Vergi Ceza Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

Vergi Ceza Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sahte fatura temin edilerek kanuni defterlere gider kaydedilmesi halinde cezalandırma açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Gelir ve katma değer vergisi açısından hesaplanan vergi ziyaı cezası miktarlarından hangisi yüksek ise onun cezası kesilir.
B
Sadece katma değer vergisi açısından vergi ziyaı cezası kesilir.
C
Hem gelir hem de katma değer vergisi için ayrı ayrı vergi ziyaı cezası kesilir.
D
Sadece gelir vergisi açısından vergi ziyaı cezası kesilir.
E
Gelir vergisi ve katma değer vergisi için hesaplanan vergi ziyaı cezalarının, her biri için ayrı ayrı %50'si kadar ceza kesilir.
Soru 2

Belli bir hükmün nasıl anlaşılması gerektiğini anlamak için hükmün önce o kanunun bütünü içindeki yeri, daha sonra da tüm ilgili hukuk kuralları ile bağlantısının araştırılması yöntemine ne ad verilir?

A
Amaçsal yorum
B
Sistematik yorum
C
Bilimsel yorum
D
Yargısal yorum
E
Tarihi yorum
Soru 3

Kendisine Mehmet'in vasi tayin edildiği Ahmet’e ait işletmede verginin geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kesilmesi gereken vergi ziyaı cezasının sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet
B
Ahmet
C
Ahmet'in babası
D
Ahmet'in annesi
E
Ahmet ile Mehmet
Soru 4

İşe başlamanın en geç ne zamana kadar bildirilmesi gereklidir?

A
işe başlamadan 15 gün önce
B
işe başlamadan önceki günde
C
işe başlandığı günde
D
işe başlamayı takip eden 10 gün içinde
E
işe başlamayı takip eden 1 ay içinde
Soru 5

I. Vergi ziyaı kabahati
II. Genel usulsüzlük
III. Özel usulsüzlük
Yukarıdakilerden hangileri tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girer?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Aşağıdaki vergilerden hangisi terkin kapsamındadır?

A
Katma değer vergisi
B
Özel tüketim vergisi
C
Banka ve sigorta muameleleri vergisi
D
Kurumlar vergisi
E
Vergi sorumluluğu kapsamındaki tevkifatlar
Soru 7

2017 takvim yılında işlenen genel usulsüzlük kabahati için ceza kesme zamanaşımı aşağıdaki tarihlerden hangisinde sona erer?

A
31.12.2019
B
31.12.2020
C
31.12.2021
D
31.12.2022
E
31.12.2023
Soru 8

Kanunda öngörülen şartların meydana gelmesi halinde vergi ve cezaların Maliye Bakanlığı'nca kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Hata
B
Cezalarda indirim
C
Yanılma
D
Tasfiye
E
Terkin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi vergi gizliliğine uymama suçunun faillerinden biri olamaz?

A
Vergi müfettişleri
B
Mali müşavirler
C
Vergi mahkemesi hâkimi
D
Takdir komisyonu üyesi
E
Verginin tarh işlemini yapan memurlar
Soru 10

Mükellef sahte olarak basılan belgeyi bilerek kullanarak kaçakçılık suçu işlemiştir. Mükellefin bu fiili aynı zamanda vergi ziyaı oluşmasınada sebep olmuştur.
Bu durumda mükellefe vergi ziyaı cezası kaç kat uygulanır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 11

Vergi gizliliğine uymama suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vergi cetvelleriyle ilân vergi gizliliği kapsamı dışındadır.
B
Vergi gizliliğine uymama suçu, görevden doğan suçlar içerisinde yer alır.
C
Vergi gizliliğine uymama kasten işlenebilecek bir suçtur.
D
Vergi gizliliğine uyma süresi 5 yıldır.
E
Vergi gizliliğine uymama suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
Soru 12

Belgesi olmayan kayıtlar yapan bir kişinin işlediği kaçakçılık suçu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek
B
Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek
C
Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek
D
Defter ve belgeleri gizlemek
E
Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi yapmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi vergi suçlarında iştirak şartlarından biri değildir?

A
Her suç ortağının suça iştirak iradesinin olması
B
Zorunlu olarak birden fazla kişi tarafından işlenebilecek bir suç olması
C
Suça iştirakin illî değer taşıması
D
Suça katılan kişilerin suçun oluşumunda bir paya sahip olması
E
Bir suçun işlenilmeye başlanmasının, bütün katılanlar için aynı olması
Soru 14

I. Sahte belge basılması
II. Vergi gizliliğine uymama suçu
III. Yükümlünün özel işlerini yapma
Yukardaki suçlardan hangileri için teşebbüs söz konusu olabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Görünürde birleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Failin cezalandırılacağı suç cezası en ağır olan suçtur.
B
Suçu işleyen tek kişi olmalıdır.
C
Fail tek suçtan cezalandırılır.
D
Tek suç oluşmalıdır.
E
Tek suç hareketi olmalıdır.
Soru 16

Cebir ve hırsızlık suçlarının sonucu olarak işlenen yağma suçu aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A
Neticesi hareketle bitişik suçlar
B
iştirak
C
Bileşik suç
D
Zincirleme suç
E
Görünürde birleşme
Soru 17

Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan kişiden kaç yıl içerisinde haber alınamazsa gaipliğine karar verilir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 18

Mahkemelerce verilmiş mahkûmiyet kararını tüm sonuçları ile birlikte yok sayan ve yetkili merciler tarafından kullanılabilen tasarrufu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zamanaşımı
B
Özel af
C
Pişmanlık ve ıslah
D
Uzlaşma
E
Genel af
Soru 19

İstinaf süresi hüküm açıklamasından itibaren kaç gündür?

A
5
B
7
C
10
D
15
E
30
Soru 20

Ölüm karinesinde karar aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A
Gelir idaresi Başkanı
B
Vergi dairesi müdürü
C
Vergi mahkemesi hâkimi
D
Maliye Bakanı
E
ilgili yerinen büyük kamu görevlisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...