Vergi Teorisi 2017-2018 Vize Sınavı

Vergi Teorisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi vergi oranlarını yükseltilmesinin mali olmayan amaçlarından biri değildir?

A
Tüketimi kısarak tasarrufa yönlendirmek
B
Tütün gibi sağlığa zararlı bir malın tüketimini kısmak
C
Yerli endüstriyi korumak
D
Gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmak
E
Savunma harcamalarının finansmanı
Soru 2

19 yüzyıldaki liberal akımlar nedeniyle gümrük vergisi gelirlerindeki azalmayı telafi etmek için 1842’de İngiltere’de —2— yeniden yürürlüğe girmiştir. Bu vergi Türkiye’de —3— yılında modern anlamda uygulamaya konmuştur. 2 yazılı boşluğa hangisi gelmelidir.

A
Gelir vergisi
B
Tüketim vergisi
C
Harcama vergisi
D
Servet vergisi
E
Tasarruf vergisi
Soru 3

19 yüzyıldaki liberal akımlar nedeniyle gümrük vergisi gelirlerindeki azalmayı telafi etmek için 1842’de İngiltere’de —2— yeniden yürürlüğe girmiştir. Bu vergi Türkiye’de —3— yılında modern anlamda uygulamaya konmuştur. 3 yazılı boşluğa hangisi getirilmelidir.

A
1887
B
1923
C
1945
D
1950
E
1982
Soru 4

1 Adalet
2 Ekonomik etkinlik
3 idari etkinlik
4 Esneklik
K. iyi bir vergi sistemi keyfi değil, etkin bir vergi idaresine imkan tanımalı ve mükelleflerin sistemi anlayabileceği bir niteliğe sahip olması
L. Bir ülkede uygulanan vergileri ekonomik kararları en az engelleyecek şekilde seçilmelidir.
M. Vergi sistemi ekonomik koşullarındaki değişimlere hızlı karşılık vermelidir.

Yukarıda tanımlanan iyi bir vergi sisteminin temel özelliklerinin ve açıklamasının doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 4-L, 3-M
C
3-K, 2-L, 4-M
D
4-K, 1-L, 3-M
E
4-K, 2-L, 3-M
Soru 5

“Vergi ölüm ile birlikte kesin olan iki şeyden biridir” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
D. Ricardo
B
F. Ramsey
C
N. Kaldor
D
B. Franklin
E
A. Smith
Soru 6

Kullanımı topluma, büyük maliyetler yükleyen malların tüketimini kısmak ve/veya vergiye rağmen kullanmaya devam edenleri cezalandırmak için uygulanan vergilere ne ad verilir?

A
Sübjektif vergiler
B
Spesifik vergiler
C
Özel vergiler
D
Tamamlayıcı vergiler
E
Düzenleyici vergiler
Soru 7

Mali yükümlülüklerin muhatapları tarafından farkına varılmadan yerine getirilmesine ne ad verilir?

A
Mali esneklik
B
Mali uyum
C
Mali tevzin
D
Mali anestezi
E
Mali direnç
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı vergilerin üstün tarafı ve tanımı birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Üstün taraf: Psikolojik etki Tanımı: Dolaylı vergiler dolaysız vergilere göre daha az hissedilir.
B
Üstün taraf: Uygunluk Tanımı: Dolaylı vergiler kazandıkça ödeme esasına uygundur.
C
Üstün taraf: Yansıma Tanımı: Dolaylı vergilerde verginin bir başkasına yansıtılması oldukça güçtür.
D
Üstün taraf: Uyum maliyeti Tanımı: Dolaylı vergilerin yöntemi oldukça karmaşıktır.
E
Üstün taraf: Konjonktürel duyarlılık Tanımı: Dolaylı vergiler konjonktürel fiyat hareketlerine gecikmeli tepki verirler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi devletin sahip olduğu gayrimenkullerden, çeşitli kuruluşlardan (kamu teşebbüsleri) elde ettiği mülk ve teşebbüs gelirlerini ifade eder?

A
Parafiskal gelirler
B
Patrimuan gelirler
C
Senyoraj
D
Borçlanma
E
Harçlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mükellefin kişisel özelliklerine göre ayarlanan vergilerdir?

