Uluslararası Sosyal Politika 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. iş teftişi
II. istihdam
III. Üçlü danışmalar
IV. Asgari yaş
Yukarıdakilerden hangileri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün öncelikli sözleşmeler olarak nitelendirdiği konular arasında yer alır?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 2

Birleşmiş Milletler'in altı temel organı içinde, ekonomik ve sosyal alandaki sorunların tartışıldığı temel forum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Adalet Divanı
B
Vesayet Konseyi
C
Ekonomik ve Sosyal Konsey
D
Genel Kurul
E
Güvenlik Konseyi
Soru 3

Birleşmiş Milletler örgütü kaç yılında kurulmuştur?

A
1914
B
1920
C
1937
D
1945
E
1952
Soru 4

Çalışanları koruyucu yöndeki sosyal politika düzenlemeleri ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A
Kanada
B
Almanya
C
ispanya
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin yarattığı koşullar ilk uluslararası sosyal politika düzenlemelerinin doğuşuna ortam hazırlamıştır?

A
Sanayi Devrimi
B
Fransız Devrimi
C
Birinci Dünya Savaşı
D
Bolşevik Devrimi
E
ikinci Dünya Savaşı
Soru 6

Uluslararası hukuk ve iç hukukun bir bütünün parçaları olduğunu ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikili görüş
B
Bağımsız görüş
C
Çoklu görüş
D
Tamamlayıcı görüş
E
Tekçi görüş
Soru 7

1998 Bildirgesi, üye ülkelerin tümünün uygulamak zorunda oldukları temel insan haklarını güvenceye alan sözleşme ve tavsiyeleri dört başlıkta toplamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?

A
Sosyal güvenlik sistemlerinin denetlenmesi
B
Zorla ya da zorunlu çalışmanın kaldırılması
C
Sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının tanınması
D
istihdam ve meslekte ayrımcılık yasağı
E
Çocukların çalışmasının yasaklanması
Soru 8

BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından, 1999 Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda ilan edilen BM destekli küresel diyalog platformu aşağıdakilerden hangisidir?

A
SA8000
B
Küresel Sözleşme
C
IS02600
D
Küresel Raporlama Girişimi
E
Ceres ilkeleri
Soru 9

1946-1959 döneminde, Türkiye ile Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) ilişkilerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
UÇÖ’nün Türkiye’ye verdiği teknik yardımları sendikal hak ihlalleri nedeniyle durdurması
B
Türkiye’nin UÇÖ Sözleşmelerinde en yüksek onay oranına ulaşması
C
Türkiye’nin dört dönem UÇÖ Yönetim Kurulunda yer alması
D
Türkiye’nin 87 sayılı sözleşmeyi onaylaması
E
Türkiye’nin UÇÖ ile üçlü temsile dayalı kurumsal ilişkisinin başlaması
Soru 10

Uluslararası Çalışma Örgütü’nde uluslararası memur ve uzmanların çalıştığı anayasal organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetkileri Denetleme Komisyonu
B
Konferans Redaksiyon Komitesi
C
Yönetim Konseyi
D
Uluslararası Çalışma Konferansı
E
Uluslararası Çalışma Bürosu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi negatif haklardan biridir?

A
Özel mülkiyet hakkı
B
Sağlık hakkı
C
Eğitim hakkı
D
Konut hakkı
E
Çalışma hakkı
Soru 12

Uluslararası Çalışma Örgütü, Nobel Barış Ödülü'nü kaç yılında almıştır?

A
1959
B
1962
C
1965
D
1969
E
1972
Soru 13

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyelik aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile düzenlenmiştir?

A
Ankara Antlaşması
B
Paris Antlaşması
C
Versay Barış Antlaşması
D
Gümrük Birliği Antlaşması
E
Roma Antlaşması
Soru 14

Üçlü danışma ilkesinin uygulanması konusunda ilk yasal düzenleme kaç yılında gerçekleştirilmiştir?

A
1945
B
1960
C
1975
D
1980
E
1990
Soru 15

Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyeliği kaç yılında gerçekleşmiştir?

A
1926
B
1930
C
1932
D
1935
E
1938
Soru 16

Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyeliği nasıl gerçekleşmiştir?

A
Uluslararası Çalışma Konferansı'nın kararıyla
B
Versay Barış Antlaşması'na taraf olarak
C
Uzmanlar Komisyonu'na başvuru yaparak
D
Milletler Cemiyeti üyesi olarak
E
Uluslararası Çalışma Konferansı'nda başka devletler tarafından üyeliğe önerilerek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde Türkiye’nin onayladığı UÇÖ sözleşmelerinin konularından biri değildir?

A
Ücretler
B
Çalışma yönetimi ve iş teftişi
C
Örgütlenme özgürlüğü
D
Zorla çalışma
E
istihdam politikası
Soru 18

Şirketin belirli bir konuda nasıl davranacağı konusunda taahhütlerini içeren yazılı politika belgesine ne ad verilir?

A
Şirket davranış kodları
B
Şirket kuralları
C
Şirket politikaları
D
Şirket yasakları
E
Şirket prensipleri
Soru 19

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nı sosyal politika ile ilgili temel belge olarak kabul eden uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleşmiş Milletler
B
Avrupa Konseyi
C
Avrupa Birliği
D
Avrupa Ekonomik Topluluğu
E
Uluslararası Çalışma Örgütü
Soru 20

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD ) şirketlerin ulus ötesi niteliğini ölçmek için aşağıdaki kavramlardan hangisini geliştirmiştir?

A
Üretim zinciri
B
Değer zinciri
C
Ulus ötesilik indeksi
D
Küresel ekonomi
E
Ulusal indeks
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...