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile düzenlenmiştir?

A
Paris Antlaşması
B
Gümrük Birliği Antlaşması
C
Ankara Antlaşması
D
Roma Antlaşması
E
Versay Barış Antlaşması
Soru 13

Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyeliği nasıl gerçekleşmiştir?

A
Uluslararası Çalışma Konferansı'nın kararıyla
B
Uluslararası Çalışma Konferansı'nda başka devletler tarafından üyeliğe önerilerek
C
Uzmanlar Komisyonu'na başvuru yaparak
D
Versay Barış Antlaşması'na taraf olarak
E
Milletler Cemiyeti üyesi olarak
Soru 14

Uluslararası Çalışma Örgütü’nü Ikinci Dünya Savaşı sonrası siyasi, sosyal ve ekonomik koşullara uyarlayan, üye devletlerin izleyecekleri sosyal politikalar için yol gösterici nitelikteki belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımsızlık Bildirgesi
B
Versay Barış Antlaşması
C
Magna Carta
D
Filadelfiya Bildirgesi
E
Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tek tartışma yöntemi çerçevesinde kabul edilen ilk sözleşmelerden biri değildir?

A
Ayrımcılık Sözleşmesi
B
Çalışma Süresi Sözleşmesi
C
Işsizlik Sözleşmesi
D
Analığın Korunması Sözleşmesi
E
Çocukların Gece Çalışması Sözleşmesi
Soru 16

I. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın gündemini saptamak
II. Çeşitli komisyon üyelerini atamak
III. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'nü seçmek
IV. Bütçeyi kabulünden önce incelemek
Yukarıdaki görevler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hangi organına aittir?

A
Yönetim Konseyi
B
Uluslararası Çalışma Konferansı
C
Uluslararası Çalışma Bürosu
D
Yetkileri Denetleme Komisyonu
E
Konferans Komisyonu
Soru 17

Uluslararası Çalışma Örgütü’nde uluslararası memur ve uzmanların çalıştığı anayasal organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetkileri Denetleme Komisyonu
B
Konferans Redaksiyon Komitesi
C
Uluslararası Çalışma Bürosu
D
Yönetim Konseyi
E
Uluslararası Çalışma Konferansı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Konseyi’nin komisyonlarından biri değildir?

A
Yapısal Uyum Komisyonu
B
Teknik Işbirliği Komisyonu
C
Sendika Özgürlüğü Komitesi
D
Program, Bütçe ve Yönetim Komisyonu
E
Istihdam ve Sosyal Politika Komisyonu
Soru 19

Türkiye, Üçlü Danışmalar Sözleşmesi’ni hangi yıl onaylamıştır?

A
1999
B
1993
C
1987
D
1976
E
1971
Soru 20

I. Uluslararası Çalışma Konferansı
II. Uluslararası Çalışma Bürosu
III. Konferans Komisyonu
Yukarıdakilerden hangileri Uluslararası Çalışma Örgütü’nün anayasal organları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...