Üretim Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Üretim Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminin temel prensiplerinden biri değildir?

A
Müşteri odaklı olmak
B
Çalışanların katılımını sağlamak
C
Tedarikçilerle kazan-kazan ilişkisi kurmak
D
Üretimdeki makine sayısını azaltmak
E
Sürekli iyileştirmenin işletme politikası olmasını sağlamak
Soru 2

Aşağıdaki üretim tiplerinin hangisinde eşsiz tek bir ürün belirli bir sürede tamamlanmakta ve bu ürünün üretiminden sonra, aynı ürün bir daha üretilmemektedir?

A
Akış üretim
B
Stoğa üretim
C
Sürekli üretim
D
Proje tipi üretim
E
Kütle üretim
Soru 3

I. Şirketin ne iş yaptığı ile ilgili anlayış geliştirme (şirketin misyonu)
II. Pazar anlayışı geliştirip analiz etme (çevresel tarama)
III. Şirketin güçlü yönlerini tanımlama (öz beceriler)
Yukarıdakilerden hangileri bir işletmenin strateji oluşturmasında önemli olan faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Siparişe göre üretimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi
B
Ürünlerin minimum maliyet ile üretilmesi
C
Üretim sürecinde verimliliğin en üst düzeye çıkarılması
D
Müşterilere ürünün en kısa zamanda ulaştırılması
E
Ürünün en kısa zamanda üretilmesinin sağlanması
Soru 5

Organizasyonlarda en üst düzeyde yer alan strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhasebe stratejisi
B
Pazarlama stratejisi
C
Üretim stratejisi
D
Şirket stratejisi
E
insan kaynakları stratejisi
Soru 6

I. Verimlilik hesaplamaları birden fazla girdiye dayalı olarak hesaplanabilir.
II. Verimlilik ölçümü işletmeden işletmeye değişebilir.
III. Çıktının sadece tek bir girdiye oranına kısmi verimlilik denir.
Verimlilik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 7

Ürün yaşam eğrisi aşamalarının hangisinde ürün ömrünün son dönemine girmektedir?

A
Sunuş
B
Düşüş
C
Gelişme
D
Olgunlaşma
E
ilerleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci seçiminde karar verilen konular arasında yer almaz?

A
Üretim sürecinin yapısı
B
Üretimde yer alacak işlemler ve sıraları
C
Üretimde kullanılacak makine ve donanım
D
Üretimde kullanılacak teknoloji
E
Üretimi destekleyecek muhasebe sistemi
Soru 9

Parça ya da malzemelerin bir araya getirilmesi amacını taşıyan kaynak, lehim, perçin vb. gibi işlemlerden oluşan üretim süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakliye süreçleri
B
Bitirme süreçleri
C
Montaj süreçleri
D
Dönüşüm süreçleri
E
Büro süreçleri
Soru 10

Talebin yüksek olduğu dönemlerde ürün veya bileşenlerin üretimi için diğer firmaların kapasitelerini geçici olarak kiralamaya dayalı kapasite stratejisine ne ad verilir?

A
Geciktirme
B
Stok
C
Taşeron kullanımı
D
iş gücünün eğitimi
E
iş gücü seviyesi
Soru 11

Sürece göre yerleşim tasarımında; 3 iş merkezi olan bir tesiste kaç farklı yerleşim mümkündür?

A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Soru 12

Üretim hattı olarak da adlandırılan yerleşim düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit konumlu yerleşim
B
Ürüne göre yerleşim
C
Sürece göre yerleşim
D
Hücresel yerleşim
E
Personele göre yerleşim
Soru 13

Bir malzemeye gereksinim duyulduğunun bildirilmesinden, kullanıma sunulacak zamana kadar geçen süre tanımının karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyet stoğu
B
Tüketim hızı
C
Tedarik süresi
D
Sürekli takip
E
Malzemelerin planlaması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde MRP sisteminde cevabı aranan temel sorular birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ne kadar ve ne zaman sipariş verilecek?
B
Ne kadar ve kimden sipariş verilecek?
C
Kimden ve niye sipariş verilecek?
D
Kimden ve ne zaman sipariş verilecek?
E
Ne kadar ve nereye sipariş verilecek?
Soru 15

Bir üretim işletmesi için son ürün talebinin, üretim sisteminin dışındaki bağımsız kaynaklardan oluşmasına ne ad verilir?

A
Bağımsız talep
B
Kapasite planlama
C
Hammadde planlama
D
Ürün ağacı
E
Gecikme payı
Soru 16

Kapasite gereksinim planlamasında kullanılan “Rota” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Rota, ürünü oluşturan alt-montaj, parça ve bileşenlerin şematik gösterimidir.
B
Rota, bir ürünün sırasıyla hangi iş merkezlerinden ve hangi operasyonlardan geçtiğini gösterir
C
Rota, bir ürünün sırasıyla hangi parçalardan ve hangi bileşenlerden oluştuğunu gösterir.
D
Rota, hammaddenin tedarikçilerden temini için gerekli süreci tanımlayan süreç akış şemasıdır.
E
Rota, bir ürünün hangi tedarikçilerden ve ne zaman temin edilmesi gerektiğini belirtir.
Soru 17

I. En az bir gözlem değerinin kontrol sınırları dışında olması sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olmadığını gösterir.
II. Gözlem değerlerinin sürekli artış ya da azalış göstermesi sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olmadığını gösterir.
III. Verilerin üst kontrol sınırına yakın olması sürecin istatistiksel olarak kontrol altında olmadığını gösterir.
Kontrol grafikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdaki kalite geliştirme araçlarından hangisinde üçgen, kare, daire gibi semboller kullanılmaktadır?

A
Kontrol grafikleri
B
Histogram
C
Pareto diyagramı
D
Süreç (akış) şeması
E
Kayıt formları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri aşamalarından biri değildir?

A
Üreticiler
B
Perakendeciler
C
Finans uzmanları
D
Toptancılar
E
Müşteriler
Soru 20

Bir işletmedeki “yap ya da satın al” kararı neyi ifade eder?

A
En düşük birim maliyet hesaplamasında kullanılan kısıtlara karar verilmesini
B
Malzemelerin dış satın alma yolu veya üretim yoluyla edinilmesine karar verilmesini
C
Hedef pazar içerisinde ürünün hangi reklamlarla konumlandırılacağına karar verilmesini
D
Üretim tipine karar verilmesini
E
Ürün ağacı içeriğine karar verilmesini
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...