Vergi Teorisi 2017-2018 Final Sınavı

Vergi Teorisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Vergi kamu otoriteleri tarafından alınır.
II. Vergiye gönüllü katılım esastır.
III. Vergide özel bir karşılık bulunmamaktadır.
IV. Vergi ayni ve nakdi bir yükümlülüktür.
Yukarıdakilerden hangileri verginin temel unsurlarındandır?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 2

İktisat teorisine göre düzgün işleyen ve tam rekabet piyasasının ideal koşullarını taşıyan bir piyasada üretim faktörlerinin üretimden aldıkları pay, bu faktörlerin ________ yansıtır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
marjinal verimliliğini
B
ortalama faydasını
C
ortalama verimliliğini
D
sabit verimliliğini
E
marjinal faydasını
Soru 3

Ödenen vergilerin harcandığı hizmetlerin faydasının da dikkate alındığı vergi yükü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam vergi yükü
B
Gerçek vergi yükü
C
Bireysel vergi yükü
D
Net vergi yükü
E
Sektörel vergi yükü
Soru 4

Bayan Z yılda 5.000 TL gelir elde ederken 1.000 TL vergi ödüyor ise bireysel vergi yükü yüzde kaçtır?

A
20
B
22
C
25
D
27
E
30
Soru 5

Vergideki bir değişikliğin toplam talebi (mi II i geliri) kaç kat değiştireceğini gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vergi erozyonu
B
Vergi senyorajı
C
Vergi rekabeti
D
Vergi arbitrajı
E
Vergi çarpanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi verginin gelir esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Vergi tabanı
B
Tahakkuk ve tahsilat arasındaki zaman farkı
C
Beyanname türü
D
Tarife yapısı
E
istisna ve muafiyetlerin kapsamı
Soru 7

Ayrı bir kurumlar vergisi uygulamasının gerekliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet, en az dirençle en çok gelir sağlama arzusundadır.
B
Kurum kazançları doğrudan kişisel gelir vergisi ile de vergilendirilebilir.
C
Devlet kurumlara, kârlarını artırıcı nitelikte genel ve özel birtakım fayda ve ayrıcalıklar sunmaktadır.
D
Kurum kârları, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kurumlar vergisinin yokluğunda vergilendirilememektedir.
E
Kurumlar, kendini oluşturan ortaklardan ayrı ve onlardan daha büyük bir ekonomik güce sahiptir.
Soru 8

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken konunun aynı veya başka vergi kanunlarınca kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?

A
Vergi istisnası
B
Vergi tatili
C
Vergi muafiyet
D
Vergi harcaması
E
Vergi erozyonu
Soru 9

Emek faktörü sahiplerinin, sermaye faktörü sahiplerinden daha düşük ödeme gücüne sahip olduğu bakış açısına dayanan ve ücret gelirlerine daha düşük vergi oranı uygulanması esası aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Muafiyet
B
istisna
C
Ayırma kuramı
D
Negatif vergi
E
En az geçim indirimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin belli bir andaki varlıkları ile borçları arasındaki farkın değerini temsil eder?

A
Tüketim
B
Tasarruf
C
Ciro
D
Kapsamlı gelir
E
Net servet
Soru 11

Bir yayılı tüketim vergisinin önceki aşamalarda ödenen vergiyi mahsup etmeye imkân vermemesi nedeniyle, önceki aşamalarda ödenen vergilerin de vergi matrahına dahil olmasına ne ad verilir?

A
Çifte vergilendirme
B
Vergi piramidi
C
Vergi erozyonu
D
Vergi arbitrajı
E
Vergi gayreti
Soru 12

Bir bireyin bir dönem (yıl) boyunca yapmış olduğu tüm tüketimin (tasarrufların gelirden çıkarılmasıyla) hesaplanarak, bu miktarın üzerinden sabit ya da artan oranlı bir tarifeyle vergilendirildiği vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katma değer vergisi
B
Genel tüketim vergisi
C
Özel tüketim vergisi
D
Dolaysız tüketim vergisi
E
Ciro vergisi
Soru 13

Verginin, vergi mükellefinin dışında verginin ödenmesini sağlayacak şekilde üçüncü kişilerin kayıt, bildirim, vergiyi keserek mükellef adına idareye ödeme gibi vergi takibini ve tahsilini kolaylaştıran mekanizmalara sahip olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Karşılıksız olma özelliğini
B
Otokontrol özelliğini
C
Vergi rekabetini
D
Tahakkukunu
E
Stabilizatör özelliğini
Soru 14

Yıllık %5 servet vergisi alınan A ülkesinde, 5.000 TL servete sahip olan Bay X'in servetinin getirisi %20'dir.
Buna göre, A ülkesinde Bay X açısından uygulanan servet vergisinin gelir vergisi etkisi yüzde kaçtır?

A
15
B
20
C
25
D
27
E
30
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi düzeltici vergiler ile aynı anlamda kullanılır?

A
Ramsey vergisi
B
Pigocu vergiler
C
Yayılı tüketim vergileri
D
Lüks mal ve hizmet vergileri
E
Perakende tüketim vergileri
Soru 16

Servet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Servet, stok değişkendir.
B
Servet finansal varlıkları da kapsamaktadır.
C
Servete, nakit para ve mücevher örnek gösterilebilir.
D
Servet, belirli bir zaman döneminde ölçülür.
E
Servet, hem gerçek hem de tüzel kişiler için hesaplanabilir.
Soru 17

Türkiye’de en fazla hasılatı olan servet vergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veraset vergisi
B
intikal vergisi
C
Emlak vergisi
D
Ciro vergisi
E
Motorlu taşıtlar vergisi
Soru 18

Emlak vergisinde ödenecek vergi hem mükellefin niteliklerine hem de evin niteliklerine bağlı olarak değiştiğinde, emlak vergisi aşağıdaki sınıflamalardan hangisinde yer alır?

A
Görünürde servet vergisi
B
Sübjektif servet vergisi
C
Genel servet vergisi
D
Yarı objektif servet vergisi
E
Objektif servet vergisi
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x