Üretim Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Üretim Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir üretim sisteminin belirli bir dönemde gerçekleştirebileceği en yüksek üretim miktarı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A
Kapasite
B
Etkinlik
C
Esneklik
D
Verimlilik
E
imalat
Soru 2

Çevre taraması kapsamında toplumdaki değişimlerin bir iş üzerine olan etkisi aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilendirilmektedir?

A
Ekonomik eğilimler
B
işletme misyonu
C
Tehditlerin analiz edilmesi
D
Politik eğilimler
E
Sosyal eğilimler
Soru 3

Bir üretim sürecinin seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A
Makine ve teçhizat
B
Tedarikçi sayısı
C
Üretim hacmi
D
Ürün çeşitliliği
E
Ürünün türü
Soru 4

Ürüne göre yerleşim düzeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Esnekliğin az olması
B
Yüksek tesis maliyeti
C
Düşük taşıma maliyeti
D
Yüksek üretim hızı
E
Envanter için yüksek depo ihtiyacı
Soru 5

İki kutu yönteminin işleyişi dikkate alındığında bu yöntem aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik göstermektedir?

A
Tam zamanında üretim
B
Sürekli gözden geçirme
C
Malzeme gereksinim planlaması
D
Devresel gözden geçirme
E
Yalın üretim
Soru 6

Bir malzemeye gereksinim duyulduğunun bildirilmesinden, kullanıma sunulacak zamana kadar geçen süreye ne ad verilir?

A
Tüketim hızı
B
Malzemelerin planlaması
C
Tedarik süresi
D
Sürekli takip
E
Emniyet stoğu
Soru 7

I. Değişimlere duyarlı bir sistemdir.
II. Bu sistem bağımsız talep ile doğrudan ilişkilidir.
III. Stok yatırımlarının en düşük düzeyde tutulmasını sağlar.
IV. Sipariş miktarı sipariş noktasına ulaşılınca belirlenir.
Stok kontrol yöntemi olarak Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Ekonomik sipariş miktarı modeline göre toplam maliyetin en küçük olduğu nokta aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A
Elde bulundurma maliyetinin minimum olduğu nokta
B
Stokta bulundurmama maliyetinin olmaması durumunda
C
Sipariş verme maliyetinin minimum olduğu nokta
D
Elde bulundurma maliyeti ile sipariş verme maliyetinin kesiştiği nokta
E
Stok düzeyinin ulaştığı minimum nokta
Soru 9

I. işletmenin bütün fonksiyonlarını birleştirip kaynakların verimli kullanılması için tasarlanmıştır.
II. işletmelerin farklı coğrafi alanlarda yer alan fabrika ve dağıtım merkezlerinin kaynaklarının planlanmasında yetersiz kalmaktadır.
III. Planlama, koordinasyon ve kontroldeki temel ilkeler malzeme gereksinim planlaması ile aynıdır.
Kurumsal kaynak planlaması ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Üretim yönetiminde “Rota” kavramı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A
Rota, bir ürünün sırasıyla hangi parçalardan ve hangi bileşenlerden oluştuğunu gösterir.
B
Rota, ürünü oluşturan alt-montaj, parça ve bileşenlerin şematik gösterimidir.
C
Rota, hammaddenin tedarikçilerden temini için gerekli süreci tanımlayan süreç akış şemasıdır.
D
Rota, bir ürünün sırasıyla hangi iş merkezlerinden ve hangi operasyonlardan geçtiğini gösterir.
E
Rota, bir ürünün hangi tedarikçilerden ve ne zaman temin edilmesi gerektiğini belirtir.
Soru 11

Malzeme gereksinim planlamasının en temel girdisi olan ve planlama ufkunda satış tahminleri ve müşteri gereksinimlerinden faydalanan modül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taslak kapasite planlaması
B
Ana üretim programlama
C
Üretim ve satış planlaması
D
Kapalı çevrim MRP
E
Kapasite gereksinim planlaması
Soru 12

MRP II kavramları ve tarihsel gelişimleri dikkate alındığında sürecin aşağıdakilerden hangisi ile başladığı söylenebilir?

A
Taslak Kapasite Planlaması (RCCP)
B
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
C
Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP)
D
Kapalı Çevrim MRP (CL-MRP)
E
Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP)
Soru 13

Aşağıda verilen kalite düşünürlerinden hangisi kalitenin maliyetlerle ölçülmesi gerektiğini ve kalitenin iyileştirilmesiyle kârlılığın artacağını savunmuştur?

A
Elton Mayo
B
Frederick W. Taylor
C
Lilian Gilbreth
D
Adam Smith
E
Philip Crosby
Soru 14

Kalitenin tüm süreçlerde, tüm işlerde ve herkesin katılımı ile sağlanabileceği ilkesinden doğan kalite yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
istatistiksel Kalite Kontrol
B
Kalite Seferberliği
C
Kalite Güvence Sistemi
D
Kontrol Grafikleri
E
Toplam Kalite Yönetimi
Soru 15

Gereğinden uzun kesilen bir parçanın tekrardan işleme alınarak uygun hale getirilmesi aşağıdaki kalite maliyetlerinden hangisiyle ilişkilidir?

A
Dış başarısızlık maliyeti
B
Ölçme-değerlendirme maliyetleri
C
Uygunluk maliyetleri
D
iç başarısızlık maliyeti
E
Önleme maliyetleri
Soru 16

Aşağıda verilen kalite geliştirme araçlarının hangisinde standartlaştırılmış semboller kullanılarak bir işin tamamlanması için yapılması gerekenlerin daha doğru anlaşılması hedeflenmektedir?

A
Kayıt formları
B
Histogram
C
Süreç (akış) şeması
D
Sebep sonuç diyagramı
E
Pareto diyagramı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri aşamalarından biri değildir?

A
Toptancılar
B
Müşteriler
C
Pazarlamacılar
D
Üreticiler
E
Perakendeciler
Soru 18

Ticarette gümrük tarifelerinin kaldırılması ile ürünlerin dünya üzerinde hareketinin kolaylaşması Tedarik Zinciri Yönetimi ile aşağıdakilerden hangisinin etkileşimine işaret eder?

A
Sosyal eğilimler
B
Tasarım kalitesi
C
Teknolojik gelişmeler
D
Küreselleşme
E
Esnek bilgisayar sistemleri
Soru 19

Bir işletmedeki “yap ya da satın al” kararı neyi ifade eder?

A
En düşük birim maliyet hesaplamasında kullanılan kısıtlara karar verilmesini
B
Malzemelerin dış satın alma yolu veya üretim yoluyla edinilmesine karar verilmesini
C
Ürün ağacı içeriğine karar verilmesini
D
Üretim tipine karar verilmesini
E
Hedef pazar içerisinde ürünün hangi reklamlarla konumlandırılacağına karar verilmesini
Soru 20

I. Kültür, tedarik zincirinin yapısını etkileyen önemli faktörlerden birisidir.
II. Malzemelerin aktığı paralel rotaların sayısı tedarik zincirinin uzunluğunu ifade eder.
III. Tedarik zincirinde tek gelir kaynağı üretici işletmedir.
Bir tedarik zincirinin genel yapısıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...