Vergi Uygulamaları 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Vergi Uygulamaları 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ticari kazanç elde eden birinci sınıf tüccar olan Bay R, 2018 işyeri kirası ilişkin brüt 20.000 TL kira ödemesi yapmıştır. Mükellefin yapmak zorunda olduğu vergi kesinti miktarı kaç TL'dir?

A
2.000
B
4.000
C
5.000
D
7.500
E
10.000
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almaz?

A
Hisseli komandit şirketler
B
Anonim şirketler
C
Limitet şirketler
D
iktisadi kamu kuruluşları
E
Dernek ve vakıflar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ticari kazanç kapsamında sayılmaz?

A
Avukatlık
B
Özel hastane işletmeciliği
C
Coberlik işleri
D
Taş ocağı işletmeciliği
E
Diş protezciliği
Soru 4

Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?

A
Verginin tespiti
B
Verginin tahakkuku
C
Verginin tarhı
D
Verginin tebliği
E
Verginin takdiri
Soru 5

%18’lik orana tabi, KDV dâhil fiyatı 531 TL olan bir malın KDV hariç fiyatı kaç TL'dir?

A
330
B
400
C
425
D
450
E
475
Soru 6

Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine ne ad verilir?

A
Taşımacılık
B
ifa
C
Hizmet
D
ithalat
E
Teslim
Soru 7

Vergileme dönemi bir aylık olan mükelleflerin katma değer vergisi beyannamesini ne zamana kadar vermeleri gerekir?

A
Ertesi ayın 15 günü akşamına kadar
B
Ertesi ayın 24 günü akşamına kadar
C
Ertesi ayın 26 günü akşamına kadar
D
Üçüncü ayı izleyen ayın 24 günü akşamına kadar
E
Üçüncü ayı izleyen ayın 26 günü akşamına kadar
Soru 8

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda belirtilen KDV oranı yüzde kaçtır?

A
1
B
5
C
10
D
15
E
20
Soru 9

Bay S İngiltere’de hayatını kaybetmiş ve Türkiye’de yaşayan oğlu Bay D’ye 300.000 TL tutarında miras bırakmıştır.Bu durumda Bay D, veraset ve intikal vergisi beyannamesini en gec kaç ay içinde vermelidir?

A
1
B
3
C
4
D
6
E
9
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi servet vergilerinden biridir?

A
Kurumlar vergisi
B
Gelir vergisi
C
Emlak vergisi
D
Katma değer vergisi
E
Özel tüketim vergisi
Soru 11

Motorlu taşıtlar vergisinin ödenme tarihleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ocak-Temmuz
B
Şubat-Mart
C
Şubat-Temmuz
D
Mart-Kasım
E
Haziran-Aralık
Soru 12

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen ve tek meskeni olan aşağıdaki mükelleflerden hangisi emlak vergisi öder?

A
Engelliler
B
Memurlar
C
Şehitlerin dul ve yetimleri
D
Gaziler
E
Emekliler
Soru 13

M Anonim Şirketi'nin katma değer vergisi beyannamesini kanuni süresinde vermemesi durumunda usulsüzlük cezası
aşağıdakilerden hangisinin adına kesilir?

A
M Anonim Şirketi
B
Şirket yönetim kurulu başkanı
C
Şirket ortakları
D
Şirketin %50’den fazla hissesini elinde bulunduran ortak
E
Şirketin muhasebecisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarına aykırı davranışlar nedeniyle uygulanmakta olan idari yaptırım gerektiren fiillerden biri değildir?

A
Özel usulsüzlük
B
Vergi ziyaı
C
Birinci derece genel usulsüzlük
D
ikinci derece genel usulsüzlük
E
Ceza ehliyeti
Soru 15

Faturalarda tahrif yaparak 300.000 TL gelir vergisi kaybına neden olan mükellef T’ye kesilecek vergi ziyaı cezası kaç TL'dir?

A
900.000
B
1.200.000
C
1.500.000
D
1.800.000
E
2.400.000
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi vergi cezasını ortadan kaldıran yollardan biridir?

A
Tekerrür
B
Taksir
C
Tahakkuk
D
Tehir
E
Terkin
Soru 17

Mükellef A’nın vefatından sonra mirasçılarına 400.000 TL tutarında miras kalmıştır. Mirasçısı durumunda olan eş ve 3 çocuğu mirası reddetmemiş ve her biri 100.000 TL pay almıştır. Daha sonra vergi dairesi A’ya ait 800.000 TL vergi borcu, 200.000 TL gecikme zammı ve 300.000 TL vergi ziyaı cezası bulunduğunu tespit etmiştir.
Buna göre, vergi alacağından mirasçı eşin sorumlu olacağı tutar kaç TL'dir?

A
100.000
B
250.000
C
400.000
D
500.000
E
550.000
Soru 18

Bir hakkın aynı derece ve nitelikteki diğer haklara göre üstün tutulmasına ne ad verilir?

A
ihtiyati tahakkuk
B
Teminat hakkı
C
ihtiyati haciz
D
Rüçhan hakkı
E
Haciz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati hacizin uygulandığı durumlardan biri değildir?

A
Borçlunun kaçması
B
Borçlunun iptal davasına konu olabilecek hükümsüz tasarruflarının bulunması
C
Borçlunun borcuna karşılık teminat vermesi
D
Borçlunun eksik mal bildiriminde bulunması
E
Borçlunun belli bir ikametgâhının olmaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının zorla tahsiline olanak sağlayan takip yollarından biridir?

A
Temerrüt
B
Birleşme
C
Tekerrür
D
Teminatlı alacakların takibi
E
Ölüm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...