Uluslararası Sosyal Politika 2017-2018 Vize Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Yayılma etkisiyle etkilenme
II. Temel norm olarak alınma
III. Ulusal normları evrensel normlara yaklaştırma çabası
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası çalışma normlarının sahip oldukları önem açısından Türk İş Hukuku üzerindeki etkilerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi BM’nin amaçlarından biri değildir?

A
Çalışma hayatına ilişkin uluslararası standartlar oluşturmak
B
Uluslararası barış ve güvenliği korumak
C
Temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek
D
insani sorunların çözülmesinde işbirliği yapmak
E
Hak eşitliğine dayalı uluslararası dostça ilişkiler geliştirmek
Soru 3

Sanayileşme sonrası kötü çalışma koşulları ve yoksulluk içerisinde çalışan emek ve sermaye sahipleri arasındaki eşitsizlik ve kavgayı sona erdirerek ekonomik ve sosyal hayatta düzenin oluşturulmasına yönelik politikalar bütününe ne ad verilir?

A
Sosyal refah
B
Sosyal adalet
C
Sosyal politika
D
Sosyal güvenlik
E
Sosyal devlet
Soru 4

Literatürde uluslararası hukuk ve iç hukuk arasındaki ilişki üzerine farklı görüşler yer almakla birlikte, Triepel çalışmasında iki görüş ileri sürmüştür.
Buna göre, Triepel tarafından ileri sürülen iki görüş aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sosyal ve siyasi görüş
B
Ekonomik ve sosyal görüş
C
Toplumsal ve bireyci görüş
D
ikili ve tekçi görüş
E
Çoğulcu ve bireysel görüş
Soru 5

I. Kurumsal bir çerçevede hazırlanmakta ve kabul edilmektedir.
II. Kabulü için oy birliği gerekmektedir.
III. Kabulünde üye ülke temsilcileri eşit oy hakkına sahiptir.
Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Uluslararası sosyal politikaya ilişkin ilk sözleşmeler aşağıdaki uluslararası konferanslardan hangisinde kabul edilmiştir?

A
1856 Brüksel Konferansı
B
1900 Paris Konferansı
C
1905 Bern Konferansı
D
1916 Leeds Konferansı
E
1918 Londra Konferansı
Soru 7

Uluslararası sosyal politika düşüncesi ve bunun tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönünde hükümetler arası girişimler kapsamında en aktif rolü oynayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsveç
B
İtalya
C
ispanya
D
Fransa
E
İsviçre
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Berlin Konferansında uluslararası sosyal politikaya ilişkin alman kararların konularından biridir?

A
iş güvencesi sağlanması
B
Çocukların çalışmasının düzenlenmesi
C
Eşit değerde işe eşit ücretin düzenlenmesi
D
Göçmen işçilere eşit davranılmasının sağlanması
E
Sendikal özgürlüğün düzenlenmesi
Soru 9

Aşağıdaki girişimlerden hangisi uluslararası sosyal politikaya ilişkin ilk sözleşmelerin imzalanmasını sağlamıştır?

A
Yardımseverlik Uluslararası Kongresi
B
Dünya Emek Konfederasyonu
C
Avrupa Birliği
D
işçilerin Yasal Korunması Uluslararası Derneği
E
Birleşmiş Milletler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sosyal politikaya ilişkin ilk kabul edilen uluslararası sözleşmelerin koruma sağladığı risk gruplarından biridir?

A
Gemi adamları
B
Kadınlar
C
Göçmenler
D
Madenciler
E
Gençler
Soru 11

İlk Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK) aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından düzenlenmiştir?

A
ABD
B
İtalya
C
İngiltere
D
Almanya
E
Danimarka
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Versay Barış Antlaşması’nın Genel İlkeler başlıklı bölümünde “özel ve ivedi bir önem taşıdığı” vurgulanan ilkelerden biri değildir?

A
Kadınların doğum öncesi ve sonrası istihdamının düzenlenmesi
B
insan emeğinin hukuken ve fiilen bir mala benzetilmemesi
C
Dernek ve birleşme hakkının işverenler ve çalışanlar için güvenceye alınması
D
Tüm çalışanlar için hafta dinlencesi uygulanması
E
Hiçbir çocuğun 14 yaşından önce sanayide ya da ticarette işe alınmaması
Soru 13

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üyelik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Almanya, Milletler Cemiyeti’ne üye olma yoluyla Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üye olmuştur.
B
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne 1919’da Vaşington’da yapılan ilk Uluslararası Çalışma Konferansı’nda üye olmuştur.
C
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyelik konusunda Versay Barış Antlaşmasında bir kural yoktur.
D
Türkiye, Milletler Gemiyeti’ne üye olarak Uluslararası Çalışma Örgütü’ne de üye olmuştur.
E
ABD, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne 1919’da üye olmuştur.
Soru 14

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşu öncesinde, uluslararası hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uluslararası hukuk, yalnızca devletler arasındaki ilişkileri düzenliyordu.
B
Bireyler, uluslararası hukukun hem öznesi hem de konusuydu.
C
Bireyler, uluslararası hukukun yalnızca öznesiydi.
D
Uluslararası hukuk, hem devletler arasındaki hem de devlet ile yurttaş arasındaki ilişkileri düzenliyordu.
E
Uluslararası hukuk, sadece devlet ile yurttaş arasındaki ilişkileri düzenliyordu.
Soru 15

Versay Barış Antlaşması hangi tarihte kabul edilmiştir?

A
Ekim 1917
B
Haziran 1919
C
Mayıs 1944
D
Ocak 1945
E
Şubat 1947
Soru 16

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yapısını şekillendiren üçlülük ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Avrupa Sosyal Şartı’nda da kullanılmaktadır.
B
Örgüt’ün “omurgası” olarak nitelenir.
C
Toplu sözleşme hakkı ile ilgili bir ilkedir.
D
Bütün uluslararası örgütlerin temelini oluşturur.
E
ilk kez 1944 yılında öngörülmüştür.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Konseyi’nin komisyonlarından biri değildir?

A
istihdam ve Sosyal Politika Komisyonu
B
Hukuksal Sorunlar ve Uluslararası Çalışma Kuralları Komisyonu
C
Yetkileri Denetleme Komisyonu
D
Sektörel, Teknik ve Bağlı Sorunlar Toplantıları Komisyonu
E
Program, Bütçe ve Yönetim Komisyonu
Soru 18

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Yönetim Konseyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yönetim Konseyi’nin toplam üye sayısı 15'dir.
B
Konsey üyelerini 5 yılda bir Uluslararası Çalışma Bürosu seçer.
C
Üçlü yapı ilkesine göre oluşturulmamıştır.
D
1 + 1 + 1 formülüne göre oluşturulur.
E
Örgüt’ün icra organı ve yürütme kuruludur.
Soru 19

Uluslararası Çalışma Konferansı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ulus devlet modeline göre oluşturulmuştur.
B
Devletlerin örgüt üyeliğine kabul edilip edilmeyeceğine karar verir.
C
Örgüt bütçesini kabul eder.
D
Her üye devlet, devlet başkanı düzeyinde bir adet temsilci ile temsil edilmektedir.
E
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün en yüksek organıdır.
Soru 20

Uluslararası Çalışma Bürosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genel Müdürü ve personeli hiçbir hükümetten talimat almazlar.
B
Büro’nun başındaki Genel Müdür, Yönetim Konseyi tarafından seçilir.
C
Örgütün sürekli sekreterliğidir.
D
Örgüte uluslararası niteliğini kazandıran anayasal organdır.
E
Merkezi NewYork'ta bulunmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...