Uluslararası Ticarette Vergilendirme 2016-2017 Vize Sınavı

Uluslararası Ticarette Vergilendirme 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gümrük vergisinin matrahı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ihracat işlemlerinde eşyanın gümrük vergisi matrahı FOB değer olarak kabul edilmektedir.
B
Gümrük Kanun ve Yönetmeliğinde “değer esaslı” olarak tanımlanmıştır.
C
Gümrük vergisinin matrahı “kıymet esaslı” olarak belirlenemez.
D
Gümrük vergisinin matrahı “eşyanın satış bedeli” üzerinden hesaplanmaktadır.
E
Vergi matrahı, verginin hesaplanmasında esas alınan değer veya ölçüleri ifade etmek için kullanılan kavramdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde uluslararası ticaretin vergilendirilmesinde benimsenen “varış yeri ilkesi” doğru tanımlanmıştır?

A
Üçüncü ülkede vergilendirmeyi
B
ithalatçı ülkede vergilendirmeyi
C
ihracatçı ülkede vergilendirmeyi
D
Serbest bölgede vergilendirmeyi
E
Çıkış ülkesinde vergilendirmeyi
Soru 3

Uluslar arası ticarette farklı ülkelerin uyguladığı farklı vergi türleri ve farklı vergi oranlarını göz önünde bulundurularak oluşturulabilecek vergi avantajlarından yararlanma olgusunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi tatili uygulamaları
B
ihracata yönelik vergi teşvikleri
C
Uluslararası vergi arbitrajı
D
Vergi affı uygulamaları
E
Serbest bölgelerden sağlanan vergi avantajları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mükelleflerin vergi kanunlarını ihlal etmeden daha düşük vergili veya vergisiz faaliyetleri gerçekleştirerek vergi yükünden kurtulmalarını sağlar?

A
Transfer fiyatlaması
B
Zararlı vergi rekabeti
C
Vergi kaçakçılığı
D
Matrah aşındırma ve kar payı aktarma
E
Vergi planlaması
Soru 5

Uluslararası vergilendirmede uygulanan vergi türlerinden biri olan Katma Değer Vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Verginin nihai yüklenicisi tüketicidir.
B
ithal edilen mala uygulanan katma değer vergisinde ilk amaç hâzineye gelir sağlamaktır.
C
Katma Değer Vergisi mal ve hizmet tüketimi üzerinden alınan dolaysız bir vergidir.
D
Söz konusu bu vergi ile amaçlanan bir malın tüketimine kadar geçen aşamalardan oluşan katma değerin vergilendirilmesidir.
E
Vergi malı satan tarafından ödenmektedir.
Soru 6

Gümrük vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Canlı hayvanlar gümrük vergisinin konusuna girmezler.
B
Gümrük işlem sürecinde vergilendirme yetkisi gümrük idareleri tarafından kullanılmaktadır.
C
Gümrük işlem sürecinde vergilendirme yetkisi vergi idaresi tarafından kullanılmaktadır.
D
Eşyanın ithalat yoluyla ülke sınırından çıkışında alınır.
E
Vergilendirme yetkisi 1982 Anayasasının 75. maddesinde düzenlenmiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ticaretin vergilendirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biri değildir?

A
Zararlı vergi rekabeti sorunu
B
Matrah aşındırma ve kar aktarımı sorunu
C
Mahsup sorunu
D
Çifte vergileme sorunu
E
Vergi cennetleri sorunu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi satış bedeli yönteminin kullanılabilmesi için aranan şartlardan biridir?

