Uluslararası Sosyal Politika 2016-2017 Vize Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın gelişiminde etkili olan nedenlerden biri değildir?

A
Ulusal rekabet
B
Mesleki dayanışma ihtiyacı
C
insani nedenler
D
Uluslararası bütünleşme ihtiyacı
E
Uluslararası siyasal yakınlaşmalar
Soru 2

Uluslararası Çalışma Örgütü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dünya barışını ve güvenliğini oluşturmak amacıyla kurulmuştur.
B
insan Hakları Evrensel Bildirgesi en temel belgesidir.
C
Versay Barış Antlaşması ile kurulmuştur.
D
Batı Avrupa’nın en eski hükümetler arası işbirliği örgütüdür.
E
1945 yılında kurulmuştur.
Soru 3

Zaman içinde çok çeşitlilik ve değişiklik göstermesine rağmen, aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikanın temel amaçlarından biri değildir?

A
Sosyal adaleti sağlamak
B
Barışın devamlılığına katkıda bulunmak
C
Uluslararası harekete öncülük etmek
D
Uluslararası rekabet koşullarında eşitlik sağlamak
E
Ekonomik gelişmeye öncülük etmek
Soru 4

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı’nı sosyal politika ile ilgili temel belge olarak kabul eden uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Birliği
B
Avrupa Konseyi
C
Avrupa Ekonomik Topluluğu
D
Birleşmiş Milletler
E
Uluslararası Çalışma Örgütü
Soru 5

Uluslararası hukuk ve iç hukukun bir bütünün parçaları olduğunu ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamamlayıcı görüş
B
Bağımsız görüş
C
ikili görüş
D
Tekçi görüş
E
Çoklu görüş
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı yıllarında gerçekleştirilen, uluslararası çalışma mevzuatına yönelik konferanslardan biridir?

A
Berlin Konferansı
B
Viyana Konferansı
C
Paris Konferansı
D
Washington Konferansı
E
Leeds Konferansı
Soru 7

Rekabet eşitsizliğini önlemek için sosyal politika alanında uluslararası düzenlemeler yapılmasını dile getiren, uluslararası sosyal politika alanının öncü isimlerinden biri olan liberal iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Hindley
B
D. Mareska
C
J. A. Blanqui
D
R. Owen
E
E. Ducpeciaux
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İşçilerin Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin amaçlarından biridir?

A
Uluslararası çalışma normlarının denetimini gerçekleştirmek
B
Uluslararası sendika özgürlüğünü güvence altına almak
C
Sosyal politika alanında çeşitli ulusal yasa ve düzenlemeleri incelemek ve insanileştirmek
D
Uluslararası çalışma mevzuatından kaynaklı hukuksal sorunlara arabuluculuk yapmak
E
işgücünün uluslararası akışkanlığını kolaylaştırıcı önlemler almak
Soru 9

Çalışanları koruyucu yöndeki sosyal politika düzenlemeleri ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

A
İngiltere
B
İtalya
C
ispanya
D
Almanya
E
Kanada
Soru 10

Uluslararası sosyal politikaya ilişkin ilk resmi konferans aşağıdaki şehirlerden hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Paris
B
Roma
C
Bern
D
Berlin
E
Londra
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu’nda yer alan ülkelerden biri değildir?

A
ispanya
B
ABD
C
Belçika
D
Küba
E
Japonya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bir insan hakları kuruluşu olduğunun açıkça öngörüldüğü ilk belgedir?

A
Filadelfiya Bildirgesi
B
Versay Barış Antlaşması
C
Çocukların Gece Çalışması Sözleşmesi
D
Emek Şartı
E
Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tek tartışma yöntemi çerçevesinde kabul ettiği ilk sözleşmelerden biri değildir?

A
Çalışma Süresi Sözleşmesi
B
Analığın Korunması Sözleşmesi
C
Asgari Yaş Sözleşmesi
D
Çocukların Gece Çalışması Sözleşmesi
E
işsizlik Sigortası Sözleşmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Versay Barış Antlaşması’na konulması kabul edilen ilkelerden biri değildir?

A
insan emeğinin hukuken ve fiilen bir mal ya da ticaret metasına benzetilmemesi
B
Eşit işe eşit ücret uygulanması
C
Dernek (örgütlenme) ve birleşme hakkının güvenceye alınması
D
Toplu pazarlık hakkının tanınması
E
Sanayide çalışma süresinin günde 8 saat ile sınırlandırılması
Soru 15

Filadelfiya Bildirgesi hangi tarihte kabul edilmiştir?

A
28 Nisan 1942
B
28 Haziran 1943
C
10 Mayıs 1944
D
4 Şubat 1945
E
10 Aralık 1948
Soru 16

Üçlü yapı ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yalnızca uluslararası düzeyde uygulanır.
B
işveren, işçi ve hükümet kanatları temsilcilerinin eşit sayılarda katılımı temeline dayanır.
C
Uluslararası Çalışma Konferansı, Yönetim Konseyi ve Uluslararası Çalışma Bürosu’nda uygulanır.
D
Tüm uluslararası örgütlerde kullanılan bir ilkedir.
E
Sendika özgürlüğü ilkesi ile arasında yaşamsal bir bağ vardır.
Soru 17

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün anayasal organları dışındaki organları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uluslararası ileri Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nin finansmanını ABD sağlamaktadır.
B
Uluslararası Sosyal incelemeler Enstitüsü, 1960 yılında kurulmuştur.
C
Bölgesel toplantılarda (konferanslarda) sözleşme ya da tavsiyeler kabul edilir.
D
Uluslararası Çalışma Konferansının oluşturduğu tüm komisyonlar ya da komiteler, üçlü yapı ilkesine uygun olmak zorundadır.
E
Uluslararası Çalışma Konferansı’nda oluşturulan Yetkileri Düzenleme Komisyonu 28+14+14 formülüne uygun olarak oluşturulur.
Soru 18

Üçlü danışma ilkesinin uygulanması konusunda ilk yasal düzenleme kaç yılında gerçekleştirilmiştir?

A
1945
B
1960
C
1975
D
1980
E
1990
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Uluslararası Çalışma Bürosu (Cenevre) dışında çalışmalar yapan organlarından biri değildir?

A
Bölgesel bürolar
B
Haberleşme büroları
C
Yerel bürolar
D
Sendika komiteleri
E
Ulusal muhabirler
Soru 20

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1986 Anayasa değişikliğinde, Yönetim Konseyi için en cok hangi bölgeye kontenjan ayrılmıştır?

A
Afrika
B
Asya
C
Avrupa
D
Okyanus
E
Amerika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...