Uluslararası Ticarette Vergilendirme 2016-2017 Final Sınavı

Uluslararası Ticarette Vergilendirme 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin ithali (3) sayılı listede yer almadığı için özel tüketim vergisinin konusuna girmez?

A
Sigarillo
B
Puro
C
Nargile tütünü
D
Kolalı gazozlar
E
Etil alkol
Soru 2

Tek ve Maktu Vergi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gümrük vergisinden muaf olmakla birlikte bazı sınırları aşan eşyalar üzerinden alınan vergidir.
B
ihracat işlemleri aşamasında bir kerelik alınan vergidir.
C
ithalat işlemleri aşamasında malın miktarı üzerinden alınan vergidir.
D
Konut sektörünün desteklenmesi amacıylaalınan ek mali yükümlülüktür.
E
Taraflar arasında hak ve yükümlülüklerin devlet güvencesi altına alan işlemlerde ödenir.
Soru 3

2013 yılına ilişkin veriler esas alındığında, dünya mal ihracatında birinci sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Japonya
B
Hindistan
C
Çin
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Almanya
Soru 4

Türkiye’nin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında, çifte vergilendirmenin önlenmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?

A
Hem mahsup hem istisna yöntemi
B
Hem indirim hem istisna yöntemi
C
Yalnızca istisna yöntemi
D
Hem indirim hem gerçek gider yöntemi
E
Yalnızca götürü yöntemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin olumlu etkilerinden biri değildir?

A
Yabancı sermaye ve teknoloji transferi sağlama
B
Yeni istihdam alanları oluşturma
C
Transit ticaret oluşturma
D
Transfer fiyatlandırması uygulamalarına aracılık sağlama
E
Ödemeler dengesini iyileştirme
Soru 6

Dış ticaret işlemlerinin yasallık denetiminin yapıldığı yer, idare ve işlemler olarakta tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi Dairesi
B
Gümrük
C
Vergi Tarifesi
D
Serbest Bölge
E
Bürokrasi
Soru 7

Çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmalarında Birleşmiş Milletler Modeline göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
BM Modeline göre söz konusu kazancın vergilendirilmesi, yatırımın yapılıp kazancın elde edildiği ülkeye geçmektedir.
B
Birleşmiş Milletler Finansal Komitesi nezdinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Arasında Çifte Vergilendirme Modeli ortaya çıkmıştır.
C
BM Modelinin temelinde, gelişmekte olan ülkelere yönelik yabancı sermaye akımlarından kaynaklanabilecek vergisel kayıpları önlenmesi düşüncesi yer almaktadır.
D
BM Modeli 1928 yılında Birleşmiş Milletlerin çifte vergilendirmeyi önleme konusunda aldığı bir karara dayanmaktadır.
E
BM Modelinde vergilendirme yetkisi kaynak ülkeye aittir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmalarında yer alan vergileme esaslarından biri değildir?

A
Antlaşma kapsamında düzenlenen gelir unsuru yalnızca ticari kazançtır.
B
Gelirin vergilendirileceği ülke gelirin türüne göre değişmektedir.
C
Antlaşmada mukimlik, gerçek kişiler için ikametgah, ev; tüzel kişiler için kanuni merkez, iş merkezi veya faaliyetin sürdürüldüğü yerdir.
D
Antlaşmaya taraf devletlerden birinde veya her ikisinde mukim olanlardır.
E
Antlaşma kapsamına gelir üzerinden alınan vergiler girmektedir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının sağlayacağı yararlardan biridir?

A
Ülkeler arasında siyasi birlik sağlar.
B
Vergi adaletinin sağlanmasında nötrlüğe sebep olur.
C
Mükelleflerin vergiye karşı tepkisini azaltır.
D
Yurt içi sermaye birikimini artırır.
E
Ülkeler arasında vergi uyumlaştırmasını sağlar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin ihracat açısından sağladığı faydalardan biri değildir?

A
ihraç malının rekabet gücünü artırır.
B
Firmalara re-export imkanı sağlar
C
ihracat gelirlerini artırır.
D
Fiyatlar genel düzeyini düşürür.
E
Ev sahibi ülkenin ihracat kazancını artırır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi serbest bölgelerin özelliklerinden biridir?

A
Serbest bölgelerde katı bir vergi rejimi uygulanmaktadır.
B
Serbest bölgeler ülkelerin gümrük bölgesi sınırları içerisindedir.
C
Serbest bölgeler demiryolu, havayolu, liman gibi ulaşım imkanlarına yakın kurulurlar.
D
Serbest bölgeler sadece devlet tarafından işletilmektedir.
E
Serbest bölgeler ülkelerin egemenlik sınırları içerisinde yer almaz.
Soru 12

Serbest bölgedeki firma ve kurumların muhasebe ve vergileme açısından denetimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziki Denetim
B
Organik Denetim
C
Yasama Denetimi
D
idari Denetim
E
Mali Denetim
Soru 13

Gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıklarda vergi ve para cezalarının mükellefe tebliğinden itibaren uzlaşma talebinde bulunma süresi kaç gündür?

A
10
B
15
C
20
D
30
E
40
Soru 14

2009-2014 yıllarına ilişkin veriler esas alındığında, Türkiye’nin ithalatında en fazla paya sahip olan ilk beş Avrupa Birliği üye ülkesi ile dış ticarete konu olan ürünlerin en basında gelen ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Motorlar
B
Tedavide kullanılan ilaçlar
C
Petrol yağları
D
Ham çinko
E
Binek otomobiller
Soru 15

Küreselleşme sürecinin hızlandığı 1980’lerden önce benimsenmiş dış ticaret politikasının ana dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı sermayeye yönelik vergisel kolaylıklar
B
Düşük gümrük vergileri
C
Korumacılık
D
ithalat serbestisi
E
istihdam artışı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete ekonomik nedenlerle müdahalelerden biri değildir?

A
Ülkenin güvenliği
B
iç piyasadaki tekelleşme eğiliminin kırılması
C
Yerli endüstriyi dış rekabete karşı koruma
D
Ülkelerin kendi kendilerine yeterliliğini sağlaması (Otarşi)
E
istihdamın artırılması
Soru 17

Sayı, ağırlık gibi ölçülere göre beyan edilen vergilerde bu vergilere ilişkin kontroller henüz yapılmadan önce mevcut vergi eksikliklerinin mükellefler tarafından Gümrük İdaresine bildirilmesi halinde kesilecek cezalar yüzde kaç oranında uygulanır?

A
5
B
15
C
40
D
50
E
85
Soru 18

Gümrük vergisi uyuşmazlıklarında mükellefin idari çözüm yollarına başvurmadan önce yargısal çözüm yoluna başvurması halinde yargı organınca aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Dava dilekçesi kabul edilmemelidir.
B
Dava dilekçesi Danıştay’a gönderilmelidir.
C
Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.
D
Dava reddedilerek başvuru dilekçesi ilgili idari merciye gönderilmelidir.
E
Dava esastan çözümlenmelidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından biri değildir?

A
Gümrük tarifeleri
B
Regülasyon
C
Bağlı ticaret
D
Görünmez engeller
E
ihracatın özendirilmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine göre uzlaşma kapsamında olan vergilerden biri değildir?

A
Tek ve maktu vergi
B
Özel tüketim vergisi
C
Eğlence vergisi
D
Katma değer vergisi
E
Gümrük vergisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...