Uluslararası Sosyal Politika 2018-2019 Vize Sınavı

Uluslararası Sosyal Politika 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanayi Devrimi sonrası yaşanılan yoksulluk, insanların kötü çalışma koşullarında, düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılması ve belki de en önemlisi olumsuz ekonomik koşullar gerekçesiyle işverenlerin ucuz emek olarak değerlendirdiği kadın ve çocuk işgücünün imalat sektöründe yer almaya başlaması insanlık duygusunda zedelenmeye neden olmuştur.
Yukarıdaki paragrafta uluslararası sosyal politikanın doğuşunda etkili olan hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A
işçi sınıfını koruma ve gözetmesine
B
işletmeler arası rekabeti dengelemesine
C
Uluslararası barışı sağlama çabasına
D
Rekabet eşitsizliğini önlemesine
E
insani ve manevi niteliğe verdiği öneme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi’nin sosyal politika ile ilgili temel belgelerinden biridir?

A
Avrupa insan Hakları Sözleşmesi
B
Medeni Haklar Uluslararası Sözleşmesi
C
Avrupa Ticaret Şartı
D
Avrupa insan Hakları Şartı
E
Avrupa Politik Şartı
Soru 3

Sosyal politikaya ilişkin uluslararası normlar oluşturma ve bunlara uluslararası işlerlik kazandırma aşağıdaki disiplinlerden hangisinin temel amacıdır?

A
Uluslararası Ticaret
B
Uluslararası Hukuk
C
Uluslararası Sosyal Politika
D
Uluslararası iktisat
E
Uluslararası ilişkiler
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Filadelfiya Bildirgesi'nin temel evrensel değerlerinden biri değildir?

A
insan onuru
B
Ekonomik güvenlik
C
Özgürlük
D
Fırsat eşitliği
E
Şeffaflık
Soru 5

Uluslararası Çalışma Konferansında sözleşme ve tavsiye kararlarının kabul edilmesinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konunun müzakere edilmesi
B
Konunun gündeme alınması
C
Kararın oylanması
D
Kararın uygulanması
E
Sözleşmenin redaksiyonu
Soru 6

Uluslararası sosyal politikanın gelişim sürecinde hükümetler arası ilk resmi konferansın toplantı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frankfurt
B
Berlin
C
Zürih
D
Stockholm
E
Bern
Soru 7

İşçilerin Yasal Korunması Uluslararası Derneği’nin kurulma kararının alındığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1917 Bern Konferansı
B
1916 Leeds Konferansı
C
1905 Bern Konferansı
D
1900 Paris Konferansı
E
1890 Berlin Konferansı
Soru 8

Uluslararası sosyal politikanın gelişimine katkıda bulunan öncü isimlerden biri olan sanayici ve politikacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Smith
B
Frederick Engels
C
Kari Marx
D
Charles Hindley
E
Jeremy Bentham
Soru 9

Versay Barış Antlaşması görüşmeleri sırasında, uluslararası çalışma mevzuatı ve mevzuatın uygulanması ile ilgili hazırlıkları yapmak üzere kurulan komisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçi ve işverenlerin Uluslararası Korunması Komisyonu
B
Sosyal Diyalog Komisyonu
C
Uluslararası Çalışma Mevzuatı Komisyonu
D
Toplumsal Barışın Korunması Komisyonu
E
işçilerin Uluslararası Korunması Komisyonu
Soru 10

Uluslararası sosyal politika düşüncesi ve bunun tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlenmesi yönünde hükümetler arası girişimler kapsamında en aktif ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belçika
B
Fransa
C
İsviçre
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Yunanistan
Soru 11

UÇÖ’nün altı çizilmesi gereken bir başka özelliği de, bir “insan hakları kuruluşu” olmasıdır, insan haklarının “ikinci kuşak” olarak da bilinen ________ alanında uluslararası kurallar üretir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
güç kullanımı
B
uluslararası barış
C
toplanma ve örgütlenme hakkı
D
mülkiyet hakkı
E
sosyal haklar
Soru 12

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bir insan hakları kuruluşu olduğu ilk defa aşağıdaki belgelerden hangisinde açıkça öngörülmüştür?

A
Filadelfiya Bildirgesi
B
Emek Şartı
C
Versay Barış Antlaşması
D
Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası
E
Çocukların Gece Çalışması Sözleşmesi
Soru 13

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne kaç yılında üye olmuştur?

A
1932
B
1936
C
1939
D
1942
E
1954
Soru 14

I. Ayrımcılık Sözleşmesi
II. Çalışma Süresi Sözleşmesi
III. işsizlik Sözleşmesi
IV. Anneliğin Korunması Sözleşmesi
Yukarıdakilerden hangileri Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından tek tartışma yöntemi çerçevesinde kabul edilen ilk sözleşmelerdendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve
Soru 15

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne üyelik aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile düzenlenmiştir?

A
Paris Antlaşması
B
Ankara Antlaşması
C
Roma Antlaşması
D
Gümrük Birliği Antlaşması
E
Versay Barış Antlaşması
Soru 16

Türkiye, Uluslararası Çalışma Kurallarına İlişkin Üçlü Danışmalar Sözleşmesi’ni hangi yıl onaylamıştır?

A
1999
B
1993
C
1987
D
1976
E
1971
Soru 17

Uluslararası Çalışma Bürosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Örgüte uluslararası niteliğini kazandıran sürekli anayasal organdır.
B
Uluslararası Çalışma Bürosu görevlileri görevlerini Cenevre'de yerine getirir.
C
Uluslararası Çalışma Bürosu, üye devletlerin ulusal hükümetlerinden talimat alır.
D
Örgütün sürekli sekreterliğidir.
E
Uluslararası Çalışma Bürosu’nun başında Yönetim Konseyi tarafından seçilen bir Genel Müdür vardır.
Soru 18

Üçlülük / üçlü yapı ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evrensel ve bölgesel tüm uluslararası örgütlerde bu ilke uygulanır.
B
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kuruluşunda anayasal organlarının oluşturulmasında temel alınan ilkedir.
C
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün omurgası olarak nitelenir.
D
Ulusal temelli bir ilkedir.
E
Üçlülük ilkesinin özünde sendikal hak ve özgürlükler yer alır. Konferansının
Soru 19

I. Uluslararası Çalışma gündemini saptamak
II. Çeşitli komisyon üyelerini atamak
III. Uluslararası Çalışma Bürosu'nun çalışmalarını yönetmek
IV. Bütçeyi kabulünden önce incelemek
Yukarıdaki görevler Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hangi organına aittir?

A
Konferans Komisyonu
B
Uluslararası Çalışma Bürosu
C
Yetkileri Denetleme Komisyonu
D
Yönetim Konseyi
E
Uluslararası Çalışma Konferansı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Uluslararası Çalışma Bürosu (Cenevre) dışında çalışmalar yapan organlarından biri değildir?

A
Yerel bürolar
B
Sendika komiteleri
C
Bölgesel bürolar
D
Ulusal muhabirler
E
Haberleşme büroları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...