Vergi Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Vergi Hukuku 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vergi idaresinin, vergi yükümlüsüne kendisi ile ilgili yaptığı işlemleri bildirmesi şeklindeki vergilendirme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarh
B
Tahsil
C
Tahakkuk
D
Vergiyi doğuran olay
E
Tebliğ
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı içindeki grup başkanlıklarından biri değildir?

A
Büyük ölçekli mükellefler
B
Örtülü sermaye transfer fiyatlandırması ve yurt dışı kazançlar
C
ithalat, ihracat ve ticari kazançlar
D
Küçük ve orta ölçekli mükellefler
E
Organize vergi kaçakçılığı ile mücadele
Soru 3

Takas vergilendirmenin aşağıdaki aşamalarından hangisi ile ilgilidir?

A
Beyan
B
Tebliğ
C
Tahakkuk
D
Tahsil
E
Tarh
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun konularından biri değildir?

A
Harç
B
Trafik cezaları
C
Sosyal sigorta primleri
D
Fon
E
Resim
Soru 5

Vergi mahremiyeti ihlali suçu aşağıdakilerden hangisi tarafından işlenebilir?

A
Bölge idare mahkemelerinde görevli memurlar
B
Asliye hukuk mahkemelerinde görevli memurlar
C
Nüfus müdürlüğünde çalışan memurlar
D
Makine işlerinde kullanılan bilirkişiler
E
Yargıtay’da görevli olanlar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi vergi kabahat ve suçlarının hukuki kaynakları arasında yer almaz?

A
Türk Ceza Kanunu
B
idari Yargılama Usulü Kanunu
C
YÖK Kanunu
D
Kabahatler Kanunu
E
Danıştay Kanunu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa gereğince kabahat ve suçlar ile bunlara uygulanacak yaptırım ve cezaların düzenlenmesinde uyulması zorunlu olan anayasal ilke ve kurallardan biri değildir?

A
Kusur ilkesi
B
iktisadilik ilkesi
C
Belirlilik ilkesi
D
Geriye yürüme yasağı
E
Kıyas yasağı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi vergi suçu kapsamında yer almaz?

A
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmesi
B
Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde fatura basılması
C
Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uyulmaması
D
Faturaların işyeriyle birlikte yakılması
E
Envanter defterinin bir sayfasının yok edilip, yerine yeni bir sayfa koyulması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağı için getirilen güvence önlemlerinden biri değildir?

A
Terkin
B
Teminat
C
Rüçhan hakkı
D
ihtiyati haciz
E
ihtiyati tahakkuk
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati tahakkuka karar verebilir?

A
Vergi dairesi müdürü
B
Gelir müdürü
C
Vergi müfettişi
D
Vali
E
Vergi dairesi başkanı
Soru 11

Konkordato aşağıdakilerden hangisinin tasdiki ile hüküm ifade eder?

A
icra mahkemesinin
B
Valinin
C
Sulh mahkemesinin
D
Vergi dairesi müdürünün
E
Defterdarın
Soru 12

Kamu alacakları içinde sadece vergiye özgü güvence önlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüçhan hakkı
B
Rehin hakkı
C
Teminat
D
ihtiyati haciz
E
ihtiyati tahakkuk
Soru 13

Vergi mahkemesinin tek hâkimle verilen kararlarına karşı aşağıdakilerden hangisine yargısal başvuru yapılabilir?

A
Uyuşmazlık mahkemesi
B
Danıştay
C
Bölge idare mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin özelliklerinden biri değildir?

A
idari işlem kesindir.
B
idari işlem idari makamlarca yapılır.
C
idari işlem, yürütülmesi gerekli bir işlemdir.
D
idari işlem, iki taraflı iradenin ürünüdür.
E
idari işlemler kamu gücü kullanılarak yapılır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi vergi hatasına konu olmaz?

A
Gecikme zammı
B
Vergi oranı
C
Gecikme faizi
D
Tecil faizi
E
Yurt dışında çifte vergileme
Soru 16

Uzlaşma kurumuna başvuru süresi kaç gündür?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
60
Soru 17

OECD Modelinde yapılan uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre aşağıdakilerden hangisi “işyeri” kapsamında yer almaz?

A
Şube
B
Stant
C
Ofis
D
Fabrika
E
Dükkân
Soru 18

İkametgâh ilkesinde geçen “ikametgâh” ile kast edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harici ikametgâh
B
Ticari ikametgâh
C
Kanuni ikametgâh
D
Mali ikametgâh
E
Geçici ikametgâh
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için alınan ulusal önlemlerden biri değildir?

A
İstisna
B
Vergi anlaşmaları
C
Mahsup
D
Vergi oranında indirim
E
Matrahta indirim
Soru 20

Aynı vergi yükümlüsünün, aynı vergi konusu ile bağlantılı olarak aynı vergilendirme dönemi için iki farklı devlette vergilendirilmesine ne ad verilir?

A
Uluslararası hukuksal çifte vergilendirme
B
Uluslararası diplomatik çifte vergilendirme
C
Uluslararası ticari çifte vergilendirme
D
Uluslararası ekonomik çifte vergilendirme
E
Uluslararası doğrudan çifte vergilendirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...