A
Eşyanın kıymetini önemli derecede etkilemeyecek kısıtlamalar dışında eşya üzerinde sınırlandırmanın olması
B
Eşyaya, kıymet tespitini güçleştirici bir yoldan sahip olunması
C
Alıcı ve satıcı arasında normal ticari ilişki dışında başka çıkar ilişkisinin ve organik bağın bulunması
D
Organik bağın olması halinde bu bağın ticari ilişkiyi etkilemediğinin kanıtlanabilir olmaması
E
Alıcının eşyayı kullanmaktan veya elden çıkarmaktan dolayı sağladığı veya sağlayacağı kazançlardan ihracatçıya aktardığı payların belirlenebilir olmaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergilerinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Vergi tahsil ve uyum maliyetlerinin düşük olması
B
Tarafsız bir vergi olması
C
iktisat politikası aracı olması
D
Dolaysız vergiler grubunda yer alması
E
Bir kamu gelir türü olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticaretten alınan dolaylı vergilerden biri değildir?

A
ithalat Gümrük Vergisi
B
Kurumlar Vergisi
C
Katma Değer Vergisi
D
ihracat Gümrük Vergisi
E
Özel Tüketim Vergisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel tüketim vergisinin konusuna dâhil değildir?

A
Danışmanlık hizmeti
B
Motorlu taşıt
C
Madeni yağlar
D
Fueloil
E
Cep telefonu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin yurt içi teslimi katma değer vergisinden istisna olduğu için ithali de istisna kapsamındadır?

A
Çay
B
Ayakkabı
C
Fındık
D
Gazete
E
Külçe altın
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinin ithali (1) sayılı listede yer almadığı için özel tüketim vergisinin konusuna girmez?

A
Elektronik motorlu araçların motorunu çalıştırmaya mahsus araç pilleri
B
Petrokok
C
Gaz yağı
D
Yağlama müstahzarları
E
Doğalgaz
Soru 14

Antidamping vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vergi, hakkında soruşturma açılan eşya menşe-i, firma ve süreyle sınırlı olarak uygulana bilmektedir.
B
Ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi varlığının kanıtlanmış olması halinde alınabilir.
C
Uygulanacak verginin oran ve miktarı her olaya göre değişmektedir.
D
Uygulanacak vergi oran ve miktarları her koşulda damping marjıyla sınırlıdır.
E
Konusunu devletin verdiği sübvansiyonlar oluşturmaktadır.
Soru 15

Gümrük vergisine tabi malların ithalinde katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması
B
Malların dâhilde işleme rejimine tabi tutulması
C
Gümrük beyannamesinin tescil edilmesi
D
ihracat rejimine tabi tutulması
E
Gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin ithali (4) sayılı listede yer almadığı için özel tüketim vergisinin konusuna girmez?

A
Havyar
B
Cep telefonu
C
Mikrofon
D
Solvent
E
Tabanca
Soru 17

Genel olarak gümrük vergisinden muaf olmakla birlikte bazı sınırları aşan eşyalar üzerinden alınan vergilerdir” ifadesi aşağıdaki vergilerden hangisini tanımlamaktadır?

A
Katma Değer Vergisi
B
Tek ve Maktu Vergi
C
Çevre Vergisi
D
Özel Tüketim Vergisi
E
Gümrük Vergisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette alınan vergi veya diğer mali yükümlülüklerden biri değildir?

A
Özel tüketim vergisi
B
Damga vergisi
C
Telafi edici vergi
D
Varlık fonu
E
Tütün Fonu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Gümrük vergisi yanında ek mali yükümlülüklerin getirilmesinin gerekçelerinden biridir?

A
Kamuya gelir sağlamak.
B
Uluslararası ticaretin maliyetini artırmak
C
Uluslararası vergi rekabeti oluşturmak
D
Dünya ticaret örgütünün taleplerini karşılamak
E
Ticaret politikası önlemlerine yaptırım gücü kazandırma
Soru 20

Uluslararası ticaretten alınan telafi edici vergi uygulaması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haksız rekabetin önlenmesi amacıyla alınır.
B
Verginin oran ve miktarının sübvansiyon miktarı ile sınırlıdır.
C
Sübvansiyonlu mal ithalatlarında alınır.
D
Bazı ihracat işlemlerindende alınır.
E
Vergi; soruşturmaya konu eşya, menşei ve firmayla sınırlıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...