Uluslararası Sosyal Politika 2016-2017 Final Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası sosyal politikaların uygulanmasında en etkili araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası sendikalaşma
B
Uluslararası ticaret
C
Uluslararası pazarlama
D
Uluslararası çalışma normları
E
Uluslararası işbirliği
Soru 2

Kadınların gece çalışmasının yasaklanması ve kibrit üretiminde beyaz fosforun kullanılmasının yasaklanması ilk kez aşağıdaki konferanslardan hangisinde kabul edilmiştir?

A
Paris Konferansları
B
Berlin Konferansları
C
Londra Konferansları
D
Leeds Konferansları
E
Bern Konferansları
Soru 3

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kural üretme yetkisine ilk itiraz eden ülke ve itiraz tarihi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İtalya - 1919
B
Japonya -1920
C
Fransa -1921
D
İngiltere -1924
E
ABD -1926
Soru 4

Türkiye, 144 sayılı Uluslararası Çalışma Kurallarına İlişkin Üçlü Danışmalar Sözleşmesi'ni hangi tarihte onaylamıştır?

A
21 Şubat 1992
B
25 Şubat 1993
C
15 Haziran 1994
D
13 Aralık 1995
E
21 Mayıs 1996
Soru 5

1998 Bildirgesi, üye ülkelerin tümünün uygulamak zorunda oldukları temel insan haklarını güvenceye alan sözleşme ve tavsiyeleri dört başlıkta toplamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?

A
Sosyal güvenlik sistemlerinin denetlenmesi
B
Zorla ya da zorunlu çalışmanın kaldırılması
C
Sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının tanınması
D
istihdam ve meslekte ayrımcılık yasağı
E
Çocukların çalışmasının yasaklanması
Soru 6

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün öngördüğü denetim ve izleme sistemleri ile organlarının yapısı ve görevleri konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uzmanlar Komisyonu 5 üyeden oluşur.
B
Hukuksal yönden bağlayıcı, zorunlu bir kararla sonuçlanmaz.
C
Raporlara dayalı genel denetim, birinci kuşak koruma yöntemlerinden biridir.
D
Yıllık izleme ve küresel izleme üçüncü kuşak koruma yöntemleridir.
E
Uzmanlar komisyonu hukuka uygunluk denetimi yapar.
Soru 7

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kurallar düzeni içinde, 1919’dan Haziran 2012'ye kadar kabul edilen toplam uluslararası sözleşme sayısı kaçtır?

A
165
B
178
C
189
D
194
E
201
Soru 8

Bir Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmesi, tescilinden kaç ay sonra yürürlüğe girmektedir?

A
1
B
5
C
9
D
12
E
24
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi negatif haklardan biridir?

A
Eğitim hakkı
B
Çalışma hakkı
C
Sağlık hakkı
D
Konut hakkı
E
Özel mülkiyet hakkı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'nın maddelerinden biri değildir?

A
Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı
B
Genel ekonomik yarara ilişkin hizmetlerden yararlanma hakkı
C
Haksız işten çıkarmaya karşı koruma hakkı
D
Asgari ücret hakkı
E
işçilerin işletme içinde bilgi alma ve danışma hakkı
Soru 11

Birleşmiş Milletler'in altı temel organı içinde, ekonomik ve sosyal alandaki sorunların tartışıldığı temel forum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vesayet Konseyi
B
Uluslararası Adalet Divanı
C
Güvenlik Konseyi
D
Ekonomik ve Sosyal Konsey
E
Genel Kurul
Soru 12

Türkiye kaç yılında Avrupa Konseyi’ne üye olmuştur?

A
1940
B
1950
C
1960
D
1970
E
1995
Soru 13

Çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin sosyal açıdan düzenlenmesine ilişkin BM bünyesindeki ilk girişim kaç yılında yapılmıştır?

A
1964
B
1974
C
1976
D
1980
E
1981
Soru 14

Günümüzde, dünyanın en büyük uluslararası işçi örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonu
B
Eğitim Enternasyonali
C
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu
D
Dünya Sendikalar Federasyonu
E
Dünya Emek Konfederasyonu
Soru 15

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD ) şirketlerin ulus ötesi niteliğini ölçmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini geliştirmiştir?

A
Ulus ötesilik indeksi
B
Üretim zinciri
C
Ulusal indeks
D
Değer zinciri
E
Küresel ekonomi
Soru 16

Küresel Sözleşme nedir?

A
50 büyük şirketin onayladığı Ceres ilkelerinin küresel ismidir.
B
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından 1999 Davos Dünya Ekonomik Forumunda ilan edilmiş olan BM destekli küresel bir diyalog platformudur.
C
Uluslararası Hür işçi Sendikalarının Benimsediği Küresel Çalışma Kodu’dur.
D
Uluslararası Sosyal Sorumluluk Örgütü tarafından yürütülen Küresel Sosyal Sorumluluk Standartı’dır.
E
Küresel Raporlama Girişiminin dayandığı ilkeler çerçevesidir.
Soru 17

Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyeliği kaç yılında gerçekleşmiştir?

A
1926
B
1930
C
1932
D
1935
E
1938
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1960-1980 döneminde onayladığı temel sözleşmelerden biridir?

A
100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi
B
29 sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
C
87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
D
98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi
E
138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi
Soru 19

Türkiye’nin onayladığı ilk UÇÖ Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
B
işsizlik Sözleşmesi
C
Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
D
Kadınların Gece Çalışması Sözleşmesi
E
Yeraltı işlerinde Kadınların Çalıştırılması Sözleşmesi
Soru 20

Türkiye’nin 1980-1988 yılları arasında UÇÖ ile ilişkilerinde önemli bir kırılma noktası oluşturan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Çalışma Konferanslarında işçi temsilinin gerçekleştirilmemesi
B
12 Eylül 1980 askeri darbesi ile demokrasinin askıya alınması
C
2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun sosyal taraflara danışmadan askeri yönetim tarafından kabul edilmesi
D
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Konferanslarına katılmaması
E
TÜRK-İŞ’in kapatılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...