A
Özel vergiler
B
Spesifik vergiler
C
Sübjektif vergiler
D
Objektif vergiler
E
Ayni vergiler
Soru 11

Vergi kaçırmanın ekonomik etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir ekonomide vergi kaçırma hem yatay hem dikey eşitliği bozar.
B
Bir ekonomide vergi kaçırmanın yüksek olması makro ekonomik rakamların yanlış hesaplanmasına neden olur.
C
Bir ekonomide vergi kaçırmanın yüksek olması haksız rekabete neden olur.
D
Bir ekonomide vergi kaçıranın yüksek olması maliye politikalarının başarısızlığına yol açar.
E
Bir ekonomi kaçırılan verginin azaltılması verginin taban yayılmasını engeller.
Soru 12

Vergi mükelleflerine getirilen muafiyetler, vergi konularına getirilen istisna ve indirimler dolayısıyla vergi gelirlerindeki kayıplara ne ad verilir?

A
Vergi harcamaları
B
Vergi uyumlaştırması
C
Vergi erozyonu
D
Vergi arbitrajı
E
Vergi rekabeti
Soru 13

Devletin düzenlemelerinden, vergilemeden veya gözleminden kaçırılan ya da kısmen gizlenen katma değer yaratan ekonomik faaliyetlere ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlere ne ad verilir?

A
Transfer fiyatlaması
B
Vergi kaçakçılığı
C
Vergi rekabeti
D
Vergiden kaçınma
E
Kayıt dışı ekonomi
Soru 14

Beklenen fayda teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ceza ve denetleme oranı gibi faktörlerin sayısal değerlerinin tam olarak bilindiği varsayılır.
B
Denetim ve ceza oranlarındaki artışın kaçırılan vergi miktarını azaltacağı varsayılır.
C
Teoriye göre vergi kaçırma riskli bir tahville yapılan yatırıma eşdeğerdir.
D
Mükellefin tek amacının gelirini maksimize etmek olduğu varsayılır.
E
Kişilerin vergi kaçırdıklarında utanç duymadıkları varsayılır.
Soru 15

Vergi kaçırmayı etkileyen faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yüksek vergi oranları yüksek vergi uyumuna neden olur.
B
Vergi adaletsizliği ile vergi uyumu arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
C
Genellikle artan gelir, kaçırılan vergi miktarını azaltır.
D
Vergi kaçırmayı etkileyen en önemli faktörlerden biri gelir kaynağıdır.
E
Yüksek ceza miktarı vergi uyumunu azaltır.
Soru 16

Ülkeler-Gini Katsayısı
A 0.23
B 0.98
C 0.67
D 0.13

Yukarıdaki gini katsayıları verilen ülkelerden hangilerinde gelir dağılımı diğerlerine göre daha adildir?

A
Yalnız B ülkesi
B
Yalnız D ülkesi
C
A ve C ülkeleri
D
A ve B ülkeleri
E
B ve C ülkeleri
Soru 17

Dilimler Oranlar
0 - 5.000 %5
5.000- 10.000 %10
10.000- 15.000 %15
15.000-20.000 %20

Yukarıdaki tabloda bulunan vergi tarifesine göre, Ahmet Bey’in vergi matrahı 8.000 TL iken dilimli artan oranlı tarifeye göre ödemesi gereken vergi kaç TL'dir?

A
500
B
550
C
600
D
750
E
800
Soru 18

Gelirin, geliri üreten faktörler arasındaki dağılımını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Kişisel gelir dağılımı
B
Bölgesel gelir dağılımı
C
Fonksiyonel gelir dağılımı
D
Friksiyonel gelir dağılımı
E
Sektörel gelir dağılımı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinde vergi yansımasının aşamaları doğru sırayla verilmiştir?

A
Verginin ödenmesi - Vurgu - Devretme -Verginin yerleşmesi
B
Verginin ödenmesi - Vurgu - Verginin yerleşmesi - Devretme
C
Verginin ödenmesi - Verginin yerleşmesi -Vurgu - Devretme
D
Verginin ödenmesi - Verginin yerleşmesi -Devretme - Vurgu
E
Verginin ödenmesi - Devretme - Vurgu -Verginin yerleşmesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x